Hopp til innhold

Økt elbilsalg gir økt behov for ladeplasser

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell Det gode elbilsalget må følges opp av økt utbygging av ladeinfrastruktur for elbiler.

I dag er det åpen høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité om statsbudsjettet for 2013. Elbilforeningen har spilt inn at Stortinget i statsbudsjettet for 2013 bør sette av minst 50 millioner kroner i en «ladepott» for å stimulere til videre kommersiell utbygging av infrastruktur til elbiler.

 

Ishavsveien hurtigladestasjon på VestbyElbilforeningen har skrevet et kort notat med forslag til videre utbygging av ladeinfrastruktur. Det er behov for både flere normalladepunkter og hurtigladere. Med en statlig ladepott på 50 millioner kan man for eksempel få følgende utbygging, forutsatt at private aktører bidrar med tilsvarende investering:

Til sammenlikning er det per dags dato over 3.500 offentlig tilgjengelige normalladepunkter og rundt 50 hurtigladepunkter i drift i Norge.

Elbilforeningen ser for seg at nasjonale myndigheter bidrar med finansiering og koordinering, men at lokale myndigheter bestemmer hvor ladepunktene skal etableres. Lokale myndigheter bør også bidra med finansiering gjennom lokale tilskuddsordninger tilsvarende den Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har etablert.

Fra Elbilforeningen ståsted er det viktig at nye hurtigladepunkt bygges hvor man kan forvente å høste mest erfaring, altså høy bruksfrekvens. Lokal utbygging hvor behovet er størst, vil gi et regionalt og tilslutt et nasjonalt nett av hurtigladere.

Last ned og les hele notatet med Elbilforeningens forslag til videre utbygging av ladeinfrastruktur (2 sider)