Hopp til innhold

100 Enova-millioner blir til 70 nye ladestasjoner: Se oversikten: Her blir det nye hurtigladere

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

PRESENTERTE ENOVA-TILDELINGEN: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (til venstre) og Enova-direktør Nils Kristian Nakstad. Foto: Martin Thronsen/elbil.dev05.dekodes.no

Går alt etter planen, er det bare 15 norske kommuner som mangler hurtigladertilbud neste sommer.

Enova presenterte vinnerne av konkurransen for å få økonomisk støtte til å bygge ut lading for elbil på en pressekonferanse i dag. Konkurransen har hatt som mål å tette hullene i det norske ladekartet.

Se lenger ned i artikkelen hvilke kommuner som nå vil få nye ladestasjoner innen neste sommer som resultat av Enova-tildelingen. Der vil du også finne en oversikt over kommunene som fremdeles vil mangle et hurtigladetilbud etter neste sommer.

Her kan du se ladekartet slik det vil se ut neste sommer

Enova fikk på nyåret 100 millioner øremerkede kroner av regjeringen for å styrke infrastrukturen for elbilladere, og lyste ut en anbundskonkurranse, som resulterte i 162 søknader. Totalt 70 nådde opp i konkurransen.

Administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, redegjorde kort for resultatet av konkurransen under pressekonferansen.

– Dette er en viktig dag for oss. Vi utlyste konkurransen i mai, og har landet tildelingen allerede på denne siden av sommeren, begynte en fornøyd Enova-direktør seansen.

Nakstad fortalte at Enova nå gir støtte til 58 hurtigladeutbygginger, og til normalladere i 11 områder uten fast veiforbindelse. I tillegg støttes etablering av en normallader ved fjellovergang (ved Haugastøl fjellstue).

Enova-sjefen understreket at det er spesielt behov for etablering av ladere i de deler av Norge som har lav befolkningstetthet og som har liten trafikk.

Enovas støtteordning:

Vil tette hullene i ladekartet

– Mange områder uten fast veiforbindelse har heller ikke et ladetilbud, og vi er glade for å bidra til at flere øysamfunn i Nord-Norge og nye kommuner nå får en lademulighet, sa Nakstad.

Du kan se Enovas ladekart over Norge slik det fremstår etter dagens tildeling, altså slik det forhåpentlig vil se ut i realiteten når utbyggingene blir realitet innen neste sommer. Kartet ser du her. Dette er altså bare de kommende ladestasjonene.

Kartet, slik det vil se ut til neste sommer, er slik.

– Nå vet jeg ikke hvordan et tilsvarende kart vil se ut i verdensmålestokk, men det vil overraske meg veldig om noen slår oss, konkluderte Nakstad, der han han sto foran det fremtidige ladekartet.

FORNØYD: Enova-direktør Nils Kristian Nakstad.

Må stå klar innen neste sommer for å få støtte

Enova-direktøren pekte på at ett av kriteriene for tildelingene var at ladestasjonene som nå får støtte skal kunne oppgraderes til 300 kW-ladehastighet i fremtiden.

– En forutsetning for denne tildelingen er at alle ladestasjonene skal være på plass innen ett år, det ligger som et krav.

Det betyr at innen sommeren 2023 skal de kommende ladestasjonene være ferdig utbygget.

– Vi nærmer oss nå punktet der antallet ladestasjoner for elbil overgår antallet bensinstasjoner i Norge, fortsatte Nakstad, selv om han tok et lite forbehold om at han ikke hadde total kontroll på den ferskeste statistikken.

– 70 søknader nådde opp i konkurransene. Regner dere med at alle de 70 kommer til å bygge ut?

– Ja, det tror vi. Dessuten ligger det som et krav. Vi trekker tilbake støtten hvis ikke vi ser resultatet i løpet av de 12 neste månedene.

Elbilforeningen med ny medlemsfordel:

Enklere lading på farten med Ladeklubben

Skal dekke mindre befolkede områder

Også klima- og miljøminister Espen Barth Eide var til stede for å gi kommentarer.

– I praksis kompletterer vil nå ladenettverket i Norge. Dette er utrolig gøy, det viser virkelig at politikk virker, at Enova virker – og at man har klart å omsette et mål i rask og effektiv handling, sa Barth Eide, med referanse til saksbehandlingstiden for tildelingen.

– Nå er elbilen i Norge kommet så langt at nesten ingen kjøper helfossil bil, og hybrid som var stort en stund, faller kraftig, fortsatte klima- og miljøministeren.

– Da gjensto et problem, og det var ladeinfrastruktur i enkelte deler av landet.

Det er dette ministeren mener blir løst nå.

MINST LIKE FORNØYD: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

– Dette er det siste hinderet for at folk kan si: «Dette passer ikke hos oss». Det argumentet er herved erklært irrelevant. Nå går elbilandelen spesielt fort opp i utkant-Norge, de som kom seint, kom veldig fort etter. Og dette tiltaket gjør det praktisk mulig for resten av landet å følge etter.

– Nå sørger vi for å nå også de mindre befolkede områdene i Norge. En rettferdig klimapolitikk forutsetter at de godene det grønne skiftet gir oss, blir tilgjengelig for flest mulig, konkluderte Barth Eide.

55 nye kommuner får hurtiglader

Før Enova-utlysningen manglet 70 kommuner en offentlig tilgjengelig hurtiglader. Dette tallet reduseres nå til 15 kommuner, så sant alle tildelingene gjør at utbygging realiseres.

Åtte av disse 15 kommunene deltok ikke i konkurransen.

– Kommunegrenser i seg selv er ikke et godt mål for behov for ladeinfrastruktur, men kommuner som har manglet hurtiglader har hatt en fordel i konkurransen, medga Nakstad.

– Enova har siden 2015 støttet etablering av 320 ladestasjoner med 250 millioner kroner. Med denne tildelingen mener vi at dette målet er nådd på ladeinfrastruktur for elbil. Fremover retter vi blikket på økt elektrifisering av de tyngre kjøretøyene, noe som også vil kreve tilrettelegging på infrastruktursiden, fortsatte Enova-direktøren.

100 millioner til ladeutbygging på statsbudsjettet 2022:

Slik bør hurtiglade-millionene brukes

De siste to årene er det blitt etablert 1190 hurtigladepunkter i Norge, og totalt finnes nå rundt 4700 hurtigladere. Markedsaktører etablerer i dag nye hurtigladere der potensialet for lønnsomhet er størst. Gjerne på steder med høy trafikk og et godt servicetilbud.

– Dagens utbygging er i stor grad etterspørselsdrevet og de aller fleste ladestasjonene i Norge bygges uten offentlig støtte. Utviklingen har også vært jevn i alle fylker, men fylker med store bysentra har økt mest. Dette viser at markedskreftene virker, understreker Nakstad i Enova.

I disse kommunene skal det bygges hurtigladere med Enova-støtte

StorfjordNord-Odal
HerøyGrue
HadselVåler
ØksnesTolga
SkaunØstre Toten
FrostaEtnedal
HøylandetRisør
BoknVegårshei
SandeIveland
AukraHægebostad
BindalRøyrvik
SømnaOverhalla
LeirfjordGratangen
BeiarnSalangen
LødingenDyrøy
FlakstadSenja
MoskenesKarlsøy
Våler (Viken)Lyngen
Våler (Innlandet)Skjervøy

I disse kommunene bygges det hurtigladere uten støtte:

Og disse kommunene mangler fortsatt offentlig tilgjengelig ladetilbud etter at utbyggingen skal være ferdig neste sommer:

Stor respons i markedet på Enova-støtte til elmoped/MC:

– Det villeste jeg har sett noen gang

Fakta om Enova

  • Enova er en pådriver for at Norge skal nå klimamålene for 2050. Nesten en tredel av norske klimagassutslipp kommer fra transport, der over halvparten kommer fra veitrafikk. Derfor har Enova siden 2015 støttet etablering av 250 ladestasjoner med 150 millioner kroner.
  • Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.
  • Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Disse ladeselskapene får tildelt Enova-millionene:

