Hopp til innhold

Mandal først ute med fortsatt gratis parkering for elbil

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norsk elbilforening gratulerer Mandal kommune som viderefører gratis parkering for nullutslippsbiler, og dermed trosser Regjeringen som har lagt opp til full betaling fra nyttår.

– Mandal kommune skal ha ros for å ta ansvar og fortsatt bidra til å redusere utslipp og støy fra veitrafikken. Et eksempel til etterfølgelse!, sier Christina Bu, Generalsekretær i Norsk elbilforening. Rådmannen innstilte på at Mandal kommune innretter seg etter føringene i ny parkeringsforskrift og likestiller nullutslippsbiler med forurensende biler fra 2017, ifølge avisa Lindesnes. Men etter forslag fra Ap ble det vedtatt å følge dagens regler: «Dagens ordning videreføres for elbiler. Bystyret ber parkeringsselskapet fremme sak for bystyre hvor de kommer med forslag til forskrifter som sikrer økt bruk av elbiler.» Forslaget til Ap ble vedtatt mot sju stemmer fra Frp, sju fra Høyre og én fra KrF. – Gratis parkering gir først og fremst et viktig signal til de som vurderer å bytte til elbil om at det skal lønne seg å velge utslippsfritt. De som allerede har elbil har oppdaget alle de andre fordelene og svært få vil bytte tilbake, sier Christina Bu. Fra før har Trondheim og Tønsberg vedtatt at utslippsfrie elbiler skal likestilles med forurensende bensin- og dieselbiler og innfører full betaling fra 2017. Bodø og Tromsø har funnet en mellomløsning med betaling i sentrum og fortsatt gratis utenfor. – Gratis parkering for nullutslippsbiler er fortsatt svært viktig for å få enda flere til å bytte til elbil. Vi ser nå en nedgang i elbilsalget og utvanning av elbilfordelene kan redusere salget ytterligere, sier Christina Bu. Ifølge spørreundersøkelsen Elbilisten 2016 oppgir 38 prosent gratis parkering som en av grunnene til at de valgte å bytte til elbil. 19 prosent ville ikke ha kjøpt elbil i dag uten gratis parkering og 9 prosent er usikre. Elbilforeningen jobber nå med kommunene og argumenterer for hvorfor de må videreføre dagens ordning hvis vi skal nå vedtatte utslippsmål. – Regjeringen har overlatt ansvaret til lokale myndigheter og det er svært viktig at de griper stafettpinnen hvis vi skal nå nasjonale og lokale mål for klimagassutslipp og lokal luftforurensing, sier Christina Bu. I dag er det rundt 90.000 elbiler registrert i Norge av ca 2,6 millioner personbiler. Dette tilsvarer 3,5 prosent.