Hopp til innhold

Ny vrakpant skal få fart i elvarebilsalget

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2017 at det skulle innføres økt vrakpant for varebiler dersom du kan dokumentere at denne erstattes av en elektrisk varebil. Miljødirektoratet melde nylig at støtteordningen nå er satt i verk.

Ordningen innebærer at du får 13 000 kroner fra Miljødirektoratet, i tillegg til de ordinære 3000 kr som utbetales av biloppsamleren du leverer bilen til. Ordningen gjelder for elektriske og hydrogendrevne kjøretøy som frakter gods, kjøretøygruppe N1, med tillatt totalvekt på under 3500 kg og har grønne skilter. Intensjonen bak denne ordningen er å få opp antallet elektriske varebiler. Nå dominerer diesel totalt i varebilsalget med hele 95,7 % markedsandel i 2017, mot 2,1 for elektriske. Det er spesielt viktig for byene at vi skifter ut de fossile varebilene, fordi de bidrar til store lokale utslipp. Bare i 2017 ble det solgt nesten 35 000 dieselvarebiler. Dersom vi får faset ut de forurensende varebilene, vil det ha stor effekt på luftkvaliteten i byene våre. Det vil bidra til byer som er bedre å leve i for folk, med mindre utslipp og mindre støy. Vi vet at det kommer flere elektriske varebiler fra flere av bilprodusentene på markedet om kort tid. Det gjør det lettere å bytte til en elvarebil som passer til den enkelte bedriftens behov. Men tilgangen på biler kan ikke alene få fart på salget. Elbilforeningen har bedt regjeringen og Stortinget om nye virkemidler som kan sørge for at vi får skiftet ut de fossile varebilene med nullutslippskjøretøy. På grunn av innretningen på det norske avgiftssystemet har varebiler allerede store lettelser, og Norsk elbilforening mener dette må endres for fossile varebiler. Engangsavgiften for bensin- og dieselvarebiler bør gradvis trappes opp, slik at den blir lik engangsavgiften for personbiler. Kjøps- og bruksfordelene bør beholdes lengre enn for personbiler slik at vi stimulerer markedsutviklingen for nullutslippsvarebiler. Bompengefritaket for elbiler er en av de sterkeste virkemidler vi har. Stortinget har vedtatt at det skal komme en nasjonal bindende regel som sikrer at elbiler ikke skal betale mer enn maksimalt 50% av taksten for konvensjonelle biler. Elbilforeningen mener at elektriske varebiler bør få beholde bompengefritaket lengre enn personbiler. Det er god grunn til å tro at det vil bidra til å få skiftet ut mange av bilene raskere enn dersom det skal innføres bompenger også for disse. Det er allerede i dag en kvantumsrabatt i bompenger som kommer nyttetransport til gode. Derfor vil et fortsatt fritak være et sterkt insentiv. Sammen med økt vrakpant vil det kunne bidra til at vi raskt kan få til store utslippskutt fra transport.