Hopp til innhold

Transnova og elbilismen styrkes

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Eva SolviI forrige uke hørte vi ryktene om at Stortinget vil bruke mer penger på infrastruktur for elbillading. 

Nå er dette blitt såpass sikkert at Transnova sjøl formidler den gledelige nyheten. Stortingets transport- og kommunikasjonskomite innstiller i sin behandling av statsbudsjettet for 2013 på at Transnovas bevilgning økes med 10 millioner kroner, noe som vil gi et totalbudsjett på 87,2 millioner kroner for neste år. Elbilmarkedet er i sterk vekst, og komiteens flertall er opptatt av at denne utviklingen følges opp av økt utbygging av ladeinfrastruktur.

– Transnova skal bidra til klimaeffektive løsninger for alle typer transport og må gjøre tøffe prioriteringer innen det budsjettet vi har, men disse ekstra midlene styrker mulighetene til å skape en moderne infrastruktur for elbilisme. Det er ikke bare behov for flere ladestasjoner, men det er en rivende utvikling på feltet både når det gjelder standarder, betalingsløsninger og tjenester som skal bidra til at flere velger elbil, sier Transnovas direktør Eva Solvi.

Lederen av Norsk Elbilforening er fornøyd med at det har vært mulig å styrke satsingen gjennom budsjettarbeidet som har pågått på Stortinget.

– Det er en rekke organisasjoner og interessegrupper som har oppfordret til økt satsing på ladeinfrastruktur for elbil, både i 2013 og ikke minst for årene som følger. Derfor er det gledelig å se at henvendelsene vinner gehør blant Stortingets politikere, både i og utenfor regjeringen. På vegne av norske elbilister vil jeg takke for alles innsats, og ikke minst til politikerne som bestemte seg for øke ladepotten, uttaler leder i Norsk Elbilforening, Snorre Sletvold.

Vi kan lese av transport- og kommunikasjonskomiteens innstilling at det ikke er en ubetydelig entusiasme for elbilsatsingen. I budsjettider hvor det alltid er en risiko for kutt, ender da elbilen med å få ytterligere midler. Dette i etterkant av et klimaforlik som garanterer avgiftsfritak for elbiler fram til 2018 eller når antallet blir 50.000 på norske veier. Ja, det er også komitémedlemmer som ønsker en overordna plan: «Stortinget ber regjeringen legge frem for Stortinget en strategi og finansieringsplan for ladestasjoner og infrastruktur for elbil.»

Dette begynner å bli spennende å følge med på. Vi håper regjeringen tar utfordringen. I mellomtida gleder vi oss over at Transnova får mer ressurser. Det er en tillitserklæring. Og vi vil så godt vi kan, bidra til at midlene på best mulig måte blir utnytta for å styrke elbilismen.

Transnova