Hopp til innhold

Rørende politisk enighet om elbil

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

PolitikerpanelElbilforeningens ladeseminar inneholdt en sesjon med et politikerpanel. Det ble vanskelig å grave fram uenigheter i elbilpolitikken.

 

Intet er mer hyggelig enn å oppleve politikere fra ulike partier og regjeringsalternativ som alle er enige om noe. Ja, elbilen har en solid posisjon i det politiske miljøet. I den grad enkelte forsøkte å slå politisk mynt på noe, var det mer innenfor generell transportpolitikk enn elbilens sentrale rolle som bidragsyter til å løse miljøproblemer. Nei, det er virkelig ikke lett å se konfliktlinjer i elbilpolitikken. På den annen side, det framkom heller ikke så mange løfter om ytterligere konkrete tiltak.

Tilstede var fra venstre: Ingjerd Schou (Høyre), Lars Egeland (SV), Rasmus Hansson (MdG), Gorm Kjernli (Ap), Erik Lunde (KrF) og Borghild Tenden (V). Alle er sentrale transportpolitikere i de respektive partiene. Bård Hoksrud fra Frp skulle også vært med. Ikke at vi tror det ville blitt mer uenighet om elbilpolitikken om han hadde kommet.

Politikerpanel

Klimaforliket

Utvilsomt var alle politikerne stolte av at de har klart å binde neste storting til å måtte fastholde dagens politikk med avgiftsfritak for elbiler. Ja, å få en finansminister til å akseptere låsing av avgifter for så mange år, er intet annet enn eksepsjonelt, ble det hevda. Også uttrykkene historisk og unikt ble benytta, og det ble sagt at det var svært viktig at betydningen av forliket ikke snakkes ned. Noe vi er helt enige i. Honnør skal gjengen ha!

Enkelte fryda seg over at sosialøkonomene i Ap nå er bundet til masta. Som en saksopplysning må vi legge til at de første til å gi avgiftsfritak til elbiler, var Aps finansministre Gunnar Berge og Sigbjørn Johnsen. Så Ap hadde rett da de påstå å ha ei lang liste over tiltak de har støtta elbilsatsingen med.

De som tror at 2018 starter med et lass med avgifter på elbiler, bør senke skuldrene litt. I 2017 skal det gjøres en vurdering, la oss kalle det et pitstop i elbilpolitikken, av hvordan avgiftene skal håndteres framover. Det er på ingen måte gitt at det kommer avgifter. Og skulle det være så mange elbiler at det tilsier at avgiftspolitikken kan endres, vil da en gradvis innfasing være det aktuelle. En virkelighetsoppfatning som også Ap bekrefta – en tverrpolitisk, rørende enighet. Så lenge produksjonsvolumet av elbiler er relativt lite – og bilene derfor ikke konkurransedyktige i pris, må dette kompenseres med avgiftsfritak, som SV påpekte.

Det ble hevda at «kostnaden» ved klimaforliket er 5 milliarder til elbilsatsingen. Da påpekte andre at den samfunnsøkonomiske kostnaden kan være langt lavere når alle gevinstene trekkes inn.

Nasjonal strategi for ladeinfrastruktur

Samferdselsdepartementet har bestilt en slik strategi fra Transnova. Og alle ønsker denne for å videreutvikle et godt ladetilbud for elbilene. Siden det nå er litt «vi-venter-på-strategien-holdning», var det ingen klare meldinger om antall ladepunkt eller millioner kroner. Men litt rundere utsagn. Eksempelvis hevda Høyre at det vil gjøre det lett for folk å fylle strøm – også på lengre turer.

De fleste politikerne ytra ønsker om at elbil ikke bare skal være et tiltak for byer og tettsteder. Venstre ønsker at staten skal bygge hurtigladere mellom byene, mens kommunene må ta seg av parkering og lading.

Etter dagens runde kan vi være sikre på at politikerne har fått med seg at ladeinfrastruktur for elbil er viktig å jobbe med – og bevilge penger til. Det ble påpekt av Ap at Transnova nå er et permanent organ og i denne sammenhengen vil være et viktig virkemiddel for politikerne.

Noen valgløfter fikk vi

Dagens opposisjonspartier er opptatte av å vri avgiftene ytterligere fra «røde» til «grønne». Det vil si i større grad beskatte bruk av forurensende biler, framfor eierskap av dem. Bilen skal ikke være et instrument for fordelingspolitikk, men miljøpolitikk. Derfor må avgiftsforskjellen mellom forurensende biler og nullutslippsbiler være markant. Men dette framsto ikke som en unik sak for opposisjonen. Derimot noe som også dagens regjeringspartier så absolutt ser poenget ved og gjerne tar eierskapet til.

Høyre fastslo at de også vil ha nullsats merverdiavgift (eller mva-fritak som de kaller det) for elbilleasing og batteriskifte. Inntrykket vårt var at de mulige koalisjonspartnerne KrF og Venstre også ivrer for dette.

KrF påpekte at de økonomiske insentivene er nøkkelen til den norske elbilsuksessen. Vi kan ikke forvente at folk er idealistiske, det må lønne seg å være elbilist. Derfor har KrF allerede nå bestemt seg for at klimaforliket må forlenges til inntil 10% av bilparken er ladbar. Vi må ha en visjon om at hoveddelen av bilparken blir nullutslipp – og tørre å planlegge for dette, som det ble sagt.

Miljøpartiet vil bort fra fossilalderen og over til et bærekraftig samfunn. Derfor ønsker de fra 2017 å forby salg av biler som kun har fossil drift. SV er også inne på tanken om å innføre et lignende forbud i løpet av perioden 2015-17. Samme parti vurderer også å lovfeste rett til lading. Noe som skal gjøre det enklere å få opp ladepunkt der det ikke er din egen grunn, f.eks. borettslag, næringsområder o.l.

85g CO2/km

På slutten av sesjonen stilte en representant for Harald A. Møller, den norske importøren av VW, et spørsmål om politikerne kunne tallfeste hva som skal til for å nå klimaforlikets mål om 85g/CO2 i gjennomsnittlig utslipp for nybilsalget i 2020. Da ble alle svar skyldig. Ingen kunne angi elbilandel eller hvordan kjøretøymiksen må bli. For oss alle ble det et tankekors da vi fikk høre fra VW hva som er nødvendig:

Så da skjønner vi at det er et stykke fram til dette målet på 85g. Men så lenge politikerne er enige om å nå det, og fortsatt velger å være konstruktive i et tverrpolitisk elbilsamarbeid, så er intet umulig.

Om denne oppsummeringen ble helt rettferdig eller ei slik at alle fikk gjengitt sine gullkorn, kan vi ikke garantere. Talen fra de enkelte var ikke lett å skille. Men det er sikkert, vi liker hele gjengen. Og bil- og infrastrukturbransjen som var tilstede, bør føle seg litt sikrere på at det framover er trygt å satse på elbil. Politikerne har ingen planer om å løpe fra ansvaret for jobben de skal gjøre.

Dette ble understreket da en person fra salen forsøkte å framkalle en uenighet. Som Kjernli fra Ap da sa: «Er det gæern’t at vi er så enige da?». Nei så absolutt ikke, vil vi fra Elbilforeningen si. Og samtidig takke politikerne for at de stilte så villig opp.