Hopp til innhold

Nå sier Oslo farvel til schuko

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fra 2015 vil Oslo kommune og en rekke andre kommuner og fylkeskommuner ikke lenger bygge ut ladepunkt med den vanlige husholdningskontakten schuko.

Grunnen er nye normkrav til elektriske anlegg, kombinert med kost/nytte-vurdering.

Oslo kommune er Norges største enkelteier av infrastruktur, med sine 650 ladeplasser, og vil før nyttår trolig komme opp i cirka 700.  

Rundt halvparten av disse plassene er rene schuko-ladepunkt, mens de resterende er med den nye elbilkontakten (Type2), med støtte for schuko.

Kompromiss i forrige runde 

Bakgrunnen for de nye ladepunktene er at Elbilforeningen for over to år tilbake anbefalte Oslo kommune, i forbindelse med utarbeidelse av nytt anbud for offentlige ladepunkt, å satse på en moderne og mer robust ladeteknologi. 

Den gang ble det altså gjort et kompromiss: Stolpene, som i Arups gate (bildet under), fikk den nye elbilkontakten (Type2) i tillegg til schuko (husholdningskontakt). Her finner du en bruksanvisning for disse stolpene.

blogg-20141205-mellom stolpe 800 

– Grunnen til anbefalingen var at vi visste det ville komme nye normkrav til elbilladepunkt, samt blandede erfaringer med de eksisterende schuko-kontaktene. Mange har vist seg å bli overopphetet, og noen har til og med smeltet, sier fagsjef Snorre Sletvold i Norsk elbilforening.

Han understreker også behovet for en gradvis overgangsperiode, uten å skape kaos ved ladestolpene.

Grundig drøfting med kommunen

I sommer trådte nye elforskrifter i den avgjørende normen NEK 400:2014 i kraft. 

– Den slår fast at dedikerte schuko-ladepunkt for elbil maksimalt kan ha 10A-sikring. I realiteten forbyr denne normen ny etablering av schuko-ladepunkt. Grunnen er at de aller fleste biler på markedet typisk krever 10A eller mer for lading på schuko, med fare for sikringsutfall, sier Sletvold.

Han viser til at det er lite ønskelig å belaste en sikringskurs 100 prosent, eller for den saks skyld mer, av en sikrings kapasitet med vedvarende last.

Elbilforeningen har derfor, etter lengre tids drøfting med Oslo kommune, kommet fram til at schuko-kontakten på nye ladepunkt kan droppes. 

Vil vedlikeholde eksisterende 

Viktigste årsak til dette standpunktet, er at den nye forskriften medfører dyrere ladestolper og høyere driftskostnader.

– Ladestolpene måtte da ha vært utstyrt med dobbel sett sikringskurser, en 16A for Type2 og en 10A for schuko. I tillegg risikerer kommunen økte driftskostnader på schuko, for utløste sikringer grunnet overbelastning, konstaterer Sletvold.

Elbilforeningen anbefaler, etter en helhetsvurdering, at Oslo kommune heller bruker penger til videre utbygging og vedlikehold av eksisterende ladepunkt, enn å anlegge flere schuko-kontakter. 

– Antallet elbiler vokser i rekordfart, og vurderingen er altså at det er bedre med flest mulig nye ladepunkt, enn at disse har støtte av schuko – som stadig færre elbiler trenger for å kunne lade.

blogg-20141205-buddy schuko 3 800

Hva vil dette bety for deg med ladbar bil?

Hva med eksisterende ladepunkt?

PS. Elbilforeningen vil utarbeide en forhandleroversikt som visr hvor du som elbilist kan skaffe den nye Type 2-ladekabelen. Kabelen er også nyttig dersom man installerer en dedikert veggladeboks hjemme.