Hopp til innhold

Oslo og Akershus kan bli best i verden på elbiltaxi

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kan verdens elbilhovedstad også bli best på elektrisk taxi? Foreløpig går utviklingen tregt, men Oslo og Akershus elbilforening vil få snøballen til å begynne å rulle. Onsdag denne uka arrangerte Oslo og Akershus elbilforening temamøte om elbiltaxi. Målet var å samle de sentrale aktørene og diskutere veien videre for å elektrifisere taxinæringen i Oslo og Akershus. På møtet deltok byråd i Oslo Guri Melby (V), leder i Oslo Taxiforbund Glenn Tuxen, generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu i tillegg til representanter i bystyret fra Ap og SV. Også Nissan Norge, Birger N. Haug, Norgestaxi, og noen av kommunene i Akershus var med på møtet i Litteraturhuset.
Geir Rognlien Elgvin, styreleder i Oslo og Akershus elbilforening vil ha fortgang i elektrifisering av taxinæringen. 

Utålmodig

Geir Rognlien Elgvin, styreleder i Oslo og Akershus elbilforening hadde innledningen. Ha ønsker å få fortgang i overgangen til elbiler i taxinæringen. – Vi har som ambisjon at Oslo og Akershus skal bli best i verden også på elbiltaxi, sier han. Guri Melby la fram Oslo kommune sine miljømål. I 2030 skal utslippene halveres og i 2050 skal hovedstaden være en 0-utslippsby.  
Byråd Guri Melby i Oslo ønsker flere tiltak for å få ned utslippene.
Hun framhevet at mer en halvparten av CO2-utslippene kommer fra transport. – Vi har mange satsinger på kollektiv, sykkel og elbil allerede. For eksempel at kommunen nå kjøper elbiler for egen bruk og at Ruter har begynt å arbeide med elektrifisering av bussruter. Men dagens politikk er ikke nok, blant annet på grunn av befolkningsveksten. Vi må innføre flere tiltak for å oppnå vedtatte miljømål, sier Guri Melby.

Store utslipp

Taxinæringen kan gi et viktig bidrag til å redusere forurensing og støy i Oslo og Akershus. I dag er det 1730 taxiløyver i Oslo og 720 i Akershus. En vanlig taxi kjører mellom 100 og 350 kilometer på et døgn. Da blir det årlige utslippet fra en enkelt taxi langt høyrere enn for en vanlig personbil. Tidligere har Bellona utarbeidet rapporten «Introduksjon av elbiler i Oslos drosjenæring». Denne gir et godt utgangspunkt for å sette i gang. I sin analyse av næringen har Bellona funnet ut at rundt halvparten av turene i Oslo er innenfor ring 3. Mange korte turer i sentrum gjør det ekstra gunstig å gå over til elbil for taxiene. Begrenset rekkevidde blir da et mindre problem og effekten av reduserte utslipp og støy er større. Dette krever imidlertid noe mer organisering fra taxisentralen. Erfaring fra de få taxisjåførene som har gått over til elbiltaxi er svært positive for komforten på jobb i bilen. Lavere støy under kjøring høy kjørekomfort. Ikke minst bedre stemning i bilen siden nær alle som prater under turen, er nysgjerrige på alle mulighetene som ligger i elbil som privatbil og som taxi.

Hindringer på veien

Hindringene for taxinæringen å gå over til elbil er først og fremst dagens organisering av taxinæringen, avgiftspolitikken på kjøp av bil og lademuligheter dedikert for taxi. Næringen har i praksis mange av de avgiftsfordelene som elbilen har allerede. Da blir elbilen ofte dyr i innkjøp sammenlignet med en dieselbil. Per i dag er vanskelig å se at en elbil kan gå på tre skift i døgnet med de lademuligheter som er tatt i bruk så langt. En start kan være å bruke elektriske biler på reserveløyvene som ikke kjører kontinuerlig. Dette vil kreve endringer i tildeling av løyver. En taxieier kan fort spare 100.000 kroner årlig bare i drivstoffutgifter per bil. Samtidig får byen reduserte utslipp og mindre støy. Med dagens regler for bompenger kan ytterligere 12-15.000 kroner spares. – Vi kan spare store utgifter på drivstoff og bompenger og går veldig gjerne over til elbil hvis forholdene legges til rette for det, sier leder i Oslo Taxiforbund, Glenn Tuxen.

Oslos første ladestasjon for taxier

– Oslo og Akershus kan enkelt og billig tilrettelegge for flere elbiltaxier ved å etablere dedikerte semihurtigladere på utvalgte pausesteder og holdeplasser, sier Geir Rognlien Elgvin. På møtet foreslo han at Oslo kommune som første steg etablerer noen semihurtigladere (22 kW) utenfor Statoil-stasjonen på Bryn. Statoil Bryn er et samlingspunkt for taxinæringen i Oslo. Her kan taxisjåførene få en konkret introduksjon til hvordan elbiler fungerer i praksis. Disse ladestasjonene skal reserveres for taxi. Forutsetningen er at næringen selv plukker opp strømregningen. Byråd Guri Melby var positiv til forslaget. I etterkant av møtet sendte bystyrepolitikerne Abdullah Alsabeegh (Ap) og Marianne Borgen (SV) et formelt spørsmål til byråd Guri Melby (V). De henviser til møtet arrangert av Oslo og Akershus elbilforening og spør om byråden vil ta initiativ til at det legges til rette for at det blir etablert ladepunkter på Bryn i et samarbeid mellom drosjenæringen og Oslo kommune.

Flere byer satser

Hvis Oslo og Akershus skal bli best på elbiltaxi må de konkurrere med blant annet Amsterdam som nå allerede har 167 elektriske taxier i trafikk. Også i Stockholm har de nå kommet i gang med å introdusere elektriske taxier. Det finnes også enkelte elektriske taxier i de andre store byene i Norge. Siden ladestruktur, praktisk gjennomføring og antall elbiltaxier på veien er best i Amsterdam, kommer Oslo og Akershus elbilforening til å arrangere en studietur hvor Samferdels- og miljøkomiteen i Oslo kommune, og alle som ble invitert til møtet på Litteraturhuset får mulighet til å se et sted hvor elbiltaxi fungerer i større målestokk enn i Oslo og Akershus. Studieturen blir en dagstur og finner sted i mars 2015.