Hopp til innhold

Så mye er vi villige til å betale for hurtiglading

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

blogg130129-Eidsiva-hurtiglading-160Svarene spriker fra gratis til temmelig høy pris i Norsk Elbilforenings ferske medlemsundersøkelse.

 

Undersøkelsen, som ble oppsummert i slutten av mai, tar for seg en rekke vesentlige forhold som angår elbileiere både i dag og på lengre sikt. I tiden fremover vil vi presentere flere resultater fra undersøkelsen, både her på elbil.dev05.dekodes.no og i media.

Innen hurtiglading stilte vi et åpent spørsmål til medlemmene: «Hvor mye er du maksimalt villig til å betale for én enkelt hurtiglading på 15 minutter? Alternativet er ingen tilgang til hurtiglading».

Det kommer kanskje ikke som noen stor overraskelse at en god del svarer at ladingen bør være gratis. Hovedinntrykket blant de 1.254 svarene er likevel at de aller fleste er villige til å betale – litt eller mye. De langt fleste mener at prisintervallet mellom 20 og 50 kroner kan være passende for et kvarters hurtiglading.

Rundt ti prosent av svarene antyder 100 kroner som maks. Andre typiske svar er en pris lik én krone pr. kWh, som tilsvarer det de fleste betaler for sitt vanlige strømforbruk i husholdningen. En betydelig andel svarer dessuten at de er villige til å betale inntil to kroner pr. kWh.

– Reell ladepris må synliggjøres

– Svarene fra medlemmene viser at markedet er modent til å betale for tjenesten. Samtidig er markedet prematurt, siden det er et betydelig sprik mellom betalingsviljen hos forbrukerne og kravene fra leverandørene av ladetjenester, sier generalsekretær Snorre Sletvold i Norsk Elbilforening.

hurtigbetaling lyse

På dette punktet vil han komme med en klar utfordring til hurtigladebransjen:

– Det er et behov for å synliggjøre den reelle ladeprisen mot kostnaden ved etablering og drift av ladestasjonene. I dag kan denne sammenhengen fremstå som krevende å forstå for forbrukeren. Her må tilbyderne være ærlige og forklare hvorfor de forlanger prisene de gjør.

Sletvold understreker samtidig at elbilbrukere flest ønsker mer hurtiglading. Skal videre utbygging lykkes, må det nødvendigvis innebære brukerbetaling. I løpet av året blir det vanskelig å finne gratis hurtiglading.

– Hurtiglading er mer enn bare prisen på strømmen, det er også en tjeneste, understreker Sletvold.

Han sier også at tilleggstjenester, slik vi har omtalt tidligere, kan ha betydning for videre utbredelse av hurtigladestasjoner.

13 beskrivende kommentarer

At synet på hurtiglading og pris er ulikt blant medlemmene, illustreres godt av de følgende kommentarene (fra ulike landsdeler) vi har sakset fra undersøkelsen:

hurtigbetalingskort

De mest betalingsvillige

En veldig liten andel av medlemmene er villige til å betale veldig mye mer, og noen av svarene må trolig også tas med en klype salt. Én respondent er uttrykker vilje til å betale 500 kroner for fullt batteri, mens to andre mener det er greit å betale henholdsvis 300 og 350 kroner.

I alt utgjør intervallet med betalingsvilje 150-500 kroner drøyt 2,5 prosent av de spurte.

Dersom du ikke allerede har svart eller har mer på lager: Hva mener du er riktig pris for 15 minutters lading? Kjør debatt under!