Hopp til innhold

Elbiler er ikke lydløse. Det bare høres slik ut.

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forurensning er ikke bare hva vi kan puste inn, men også det vi ufrivillig må lytte til. Og la kroppen i urimelig grad føle sjenerende.

Organisasjonen Norsk forening mot støy arbeider for å redusere støyplagene. Alle som beveger seg motorisert må også bidra til det. Med en elbil klarer du ikke å avgi sjenerende støy.

Harde fakta

Norsk forening mot støy oppgir at 60-100 dødsfall årlig skyldes hjerte- og karsykdommer som følge av støy, 75-150 omkommer i støyrelaterte hjemmeulykker og et ukjent antall i trafikkulykker.

«Folkehelsa» antar at over 190 000 i Norge er sterkt plaget av støy, inkludert 160 000 av støy fra veitrafikken. Samme institusjon antar at støy bidrar til søvnforstyrrelser blant 5 % av befolkningen som er over 15 år. Folkehelsa ser det som sannsynlig at sterk støyplage og betydelig innvirkning på søvnkvalitet over lengre tid, vil kunne svekke livskvalitet og psykisk helse.

Veitrafikk er den klart dominerende kilden til nordmenns støyplager. Hver fjerde nordmann utsettes for veitrafikkstøy over anbefalte grenseverdier ved sin bolig. Klif oppgir at om lag 1,7 millioner mennesker er utsatt for støy ved boligen sin, og bortimot en halv million av disse er mye eller sterkt plaget av denne støyen. De som utsettes for de høyeste støynivåene, finner vi i hovedsak langs innfartsveiene til de største byene. Der er trafikken stor og hastigheten høy. Selv ved lave trafikkmengder kan støyen være sjenerende.

Blir det aldri stillere?

Regjeringen har lagd en handlingsplan mot støy uten at vi hører mye om det. Det er langt igjen før målene er innfridd. Det blir ikke lettere av at trafikkmengden øker. Tiltakene er få – og dette avsnittet blir derfor kort.

Elbilens manglende motorbråk et problem?

Bekymringene meldte seg med de første hybridene. Særlig i USA hvor petroleumsindustriens propagandamaskin sikkert bidro, og vi fikk følelsen av å være trafikkfarlige fordi vi ikke bråker. Nå gjentas bekymringene for elbilene. De er helt stille – kanskje for stille. Representanter for fotgjengere og blinde advarer mot den smygende stillheten til elektrisk drevet kjøretøy. Akkurat som syklister kan de komme tett innpå uten at de høres. Elbiler har ingen brummende og støyende motor og knapt hjulstøy når farta er lavere enn 30 km/t.

Lovmakere vurderer å innføre påbud om kunstig lyd. Bilprodusenter som Nissan utvikler lydeffekter som skal bryte den totale stillheten. Mest sannsynlig kommer dette til å bli nok en ny forretningsnisjé. Og ordtaket «silence is golden» har mistet sin verdi. Paradoksalt når bilprodusenter i mange år, både av egen vilje og etter pålegg fra myndighetene, har arbeidet for å redusere støynivået.

Det bare høres slik ut

Bekymringen for at elbiler ikke støyer er et sidespor. De alvorlige støyplagene vi har i byene tilsier at vi bør dyrke elbilens evne til å bevege seg relativt lydløst. Være bevisst at vi er «snikende indianere» når vi er elbilister, men ikke problematisere det urimelig – og slett ikke skyte pianisten. Elbiler er ikke lydløse. Det bare høres slik ut fordi det er så mye bråk rundt oss. Fjern all annen trafikkstøy, så hører du elbilene godt nok.

Det er urimelig å innføre tiltak for å øke støynivået. La oss lære oss at biler kan bevege seg stille rundt. Som 4-åringen i nabolaget sa: «Når jeg går over gata, må jeg alltid se meg godt for. Elbilen til Hans kan jeg ikke høre.» Se, det er håp for læringen i de nye generasjonene. Slik kan vi realisere visjonen om å våkne opp i en by, åpne vinduet og høre den forsiktige summingen av elbiler, uten kunstig fuglekvitter som varsellyder, for den får du «live» fra fuglene i buskene.