Hopp til innhold

Miljøeffekten av elbil fra vugge til grav

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Buddy produksjonForskere fra NTNU har beregnet miljøeffekten av elbil og tilsvarende fossilbil fra vugge til grav. Ifølge deres beregninger må batteriet i elbilen leve lenge for at miljøregnskapet skal gå opp.

Forskerne har sett på utslipp av klimagasser og miljøgifter i hele bilens levetid fra produksjon og bruk til destruksjon og gjenvinning. De har tatt utgangspunkt i global eller europeisk elektrisitetsproduksjon med stort innslag av fossil energi som olje, kull og gass.

 

Miljøbelastning fra produksjon

Ifølge beregningene er selve produksjon av en elbil mer miljøbelastende enn en tilsvarende liten bensinbil. Produksjonen av batteripakken står for 35 til 41 prosent av klimagassutslippene i produksjonsfasen. 23-26 prosent går til produksjon av elmotoren og andre komponenter som er unike for elbilen. Tilsvarende er potensialet for utslipp av miljøgifter.

Nesten halvparten av klimagassutslippene forbundet med en elbil kommer fra produksjonen. Men elbilen er fortsatt i startfasen, og det vil være overraskende om masseproduksjon ikke bidrar vesentlig til energieffektivisering og avfallsreduksjon.

Gunstig i bruk

I bruk er utslippene av klimagasser og helseskadelige stoffer mindre enn for tilsvarende bensin- eller dieselbil, så lenge strømproduksjonen ikke kommer fra bare kullkraft eller olje. Jo lenger man antar at batteripakken i elbilen varer, jo bedre blir miljøregnskapet i elbilens favør. Hvis man antar at batteriet har en levetid på 150.000 km, vil elbilen fortsatt gi en reduksjon i klimagassutslippene i forhold til en fossil bil. Dette gjelder selv om den kjører på europeisk strømmiks som er en blanding av kull, gass og fornybart. Om batteriet varer lenger, blir miljøregnskapet enda bedre.

Norske forhold blir ikke omtalt spesielt i artikkelen. Elbilforeningen sørger for at alle elbiler i Norge kjører på opprinnelsesgarantert 100 % fornybar elektrisitet. Da blir utslippene i bruk også null.

Framtidig miljøeffekt

Resultatene av denne studien har en rekke usikkerhetsmomenter. Miljøbelastningen fra masseproduksjon av elbiler vil etter alt å dømme gå ned de neste årene. Teknologiutvikling og energieffektivisering vil bidra til dette.

Elbilen kan kjøre på alle energikilder, også de med nullutslipp, slik som norsk vannkraft. Selv om også fossile biler kan bli bedre, vil de aldri komme ned mot null utslipp. Vi må ha to tanker i hodet samtidig. Målet må være å elektrifisere transportsektoren samtidig som vi renser opp energiproduksjonen. En elbil blir dermed renere for hvert år du kjører den.

Samtidig er det svært viktig at batteriene blir ivaretatt på en forsvarlig måte når de har gjort nytten sin i elbilen. Batteriene vil da fortsatt ha stor verdi for gjenbruk i for eksempel batteribanker i kombinasjon med vindmøller eller solceller. Da vil miljøregnskapet bli ytterligere forbedret til elbilens fordel.

 De spesielt interesserte kan laste ned forskningsartikkelen Comparative Environmental Life Cycle Assessment of Conventional and Electric Vehicles.

Miljøeffekten av elbil fra vugge til grav

Forskere fra NTNU har beregnet miljøeffekten av elbil og tilsvarende fossilbil fra vugge til grav. Ifølge deres beregninger må batteriet i elbilen leve lenge for at miljøregnskapet skal gå opp.

Forskerne har sett på utslipp av klimagasser og giftstoffer i hele bilens levetid fra produksjon, bruk og destruksjon og gjenvinning. De har tatt utgangspunkt i global eller europeisk elektrisitetsproduksjon med stort innslag av fossil energi som olje, kull og gass.

Miljøbelastning fra produksjon

Ifølge beregningene er selve produksjon av en elbil mer miljøbelastende enn en tilsvarende liten bensinbil. Produksjonen av batteripakken står for 35 til 41 prosent av klimagassutslippene i produksjonsfasen. 23-26 prosent går til produksjon av elmotoren og andre komponenter som er unike for elbilen. Tilsvarende er potensialet for utslipp av giftige stoffer.

Nesten halvparten av klimagassutslippene forbundet med en elbil kommer fra produksjonen. Men elbilen er fortsatt i startfasen, og det vil være overraskende om masseproduksjon ikke bidrar vesentlig til energieffektivisering.

Gunstig i bruk

I bruk er utslippene av klimagasser og helseskadelige stoffer mindre enn for tilsvarende bensin- eller dieselbil, så lenge strømproduksjonen ikke kommer fra bare kullkraft eller olje. Jo lenger man antar at batteripakken i elbilen varer, jo bedre blir miljøregnskapet i elbilens favør. Hvis man antar at batteriet har en levetid på 150.000 km, vil elbilen fortsatt gi en reduksjon i klimagassutslippene i forhold til en fossil bil. Dette gjelder selv om den kjører på europeisk strømmiks som er en blanding av kull, gass og fornybart. Om batteriet varer lenger, blir miljøregnskapet enda bedre.

