Hopp til innhold

Østfold vil bli elbilfylke

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

blogg1200928-ostfold-160Østfold tar nå opp kampen om å bli Norges elbilfylke med utbygging av hurtigladestasjoner og mål om å erstatte 20 prosent av bilparken med fornybare kjøretøy innen 2020. Denne uka arrangerte Østfold fylkeskommune konferanse om satsingen på mindre miljøbelastende transport med elektrisitet, biodrivstoff eller hydrogen på tanken. Målet er at fornybare kjøretøy skal stå for 20 prosent av bilparken innen 2020. Et ambisiøst, men viktig mål vil vi si. Flatt og tett befolket Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) innledet konferansen med å fortelle hvor ideelt Østfold er for elbil. Fylket er lite i areal, men i norsk sammenheng tett befolket. Terrenget er relativt flatt og klimaet mildt på vinteren. Alle disse forholdene legger godt til rette for at Østfold skal bli elbilfylke nr. 1. Ønsket om å satse på fornybar transport begrunnes i at denne sektoren står for over 40 prosent av utslippene i Østfold. Ved å legge rette for at egne biler tanker fornybart, kan også gjennomgangstrafikk på E6 og E18 mot Sverige få lavere utslipp. Østfold fylkeskommune ønsker å stimulere til både produksjon, distribusjon og bruk av fornybart drivstoff. Innen 2030 har fylkeskommunen et mål om å bli klimanøytral. I startgropa Men foreløpig gjenstår det litt for å nå målet. Østfold har ifølge statistikken 145 elbiler registrert i fylket til nå. Men dette tallet vil trolig øke betraktelig den nærmeste tiden. I løpet av et år har for eksempel biler med EL-skilter som passerer bomstasjoner i Østfold, økt fra i gjennomsnitt 1 per dag til 20 per dag. Østfold begynner å få et godt nett av hurtigladere for elbil. Av årets syv planlagte hurtigladere, er fire nå i drift. Disse står ved Askim, Moss og Sarpsborg. De planlagte kommer ved Halden og Moss. Sjekk ut plasseringene på vårt hurtigladekart. Til sammenlikning har Vestfold ingen hurtigladere og heller ingen planlagt. Fylkesordfører Ole Haabeth utfordret den europeiske bilindustrien til å komme på banen slik at også deres kommende biler kan hurtiglade i Østfold. Foreløpig er det bare den japanske CHAdeMO-løsningen som støttes på hurtigladestasjonene i Østfold. Støtte for hurtiglading av både eksisterende og kommende elbiler var også noe Asbjørn Johnsen i Transnova understrekte som viktig for å få støtte til utbygging framover. På vanlige ladestasjoner henger Østfold fortsatt litt etter andre fylker i forhold til innbyggertallet på rundt 280.000. 137 normalladepunkt totalt fordelt på 46 ladestasjoner, ifølge ladedatabasen NOBIL. Akershus har dobbelt så mange innbyggere og 596 ladepunkter fordelt på 100 ladestasjoner. Vestfold har 24 ladestasjoner med totalt 63 ladepunkt. La konkurransen starte! Fylkesordføreren i Østfold, Ole Haabeth (til venstre på bildet) og ordfører i Sarspborg, Sindre Martinsen-Evje åpnet hurtigladeren hos McDonald’s i Sarpsborg tidligere i høst. blogg1200928-ostfold-672