Hopp til innhold

Møller kjemper for flere elbilmekanikere: – Myndighetene må komme på banen

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

TRENGER HJELP: Konserndirektør for bærekraft og kommunikasjon i Møller Mobility Group Paul Hegna sier bransjen alene ikke kan løse utfordringene med å utdanne nok faglærte elbilmekanikere.

Norges største bilimportør inviterer myndighetene til samarbeid for å sikre rett kompetanse hos fremtidens bilmekanikere.

Det ruller nå over 500.000 elbiler på norske veier. Mange av dem begynner å blir noen år gamle og behovet for vedlikehold og reparasjoner er økende.

Samtidig opplever bransjen en raskt gryende mangel på kvalifiserte mekanikere. Det kreves en høyere grad av datakunnskap og elektrikerkompetanse for å jobbe med elektriske biler kontra fossilbiler.

Dette temaet har vært oppe ved flere anledninger tidligere, men det er først i år elbilfaget for alvor kommer inn på læreplanen i videregående skole.

Vil bli den første som tjener penger på elbilproduksjon i Norge

Møller: Inviterer myndighetene til samarbeid

Paul Hegna, konserndirektør for bærekraft og kommunikasjon hos Norges største bilimportør, Møller Mobility Group, etterlyser mer handling.

– Vi ser at service og vedlikehold av elbilene vil bli en utfordring i fremtiden om ikke tilfanget av teknikere med høyvoltkompetanse øker betraktelig. Bransjen alene kan ikke fikse dette problemet, myndighetene må komme på banen, sier han.

Hegna mener basiskompetansen i mekanikerfagene i skoleverket inneholder for lite høyvoltsopplæring, og er sånn sett ikke tilpasset den raskt voksende elbilparken.

– Paradoksalt nok har myndighetene et hårete mål om at 100 prosent av nye personbiler skal være fossilfrie innen utgangen av 2025, men det overlates i stor grad til bransjen alene å utvikle kompetansen som skal til for å håndtere alle elbilene etterhvert som de trenger service.

Han oppfordrer utdanningsmyndighetene til å gå sammen med bransjen om å synliggjøre hvor attraktivt og teknologisk spennende mekanikerfaget faktisk er.

– Vi går gjerne i dialog med myndighetene om behovene vi har og hvilke endringer som må komme. Bildet mange har av at mekanikere står i en «grop» og skifter olje med skitne kjeledresser er utdatert. Dagens mekanikere jobber i stor grad med høyteknologiske biler som krever datakompetanse og ikke minst høyvoltkompetanse, samtidig som de også må besitte tradisjonell kompetanse for å kunne reparere og utføre service på biler med fossil drivlinje.

Veihjelp uten egenandel – uansett problem

God pris på veihjelp fra Viking. Pris kr 420,–

Departementet: Læreplanen er endret

Ekspedisjonssjef Erik Blom-Dahl i Kunnskapsdepartementet sier han er helt enig i at det er viktig å sikre at fag- og yrkesopplæringen er relevant og oppdatert.

– Regjeringen jobber sammen med partene i arbeidslivet for rekruttering til yrkesfagene og for å forhindre frafall. Utdanningsmyndighetene samarbeider også tett med bilbransjen om innholdet i læreplanene, slik at de som ønsker å bli bilmekanikere får relevant opplæring, forteller han.

Blom-Dahl presiserer at det allerede er gjort endringer i læreplanene som tar høyde for at el-biler har blitt mer vanlig.

– Kompetansemål knyttet til blant annet elbil ble tatt med i læreplanen for vg3 allerede i 2017, og til høsten kommer også aktuelle endringer i læreplanene i vg2 og flere endringer for vg3, sier han.

Leder for kommunikasjon- og samfunnskontakt i Norsk elbilforening, Unni Berge, sier det er viktig at yrkesutdanningen tar innover seg at samfunnet i stadig større grad elektrifiseres.

– Dette gjelder i aller høyeste grad personbilmarkedet. Læreplanene må være oppdaterte og verkstedene må være gode på å ta i mot læringer. For dette er kompetanse som verdens fremste elbilland trenger være gode på, understreker hun.

Ferieundersøkelsen 2022:

Har du vært på sommerferie med elbil?

Utdanner egne mekanikere

Ved siden av aktiv rekruttering, utdanner Møller Mobility Group mekanikere selv for å sikre seg nok kvalifisert personell.