Norske forhold blir ikke omtalt spesielt i artikkelen. Elbilforeningen sørger for at alle elbiler i Norge kjører på opprinnelsesgarantert 100 % fornybar elektrisitet. Da blir utslippene i bruk også null.

Framtidig miljøeffekt

Resultatene av denne studien har en rekke usikkerhetsmomenter. Miljøbelastningen fra masseproduksjon av elbiler vil etter alt å dømme gå ned de neste årene. Teknologiutvikling og energieffektivisering vil bidra til dette.

Elbilen kan kjøre på alle energikilder, også de med nullutslipp, slik som norsk vannkraft. Selv om også fossile biler kan bli bedre, vil de aldri komme ned mot null utslipp. Vi må ha to tanker i hodet samtidig. Målet må være å elektrifisere transportsektoren samtidig som vi renser opp energiproduksjonen. En elbil blir dermed renere for hvert år du kjører den.

Samtidig er det svært viktig at batteriene blir ivaretatt på en forsvarlig måte når de har gjort nytten sin i elbilen. Batteriene vil da fortsatt ha stor verdi for gjenbruk i for eksempel batteribanker i kombinasjon med vindmøller eller solceller. Da vil miljøregnskapet bli ytterligere forbedret for elbilens del.

 

De spesielt interesserte kan laste ned forskningsartikkelen Comparative Environmental Life Cycle Assessment of Conventional and Electric Vehicles gratis.

Miljøeffekten av elbil fra vugge til grav

Forskere fra NTNU har beregnet miljøeffekten av elbil og tilsvarende fossilbil fra vugge til grav. Ifølge deres beregninger må batteriet i elbilen leve lenge for at miljøregnskapet skal gå opp.

Forskerne har sett på utslipp av klimagasser og giftstoffer i hele bilens levetid fra produksjon, bruk og destruksjon og gjenvinning. De har tatt utgangspunkt i global eller europeisk elektrisitetsproduksjon med stort innslag av fossil energi som olje, kull og gass.

Miljøbelastning fra produksjon

Ifølge beregningene er selve produksjon av en elbil mer miljøbelastende enn en tilsvarende liten bensinbil. Produksjonen av batteripakken står for 35 til 41 prosent av klimagassutslippene i produksjonsfasen. 23-26 prosent går til produksjon av elmotoren og andre komponenter som er unike for elbilen. Tilsvarende er potensialet for utslipp av giftige stoffer.

Nesten halvparten av klimagassutslippene forbundet med en elbil kommer fra produksjonen. Men elbilen er fortsatt i startfasen, og det vil være overraskende om masseproduksjon ikke bidrar vesentlig til energieffektivisering.

Gunstig i bruk

I bruk er utslippene av klimagasser og helseskadelige stoffer mindre enn for tilsvarende bensin- eller dieselbil, så lenge strømproduksjonen ikke kommer fra bare kullkraft eller olje. Jo lenger man antar at batteripakken i elbilen varer, jo bedre blir miljøregnskapet i elbilens favør. Hvis man antar at batteriet har en levetid på 150.000 km, vil elbilen fortsatt gi en reduksjon i klimagassutslippene i forhold til en fossil bil. Dette gjelder selv om den kjører på europeisk strømmiks som er en blanding av kull, gass og fornybart. Om batteriet varer lenger, blir miljøregnskapet enda bedre.

Norske forhold blir ikke omtalt spesielt i artikkelen. Elbilforeningen sørger for at alle elbiler i Norge kjører på opprinnelsesgarantert 100 % fornybar elektrisitet. Da blir utslippene i bruk også null.

Framtidig miljøeffekt

Resultatene av denne studien har en rekke usikkerhetsmomenter. Miljøbelastningen fra masseproduksjon av elbiler vil etter alt å dømme gå ned de neste årene. Teknologiutvikling og energieffektivisering vil bidra til dette.

Elbilen kan kjøre på alle energikilder, også de med nullutslipp, slik som norsk vannkraft. Selv om også fossile biler kan bli bedre, vil de aldri komme ned mot null utslipp. Vi må ha to tanker i hodet samtidig. Målet må være å elektrifisere transportsektoren samtidig som vi renser opp energiproduksjonen. En elbil blir dermed renere for hvert år du kjører den.

Samtidig er det svært viktig at batteriene blir ivaretatt på en forsvarlig måte når de har gjort nytten sin i elbilen. Batteriene vil da fortsatt ha stor verdi for gjenbruk i for eksempel batteribanker i kombinasjon med vindmøller eller solceller. Da vil miljøregnskapet bli ytterligere forbedret for elbilens del.

 

De spesielt interesserte kan laste ned forskningsartikkelen Comparative Environmental Life Cycle Assessment of Conventional and Electric Vehicles gratis. Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE