Hopp til innhold

Ombygging av elbil

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

ThinkNorsk Elbilforening frykter at ny forskrift i praksis vil umuliggjøre konvertering til elbil og bytte av batterikjemi i eksisterende elbiler.

Vegdirektoratet hadde nylig på høring forslag om endring av kjøretøyforskriften §7-2-ombygging av elbil.

 

2ELElbilforeningen ønsker å være en seriøs og samfunnsansvarlig forening. Derfor har vi lenge engasjert oss for å redusere faren for skade på helse og miljø. Vi har ved flere anledninger etterlyst veiledning og et klarere regelverk som ivaretar sikkerhet og samtidig muliggjør ombygging. Vi mener elbilentusiaster og -pionerer skal ha samme mulighet til å foreta ombygging av sitt kjøretøy som andre bilombyggere.

Elbilforeningen er grunnleggende positiv til arbeidet med å etablere et bedre og tydeligere regelverk rundt bytte av batterikjemi på elbil og / eller ombygging til elbil i form av en forskrift. Et tydelig regelverk er viktig for å ivareta ulike sikkerhetsaspekt, men også for å forklare premissene. En forskrift, gitt at den er forståelig, praktisk og ikke minst overkommelig, vil her kunne fungere som en veiledning for ombygging.

Mini pickupForslaget til Vegdirektoratet innebærer:

  1. at bestemmelsen eksplisitt definerer konvertering til elbil og endring av batterikjemi i elbil som en ombygging av bilen
  2. at en ombygging innebærer endring for miljø- og brannsikkerhetsegenskapene til bilen
  3. at det stilles krav til batteri, kontrollsystemer og installasjon

Elbilforeningen frykter at konsekvensene av forslaget til forskrift blir for komplisert for en ikke-kommersiell ombygging.

Når det gjelder likebehandling av konvertering og bytte av batterikjemi, er Elbilforeningen i prinsippet enig. Begge deler krever at bilen må fremsettes for ny godkjenning.

Høringsnotatet legger opp til at installasjon skal være etter anvisning fra kjøretøyfabrikanten. Elbilforeningen vil stille spørsmål ved om Vegdirektoratet tror kjøretøyfabrikanten vil være villig til å hjelpe en bileier. Elbilforeningen har god grunn til å tro at det ikke vil skje, da det her er snakk om merkevare. Videre stilles spørsmål om det faktisk finnes kompetente, uavhengige laboratorier med slik kompetanse som kan anvise dokumentasjon innenfor akseptable økonomiske rammer.

ThinkKravene til ombygging fryktes i praksis å bli så strenge at man i realiteten forbyr ombygging. Noe som ikke er akseptabelt. Elbilforeningen er kjent med praksisen for ombygging av ordinære forbrenningsmotorkjøretøyer. Vi mener at ombygging av el-kjøretøyer må kunne godkjennes på lik linje med disse gjennom SFOOR-systemet selv om dette vil kreve en tilleggskompetanse i SFOOR (Statens vegvesens Spesialistgruppe For Ombygde, Oppbygde og Reparerte kjøretøy).

Her er Elbilforeningens høringstilsvar
Her er Statens vegvesens høringsnotat

På bildene er det en klassisk 2CV og en Austin Mini Pickup som er elektrifisert av entusiaster. Dessuten nest siste generasjon av det norske kulturminnet Think som det vil bli vanskelig å bevare hvis det skal være umulig å erstatte de gamle NiCd-batteriene med bedre og mer moderne batterikjemi..