Hopp til innhold

Mange vil etablere hurtiglading

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

HurtigladingForbausende mange har søkt Transnova om støtte til å etablere hurtiglading for elbiler. Det bør ikke være for vanskelig å få delt ut de første prosjektmidlene. Hos Transnova kan vi lese at 23 forskjellige aktører har søkt om midler til etablering av hurtigladestasjoner. Totale prosjektkostnader er 22 millioner kroner, hvorav 9,1 millioner kroner ønskes i støtte. Det er tre ganger mer enn de 3 millioner kronene som i denne omgang er tilgjengelig. Epyon hurtigladerI Transnovas program ønskes det å rette midlene mot etablering av hurtigladetilbud i de største byene med tilhørende transportkorridorer. Dessuten er strekningene E6 mellom Oslo og Gøteborg, samt E14 Trondheim – Sundsvall spesielt nevnt som vedtatte samarbeidsprosjekt mellom Norge og Sverige. Hensikten er å gjøre elbiler mer anvendelige til å kjøre lengre strekninger og at brukerne slipper «rekkeviddeangst». Totalt er det søkt om å etablere hurtiglading på til sammen 38 forskjellige adresser. Oslo-området står for den største andelen med 17 forskjellige lokasjoner. Deretter følger Bergen med 8 og Stavangerområdet med 4. Trondheimsområdet er hovedsakelig representert med planlagt tilbud om drosje basert på eldrift. Skal vi gjette, har kanskje det noe å gjøre med hva vi omtalte her? Transnova signaliserer at det blir nødvendig å gjøre prioriteringer på bakgrunn av kriteriene som ble satt i utlysningen. Den er ganske interessant å lese fordi den tar for seg mange av forholdene som er verdt å tenke på ved etablering av hurtiglading. Tettheten av ladestasjoner i et gitt område må også vurderes. Imponerende nok tar Transnova sikte på å ha prioriteringene klare innen 1. juli. Transnova melder samtidig at det nå er klart at de kan benytte ytterligere 6 millioner kroner til å etablere infrastruktur for hurtiglading. Foruten generelle tilskudd, skal det også prioriteres midler til samarbeidskorridorene med Sverige. I løpet av siste uke i juni måned vil derfor en ny utlysning komme. I Elbilforeningen gleder vi oss over alle hurtigladestasjonene som vil komme i kjølvannet av første støtterunde – og den neste. Riktignok er det ikke alle av oss som kan bruke facilitetene. Ladeløsningen er CHAdeMO og tilpasset trillingene i-MiEV, iOn og C-ZERO og Nissan LEAF. Men stasjonene bør kunne tilpasses andre løsninger etterhvert som behovet melder seg for andre typer elbiler. Dessuten vil dette blåse ytterligere fart i interessen for elbil og gavne oss alle. Her er bilde fra den første hurtigladestasjonen etablert i Norge i dette årtusen. Tvilsomt om samferdselsminister Kleppa rekker å få vært med på alle åpningene som blir framover. Samferdselsminister Kleppa