– Møller Bil Skolen har et skreddersydd lærlingopplegg for Møller Bil og merkene vi fører. Det er lagt opp til en utvidet studieplan som er sammensatt av 20 dager teoriundervisning, nettstudier samt praktiske oppgaver og tester som gir lærlingen løpende oppfølging og utvikling i hele læretiden, slik at lærlingen får så gode forutsetninger som mulig til å møte hverdagen som fagarbeider etter avlagt fagprøve, svarer Hegna, og legger til:

– Via våre nettsider har vi også ute stillingsannonser i alle våre regioner hvor vi tar imot åpne søknader. Vi rekrutterer naturligvis også aktivt når det oppstår behov hos forhandlerne våre.

– Hvordan opplever dere arbeidsmarkedet generelt for mekanikere?

– Det er utfordrende. Av utlyste mekanikerstillinger lykkes vi med å ansette en kvalifisert person i cirka 50 prosent av tilfellene. Derfor er disse åpne søknadene viktige, for da kan aktuelle kandidater søke når de måtte ønske.

Aviloo boks og sertifikat

Nyhet:

Aviloo-batterihelsetest

Nå kan du endelig teste ditt elbilbatteri grundig og uavhengig.

NBF: – Bilfagklasser legges ned

Kommunikasjonssjef Egil Steinsland i Norges Bilbransjeforbund (NBF) bekrefter at tillgangen på kvalifisert arbeidskraft er krevende, og at det er stor oppmerksomhet rundt dette i bransjen.

– Opplever dere at problematikken tas på alvor av myndighetene?

– Nja, myndighetene er svært opptatt av yrkesfag og læreplasser generelt. Men likevel opplever vi at bilfagklasser legges ned i fylker der elevene får læreplass og bransjen skriker etter kvalifisert arbeidskraft.

– Hva kan gjøres på kort sikt for å avhjelpe?

– Ta inn lærlinger og gi dem god opplæring. Det er fremdeles et potensial for å øke lærlinginntaket. Samtidig må vi klare å holde de flinke mekanikerne vi har i yrket.

– Hva kan den enkelt elbileier bidra med?

– Først og fremst, du får hjelp med bilen din hvis uhellet er ute. Når det gjelder service og annet planlagt vedlikehold, kan det være smart å bestille i god tid. Generelt opplever vi ikke at mangelen på mekanikere går ut over kundene. Biler som trenger reparasjoner umiddelbart, får plass på verksteder, sier Steinsland.

Paul Hegna i Møller sier ventetiden hos dem varierer fra forhandler til forhandler.

– Alle Møller Bil-forhandlere kan utføre arbeid på elbiler, og har sertifiserte elbilteknikere med høyvoltkompetanse. Vi er opptatt av å levere god service og rask hjelp til alle våre kunder.

Elbilforeningen med ny medlemsfordel:

Enklere lading på farten med Ladeklubben

RSA: Bransjen selv kan gjøre mer

Daglig leder Frank Dunvold i RSA, som importerer de kinesiske merkene BYD og Maxus til Norge, sier ventetiden hos dem er to til tre uker, uavhengig av drivlinje.

Han mener bransjen selv har mer å gå på i arbeidet med å rekruttere flere mekanikere.

– Vi må bli flinkere til å ta inn lærlinger, samtidig som vi jobber med å heve statusen på mekanikeryrket. I dag er det vel så viktig med datakunnskap som å kunne skru.

– Hva gjør dere for å avhjelpe på kort sikt?

– Vi bruker noe innleid fra andre land i Europa.

Test: Maxus Euniq5:

Bedre rekkevidde, men du må ofre noe

Ford: – Opplæringen må spisses

Ford Motor Norge opplyser at de per i dag ikke har ekstra utfordringer relatert til elbil.

– Vi er godt dekket på våre Ford-autoriserte verksteder med teknikere – som har gjennomgått omfattende trening og kompetanseheving blant annet på batteriteknologi og software via vårt nasjonale opplæringssenter for Ford-teknikere, sier informasjonsdirektør Anne Sønsteby.

– Er dere fornøyd med myndighetenes innsats for å øke utdanningskapasiteten?

– Vi opplever at myndighetene er opptatt av å legge til rette for økt utdanning innen yrkesfag, og på sikt tror vi stadig flere vil velge denne retningen da jobbutsiktene er gode. Men opplæringen må spisses mot data og skybasert softwareteknologi, spesielt med tanke på de ressurs- og kompetansebehovene som følger med biler som nå er tilkoblet skyen 24/7.

Ford Motor Norge har i likhet med Møller sin egen Serviceskole.

– Vi gjennomfører jevnlig detaljert opplæring på alle våre modeller og nye teknologier, der vi oppdaterer og vedlikeholder kompetanse i Ford-organisasjonen i hele landet, sier Sønsteby.

Les også

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!