Hopp til innhold

Setter av fem millioner til lading

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Lading kan gjøres på ymse måterFylkesutvalget i Hordaland tar konsekvensen av doblet elbilbestand i fylket. Nå legges det inn betydelige midler for ladeinfrastruktur i 2014-budsjettet. 

I slutten av forrige uke ble det bevilget fem millioner kroner til offentlig satsing på ladeinfrastruktur. Det var under budsjettmøtet på Voss at flertallskoalisjonen Venstre, Høyre og Frp satte av kronene.

– Midlene bør brukes i samarbeidsprosjekt med kommuner og private aktører. Klimautfordringene er et felles ansvar for enkeltmennesker, næringsliv, kommuner, fylkeskommuner og staten. Som en del av denne satsingen vil koalisjonen bidra til etablering av knutepunkt for nullutslippsbiler der hurtigladestasjoner og hydrogenstasjon blir samlet på et sentralt punkt i Bergen. Dette forutsetter et samarbeidsprosjekt mellom private aktører og Bergen kommune, fastslår koalisjonen.

Sistnevnte er en fremgangsmåte Norsk Elbilforening har stor tro på. Vi mener det ikke er naturlig å forlange at det offentlige fullfinansierer infrastruktur. Storsamfunnets nøkkelrolle i elektrifiseringen av bilparken, bør være – som her – å legge til rette for en positiv utvikling.

Hordaland er i ferd med å bli et ladeeksempel til etterfølgelse

– Et positivt signal

– Vi applauderer det som nå skjer i Hordaland, og vil oppfordre landets øvrige fylker til å gå i samme retning. Hordaland sender nå et meget positivt signal, konstaterer generalsekretær Snorre Sletvold i Norsk Elbilforening.

Elbilforeningens opprop for infrastruktur nylig bekreftet også stort engasjement i Hordaland.

Budsjettmessig er de fem millionene kategorisert under «samferdsel», hvilket vi mener er helt korrekt. Samtidig er beløpet heller ikke større enn at det kan bli en fast post på budsjettene i årene som kommer.

Selv om det ikke er avklart hvordan midlene vil bli benyttet, ligger det i kortene at det skal etableres en såkalt «superladestasjon», der brukerne både skal kunne hurtiglade elbilene sine og tanke hydrogen på brenselcellebiler. Denne stasjonen er tenkt lagt til Fjøsanger, men lokasjonen er ikke endelig. I tillegg til hurtiglading, er det også åpning for etablering av punkt for normallading.

Joda, jula kom tidlig til elbilistene i Hordaland (se side 4-5). Vi mottar gjerne flere nyheter av samme slag!