Hopp til innhold

Positivt at ladbare hybrider får lavere avgifter

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Elbilforeningen er fornøyd med at vektfradraget for ladbare hybrider økes i statsbudsjettet, men er skeptisk til at Frp har vunnet fram med å holde bensin- og dieselavgiftene på 2014-nivå.

– Vi har etterlyst bedre betingelser for de ladbare hybridene, og synes det er svært positivt at dette er tatt til følge i budsjettforliket, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

I praksis betyr dette at fratrekket i vektkomponenten i engangsavgiften økes til 26 prosent for plug-in-hybrider. I rene kroner utgjør dette, ifølge budsjettdokumentet, 28 millioner kroner på 2015-budsjettet.

– Vi tror det økte fradraget vil gjøre det mer attraktivt å kjøpe ladbar hybrid, for dem som ikke ønsker å kjøpe elbil ennå, sier Bu.

Manglende fossiløkning

Ladehybridene vil også få fordeler av at CO2-fradraget i engangsavgiften, for biler med utslipp mellom 0 og 105 g/km, økes med 50 kroner. Elbilforeningen er imidlertid skeptisk til at avgiftene på bensin- og diesel ikke økes.

– Dette er ikke et signal vi kan være fornøyd med, siden det ikke bidrar til å flytte forbrukerne over fra fossil til fornybar energi.

Samtidig er det vedtatt at elavgiften skal øke med 1 øre/kWh.

50 millioner til infrastruktur

Budsjettforliket inneholder samtidig en overføring til Energifondet, som skal styrke satsing på lav- og nullutslippsbiler, nærmere bestemt utbygging av ladestasjoner og infrastruktur. 

Overføringen er på 50 millioner kroner, der Regjeringens samarbeidsparti KrF opprinnelig ba om 70.

Det er en start, selv om det er langt mindre enn Transnova skisserte i nasjonal strategi og finansieringsplan for utbygging av ladestasjoner og infrastruktur for 2014-2016. Her ble behovet anslått til 135 millioner kroner, men vi vil likevel rose støttepartiene KrF og Venstre for det de har fått til, sier Bu. 

Forslagene i Transnova-strategien