Hopp til innhold

– Forventer at samkjøring vurderes på E18

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Er dette et forsøk på å snikinnføre forbud mot elbil i kollektiveltet? Vedtaket framstår merkelig når politisk ledelse i både Oslo og Akershus støtter å prøve ut samkjøring, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Statens vegvesen har i dag fattet vedtak om at elbiler ikke får tilgang til kollektivfeltet på Ring 3. På E18 gjelder forbudet strekningen Vækerø-Filipstad i periodene 06.00-09.00 (inngående) og 14.00-18.00 (utgående). Stengingen gjelder fra 1. juni. 

Samtidig varsler Vegvesenet at det vil vurdere stenging av resten av E18-strekningen fra Asker til Vækerø til høsten. Her har Vegvesenet avvist samkjøring som alternativ. Elbilforeningen konstaterer at Vegvesenet ikke har begrunnet avgjørelsen:

– Vedtaket virker generelt lite gjennomtenkt. Vi finner derfor grunn til å spørre om hva som er det faglige grunnlaget for ikke å innføre samkjøring på den mest interessante strekningen av alle, sier Bu.

Skaper ny usikkerhet

– Hovedgrunnen til å beholde elbilenes tilgang til kollektivfeltet er å få folk som sitter på gjerdet til å velge elbil. Fordelene gjør at flere tar valget om å bytte ut sin forurensende bil med en elbil. Det er et viktig tiltak for miljøet, både fordi flere velger elbil og fordi utslippene går ned med bedre flyt i trafikken.

Hun konkluderer slik:

– Vegvesenets vedtak bidrar til å skape usikkerhet om elbilpolitikken.

Vegvesenet viser på sin side, i en pressemelding, til at det prioriterer buss og nødetater under oppgraderingen av tunnelene i Oslo. Vegvesenet peker på få omkjøringstraseer som hovedgrunn til vedtaket.

– Ikke plass til elbilene

Tunneloppgraderingen vil pågå fram til 2020, men belastningen for trafikantene vil bli tyngst i 2016 og 2017. I denne perioden vil tunnelarbeidet medføre en kapasitetsreduksjon på 55 prosent langs Ring 3, hevder Vegvesenet.

Når oppgraderingen av Smestadtunnelen starter 1. juni, bygger Vegvesenet et eget kollektivfelt forbi anleggsområdet. Her får også nødetater og pasienttransport adgang, men ikke elbiler.

– Vi vet av erfaring at tettheten av elbiler flere steder i hovedstadsområdet skaper utfordringer for bussene. Når nødetatene nå også må få plass i de samme feltene, er det ikke plass til elbilene. Vi prioriterer derfor nødetater og kollektivtrafikk, forklarer prosjektleder Hilde Ulvik. 

Hva tenker du om Vegvesenets vedtak? Kjør debatt!