Hopp til innhold

Status for elbil og ladeplasser i Sør-Trøndelag

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Elbil i Sør-TrøndelagDenne uka har Elbilforeningen innlegg i Adresseavisen om status for elbil og ladeplasser i Sør-Trøndelag.

Byer med elbil og uten eksos

Lukk øynene og tenk deg nærmiljøet ditt uten eksoslukt og motorstøy. I dag kjører det nær 10.000 elbiler på norske veier uten utslipp av helseskadelige avgasser. Rundt 650 av disse kjører i Sør-Trøndelag.

Faksimile AdresseavisenElbilsalget ble fordoblet i fjor. Med stadig flere modeller å velge mellom, blir elbil et reelt alternativ til bensin- eller dieselbilen for stadig flere. Med en rekkevidde på 75-150 km per lading, vil elbilen kunne dekke de fleste behov for transport i hverdagen. Nordmenn kjører i snitt 40 km per dag, mesteparten med bil. Stadig flere hurtigladere øker også rekkevidden til elbilen. På lengre turer kan man for eksempel leie bil eller ta toget.

Av de 650 elbilene totalt i Sør-Trøndelag, er det blant annet registrert 435 i Trondheim, 53 i Malvik og 38 i Rissa. I de andre storbyene i Norge har Oslo rundt 2.000 elbiler, 525 i Bergen og 231 i Stavanger, ifølge statistikk fra Grønn Bil.

Elbiler har en rekke fordeler som skal veie opp for kortere rekkevidde. De kan kjøre gratis gjennom bomringer, parkere gratis på kommunale p-plasser, kjøre fritt i kollektivfelt og gratis på ferjer. En svært energieffektiv elektrisk motor sørger for at det bare koster 1-2 kroner per mil å kjøre en elbil.

Avgiftsfordelene som fritak fra mva. og importavgift er garantert av Stortinget fram til minst 2018 eller til vi har 50.000 elbiler og ladbare hybrider i Norge. Det er derfor ingenting som tyder på at elbilsalget vil avta i årene som kommer. I 2013 venter vi også en rekke nye elbilmodeller på markedet.

I dag er elbilen det beste alternativet til fossile biler for de som ikke kan gå, sykle eller kjøre kollektivt. Elbilen er et kinderegg. Den har ingen utslipp av helseskadelige avgasser og støyer mindre enn fossile biler. Så lenge elektrisiteten kommer fra fornybare kilder, har elbilen heller ingen utslipp av klimagassen CO2.

Mesteparten av ladingen av en elbil skjer hjemme over natten eller mens man er på jobb. Men for å gi elbilen økt rekkevidde og sikkerhet, er det viktig med flere offentlig tilgjengelige ladeplasser. I Sør-Trøndelag er det i dag 277 ladeplasser med vanlig stikkontakt og 5 hurtigladestasjoner. Utbyggingen av ladestasjoner må følge det økende elbilsalget. Her må kommunene og fylkeskommunen ta ansvar og initiativ i samarbeid med private aktører og staten. I Sør-Trøndelag har EV Power allerede vist modig og nødvendig initiativ til å starte utbygging av hurtigladestasjoner.

Publisert i Adresseavisen 9. januar 2013