Hopp til innhold

Mye tyder på at du snart kan lease elbil

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Finansdepartementet argumenterer i sin varslede ESA-notifikasjon for at ingen av de vedtatte MVA-fritakene for elbil er å regne som statsstøtte. Konklusjonen fra ESA er ventet i løpet av to måneder.

Elbilforeningen har gjennomgått hovedtrekkene i Finansdepartementets notifikasjon til EFTA Surveillance Authority (ESA). Her framgår det at MVA-fritakene for elbil ikke anses å være i strid med EØS-avtalen.

blogg-20141106-DN-klipp 800Med bakgrunn i Finansdepartementets positive tilnærming i det 40 sider lange dokumentet, som vi først omtalte i går, imøteser Elbilforeningen ESA-konklusjonen med optimisme: 

– Dette er svært gledelig. Selv om det vil være ett år forsinket, er det mye som tyder på at vi innleder 2015 med nullsats MVA på leasing av elbil, uttaler generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening til Dagens Næringsliv i dag (se faksimile).

Burde vært innført allerede

I statsbudsjettet for 2014 ble det vedtatt å gi nullsats MVA også ved leasing av elbiler og elbilbatterier fra 1. januar i år. Så forlangte plutselig Høyre/Frp-regjeringen at lovligheten av fritakene måtte vurderes av ESA. Det ble også bestemt at det eksisterende MVA-fritaket ved kjøp av elbil skulle notifiseres, et fritak som har eksistert siden 2001.

– Leasingfritaket burde vært innført med en gang, noe vi har gitt uttrykk for gjentatte ganger. ESA har dessuten godkjent flere lignende saker tidligere. En av dem, i 2009, gjaldt støtte til privatpersoner ved kjøp av pelletsovner, sier Bu.

Elbilforeningen understreker at nullsats MVA er viktig fordi leasing i dag utgjør rundt 40 prosent av personbilmarkedet. Om vi slår sammen person- og varebilmarkedet øker andelen til cirka 50 prosent.

– Fritak for moms på leasing er et viktig tiltak for å øke antall nullutslippsbiler. Så langt er de fleste elbilene solgt i privatmarkedet, fordi det ikke er attraktivt å lease en elbil uten momsfritak, sier Bu, som legger til at flåtemarkedet også har vært en utfordring. 

– Tar vanligvis et par måneder

ESA bekrefter overfor elbil.dev05.dekodes.no at vurderingen av notifikasjonen vil starte omgående:

– Ja, vi mottok notifikasjonen tirsdag, og vil nå sette i gang en innledende undersøkelse. Den tar vanligvis et par måneder, og resultatet kan enten være at vi gir grønt lys til ordningen eller at vi åpner en formell undersøkelse for å gå grundigere inn i saken, sier ESAs pressekontakt Andreas Kjeldsberg Pihl.

En eventuell formell undersøkelse vil blant annet medføre en høring der ESA åpner for kommentarer både fra norske myndigheter og andre med interesse i saken.

– Saksbehandlingstiden vil altså avhenge av hvilke vurderinger som gjøres underveis, sier Kjeldsberg Pihl.