SøkerVedtatt støtte (kr)Prosjekttittel
ALTA KRAFTLAG SA147775Ladestasjon Korsfjord
ALTA KRAFTLAG SA2138254Ladestasjon Talvik
BE KRAFTSALG AS798000Etablering av lynlader på Ramberg
BE KRAFTSALG AS725000Etablering av lynlader på Reine
BE KRAFTSALG AS926100Etablering av lynlader på Skaugvoll
BE KRAFTSALG AS62500Ladestasjoner på Tjongsfjord Gjestegård v/Terje Abelsen
BE KRAFTSALG AS62500Ladestasjoner på Vega Kro og Motell AS
BJØRNEVIKA BÅTOPPLAG HOLDING AS1599900Åmotsdal Hurtigladestasjon
CHARGEUP AS239900AC ladere på Løkta
EVINY ELEKTRIFISERING AS2000000Alstad Kro & Camping
EVINY ELEKTRIFISERING AS1080000Aukra
EVINY ELEKTRIFISERING AS645000Bunnpris Eiken
EVINY ELEKTRIFISERING AS1845000Eivindvik
EVINY ELEKTRIFISERING AS855000Finnsnes
EVINY ELEKTRIFISERING AS2000000Kjøpsvik
EVINY ELEKTRIFISERING AS2370000Lyngen
EVINY ELEKTRIFISERING AS835000Lyngseidet
EVINY ELEKTRIFISERING AS1255000Skibotn Hotell
HAUGASTØL TURISTSENTER AS39995Ladestasjoner til kolonnekjøring på Riksvei 7
HELGELAND KRAFT VANNKRAFT AS500000Dønna Ladestasjon
HELGELAND KRAFT VANNKRAFT AS2550000Herøy Ladestasjon
HELGELAND KRAFT VANNKRAFT AS995000Leirfjord Ladestasjon
HELGELAND KRAFT VANNKRAFT AS1495000Lødingen Ladestasjon
HELGELAND KRAFT VANNKRAFT AS500000Vevelstad Ladestasjon
ISHAVSKRAFT AS2254500Ladeprosjekt Senja – Stasjon Gryllefjord
ISHAVSKRAFT AS2255500Ladeprosjekt Senja – Stasjon Stonglandseidet
ISHAVSKRAFT AS2130000Ladestasjon Øverbygd (Målselv kommune)
KOPLE AS1304000Coop Sagstua, Nord-Odal
KOPLE AS2035000Coop Skjervøy
KOPLE AS2288000Joker Etnedal
KOPLE AS2260000Joker Gratangen
KOPLE AS1985000Joker Iveland
KOPLE AS2035000joker nordre osen
KOPLE AS1027000Kirkenær sentrum
KOPLE AS1020040Kiwi Skreia
KOPLE AS1906000Kiwi Vegårshei
KOPLE AS2415000Ladeanlegg Frosta
KOPLE AS1730000Ladeanlegg Høylandet
KOPLE AS1165000Ladeanlegg Risør
KOPLE AS2175000Ladeanlegg Salangen
KOPLE AS1980000Ladeanlegg Sande
KOPLE AS2415000Ladeanlegg Skaun
KOPLE AS2343000Ladeanlegg Våler
KOPLE AS2488860Ladestasjon Coop Bokn
KOPLE AS150000Ladestasjon Kvitsøy fergekai
KOPLE AS150000Ladestasjon Leka fergekai
KOPLE AS1669800Ladestasjon Overhalla Varesenter
KOPLE AS150000Ladestasjon Røst fergekai
KOPLE AS150000Ladestasjon Værøy fergekai
KOPLE AS1660000YX Braskereidfoss
KOPLE AS2145000YX Brøstadbotn
KOPLE AS2334000YX Finnskogen
LYSE ENERGI AS2192720Hurtiglading  Nesflaten
NORD-ØSTERDAL FIBER AS2320000Tolga YX
PWR UP AS926100PWR UP etablering i Beiarn
PWR UP AS684000PWR UP etablering i Misvær
PWR UP AS684000PWR UP etablering i Sulis
PWR UP AS770000PWR UP etablering Melbu
PWR UP AS912000PWR UP etablering på Berg
PWR UP AS684000PWR UP etablering på Myre
PWR UP AS915000PWR UP etablering på Terråk
RØYRVIK AUTO AS2285000Hurtigladeanlegg ved Røyrvik Auto as
SEIERSTAD DAGLIGVARE AS221000Ladeinfrastruktur for elbil – Seierstad Dagligvare AS
SVATSUM ELEKTRISITETSVERK AS980000Lynlader Svatsum
TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE6198500Det elektriske fylket – etablering av ladestasjoner langs fylkesvegnettet i Troms
VIKSDALEN BUTIKKBYGG AS2160000El-bil ladestasjon i Vikja, Viksdalen, Sunnfjord
ÅFJORD KOMMUNE1760000Hurtigladestasjon for elbiler Revsnes, Åfjord kommune.
ÅFJORD KOMMUNE1760000Hurtigladestasjon for elbiler Roan, Åfjord kommune.
98737944

Les også

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!