Hopp til innhold

– Maks 6 prosent lading for elbiler er skivebom

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi mistenker at departementet har hatt et arbeidsuhell i sitt forslag til ny felles parkeringsregulering. Hvis de mener det som står skrevet, er det i tilfelle helt på jordet.

Det sier generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening. Hun er svært positiv til utarbeidelsen av et nytt, felles regelverk for parkering, men legger ikke skjul på at hun stusser over formuleringen i Samferdselsdepartementes forslag til regelverk.

– Slik det står er det ikke lenger formulert som et krav, tvert om vil det kun være mulig å tilby lading på maksimalt 6 prosent av parkeringsplassene som tilbys. Det vil være svært spesielt siden departementet mener det er viktig å tilpasse kravet til etterspørselen etter ladepunkter. Parkeringsplasser med ladepunkt bør utvides parallelt med økningen i antall ladbare biler, fastslår Bu.

Slik er forslaget formulert: «Departementet foreslår derfor at det på et tilstrekkelig antall parkeringsplasser, begrenset oppad til seks prosent av det totale antallet plasser på hvert parkeringsområde, skal det tilbys lademuligheter for ladbar motorvogn, jf. utkastet § 35.»

Elbilforeningen har tydelig understreket hvor feil dette framstår i høringsuttalelsen til departementet. Fristen er 1. september.

Intet problem for bransjen

Norsk Elbilforening deltok i delarbeidsgruppen som drøftet problemstillingene knyttet til elbil i arbeidet med ny regulering. Delarbeidsgruppen inkluderte også representanter fra privat parkeringsvirksomhet. Målet var å finne fram til en skisse til løsning som kunne være akseptabel for alle.

– Arbeidsgruppen la i sitt forslag til grunn at det må gis lademulighet til minst 6 prosent av det totale antall plasser under forutsetning av at investerings- eller driftskostnadene ikke blir urimelig høye. 

– Den private parkeringsbransjen var dessuten med å utarbeide forslaget til løsning. Underveis i dette arbeidet ble det fra bransjens side ikke uttrykt som noe større problem at det ville stilles krav om et minimum antall ladepunkter. 

Elbilforeningen vil understreke at flere kommuner nylig har gjort vedtak om tilrettelegging for lading som overskrider en maksimumsgrense på 6 prosent (både 10 og 20 prosent). 

– Østfold fylkeskommune (se under) har for eksempel vedtatt at alle fylkeskommunale anlegg skal tilrettelegges med 20 prosent ladedekning innen 2020. Fredrikstad kommune er et annet eksempel som viser at kommuner ønsker å være mer ambisiøse når det kommer til ladeinfrastruktur.

blogg-20140514 ladeplass 800

Dette har de gjort i Fredrikstad

Salget av elbiler øker og salget har vært langt høyere enn arbeidsgruppen så for seg da den foreslo minimum 6 prosent ladepunkter. Salget har f. eks økt med 136 prosent i Oslo det siste året, mens antall ladeplasser henger langt etter.

– Med tanke på salgsutviklingen og målsetningen i klimaforliket mener vi at kravet bør være at det tilbys lademulighet på minst 10 prosent av det totale antall plasser parkeringsplasser. Det bør også være mulig å stille strengere krav til nye parkeringsbygg og etableringer, fastslår Bu.

Fredrikstad, og kommuner som Moss og Ski, har offensive parkerings- og ladeplaner for elbil. Fredrikstads er kalt «Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur». Her oppfordrer kommunen initiativtakere til reguleringsplaner å legge fram strøm til parkeringsplasser, og i langt større omfang enn Samferdselsdepartementet legger opp til i i sitt forslag til parkeringsregulering:

Stor elektrisk vekst

– Fredrikstads strategi er spesielt bra, og ble brukt som modell for mange av de andre Østfold-kommunene, sier næringsrådgiver klima og energi i Østfold fylkeskommune, Joakim Sveli, som understreker at behovet i høyeste grad er tilstede:

  – Ser man på tallene for Østfold, og spesielt Moss og Fredrikstad, er veksten i antall biler prosentvis en av landets høyeste.

Når det gjelder ladepunkt ved kommunens bygg og virksomheter, skal det etableres ladepunkt på minst 5 prosent av parkeringsplassene i Fredrikstad. 

I tillegg skal det legges til rette for en senere utvidelse av antall ladepunkt på minst 10 prosent av plassene frem mot 2020 (besørges ved å legge ekstra trekkerør ved første utbygging).

Dette mener Elbilforeningen

Last ned hele høringsuttalelsen