Hopp til innhold

– Norsk elbilpolitikk skaper norske arbeidsplasser

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den norske elbilpolitikken skaper nye arbeidsplasser i Norge. Vi har en unik mulighet til å ta en global lederposisjon som det første fullelektrifiserte samfunnet i verden.

Det fastslår den nye rapporten Grønn konkurransekraft, som Norsk elbilforening også har bidratt med innspill til. Connie Hedegaard og Idar Kreutzer fra Regjeringens ekspertutvalg for Grønn konkurransekraft presenterte i dag rapporten i sin helhet. – Elbiler bidrar til å kutte norske utslipp. Fossilbiler bidrar til utslipp. Derfor må vi skatte det som forurenser for å skifte ut bilparken. Dette slår også rapporten fast. Rapporten beskriver den norske elbilpolitikken i et nøtteskall, og peker på mulighetene den gir til både investeringer og nye arbeidsplasser, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening. Fredagens seanse ble rundet av med en pressekonferanse, der statsminister Erna Solberg og klimaminister Vidar Helgesen svarte på spørsmål. Statsministeren havnet dessverre på svært tynn is. Må se at Norge kan bli realtime lab – Statsministeren tar feil når hun sier at elbilpolitikken ikke fører til arbeidsplasser i Norge. Nå popper det opp nye arbeidsplasser over hele landet innen utvikling av ny teknologi, ladeinfrastruktur, service og reparasjon. Erna bør bli med oss på bedriftsbesøk og se på alt det nye som skjer, sier Bu. – Vårt syn er, som vi har spilt inn og som står i rapporten, at Norge kan bli et fullskala laboratorium for teknologiutvikling, ny vare- og tjenesteproduksjon og nye forretningsmodeller (se faksimile): – Vi må ta innover oss at vi står foran et paradigmeskifte i transport- og energisektoren globalt. Grunnet norsk elbilpolitikk er Norge posisjonert for å utnytte mulighetene dette gir flere år før andre land. Det Norge nå står oppe i av omstilling og endring på dette området skal resten av verden også gjennom om kort tid. Det gir et stort konkurransefortrinn, understreker Bu. Flere elbiler på veiene gir lønnsom ladevirksomhet Rapporten er ellers entydig på at Norge har lagt et solid grunnlag for elbilisme: «Norge har vært et foregangsland og har i flere år ført en personbilpolitikk med virkemidler som fremmer lav- og nullutslippsløsninger. Et fornybart og velutbygget kraftsystem legger til rette for videre elektrifisering.» Ikke minst peker rapporten på at det stadig økende antallet elbiler fører til bedre lønnsomhet for ladeoperatørene, som stadig bygger seg opp – både med hensyn til antall ansatte og virksomhetsområder. «Et økende antall elbiler fører til bedre lønnsomhet for ladeoperatørene. Dess flere elbiler, dess større sannsynlighet for at nyetableringer vil fortsette uten offentlig støtte. Enova har valgt en strategi der det gis støtte til ladestasjoner langs nasjonale transportkorridorer. Dette vil sikre et sammenhengende nettverk av ladestasjoner. Samtidig er det utenfor de største byene lønnsomhetsutfordringene er såpass store at tilstrekkelig etablering ikke vil skje uten støtte.» Les hele rapporten