Hopp til innhold

Ønsker enklere betaling for hurtiglading

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Elbilforeningen ber Enova om å kreve en felles betalingsløsning og prising per minutt for hurtiglading.

– Det må bli like enkelt å fylle strøm som bensin, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

Enova har endelig fått godkjenning fra ESA til å gi støtte til videre utbygging av hurtigladestasjoner. Her er Elbilforeningens innspill til hva Enova bør kreve i neste utlysning for å gjøre hurtiglading enklere og mer tilgjengelig for eksisterende og kommende elbilister:

1. Krav om felles betalingsløsninger

Elbilforeningen har i dag 27.000 medlemmer, og mottar daglig henvendelser om dette temaet. Det faktum at de forskjellige operatørene i dag har flere forskjellige betalingsløsninger skaper betydelig frustrasjon. Konsekvensen er redusert bruk av stasjonene, og det minsker muligheten til bærekraftig drift og videre utbygging. Derfor foreslår vi at støtte kun kan gis til operatører som tilrettelegger for universelle betalingsløsninger (for eksempel gjennom Elbilforeningens ladebrikke).

2. Pris per minutt, ikke på abonnement

Vi henstiller Enova om å stille krav til at det skal være mulighet for enkeltlading uten abonnement. Dette vil gjøre korridorreiser for elbilister langt enklere enn i dag. Det avgjørende for elbilisten er at det er mulig å hurtiglade (les: enkel tilgjengelighet), ikke at en holder seg til en enkeltoperatør (på samme måte som med fossilt drivstoff). Hurtiglading per minutt er en god måte å regulere lengden på hurtiglading (i tid), og dermed begrense køproblematikk, siden hurtiglading er mest effektiv ved lav batteristatus (SOC). Effekten avtar dramatisk når batteriet når 70-80 %.

3. Unngå monopolsituasjoner

I dag har operatører nesten monopolsituasjon i enkelte geografiske områder i Norge. Dette gjør at de kan diktere pris og vilkår, som eksempelvis at enkeltlading skal koste kr 240,- eller at en elbilist må ha abonnement for å kunne lade. Dette undergraver markedet, og fører i ytterste konsekvens til at turen kjøres med fossilbil. Vi mener det er viktig at utlysningene tar høyde for at det blir god konkurranse mellom aktørene i bransjen.

4. Mulighet for roaming

Det bør stilles som krav at eksisterende og fremtidige utenlandske operatører kan få roamingavtaler med norske operatører. Dette vil sikre at elbilister fra våre naboland kan reise i Norge uten å måtte opprette egne avtaler med de norske operatørene.

5. Urbane strøk vs korridorer

Som vi tidligere har kommentert, deler vi ikke Enovas syn på hva som er økonomisk bærekraftig. I dialog med operatørene i bransjen setter vi spørsmålstegn ved om det i dag er økonomisk lønnsomt å bygge hurtigladestasjoner i urbane strøk uten noen form for støtte. Vi oppfordrer derfor Enova til å gjennomgå dette, og ikke utelukke bevilgninger til områder som vil kunne kalles urbane strøk. Osloregionen vil trolig være det første området hvor dette blir lønnsomt, og enkelte lokasjoner tjener i dag penger.

6. Robusthet

I utlysningen håper vi det også stilles krav til robusthet per lokasjon. Her bør det kanskje settes som krav at det bygges minimum to hurtigladere per lokasjon, og gjerne med semihurtiglading ved siden av dette for å sikre robusthet.