Hopp til innhold

Lover nesten 400 nye ladestasjoner

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

– En av de største utfordringene i Oslo nå, er å finne nye lokasjoner for parkering og -lading.

Det sa Oslo-byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby (V),  på Elbilforeningens årsmøte i går kveld.  

– Vi samarbeider med Elbilforeningen for å få innspill om hvor vi skal sette opp nye ladestasjoner, og vil fortsette med å gjøre det, sa Melby.

Hun understreket samtidig at det er viktig å sette opp ladestolper på steder med god synlighet, for ytterligere å øke oppmerksomheten rundt elbiler. Samtidig var hun ærlig på at ikke alt gikk på skinner i fjor.

– Vi har sagt at det skal settes opp 200 ladestasjoner årlig, men i fjor gikk det skikkelig dårlig. Vi mistet mange ladeplasser, uten å få opp nok nye. Så i år skal vi sette opp 380, fastslo Melby, som også opplyste at alle biler i kommunalt eie – etter planen – skal være 0-utslippsbiler innen 2015.

Oslo skal dessuten samarbeide videre med internasjonale prosjekter og nettverk. Målet er fortsatt erfarings- og kunnskapsdeling med andre byer om miljøvennligestrategier og fremgangsmåter.

Vil ha utslippsfrie busser

– Det å ha en bevisst satsing på elbil lokalt har vært viktig, særlig for å begrense luftforurensningen. Vi har satt oss et ambisiøst klimamål; 50 prosent lavere utslipp i 2030 enn i 1991. Mye av utslippet kommer fra transportsektoren, og en stor del av kuttet må derfor tas her, sa Melby.

Hun understreket utfordringen i at Oslo opplever stor befolkningsvekst, samtidig som folk stiller krav om at de skal komme seg raskt og effektivt frem. 

– Transporten må skje med klimavennlige energiformer. Helst gange og sykling. Så er det kollektivtransport og elbil som er det neste store, sa Melby.

Fra 2005 til 2012 har kollektivandelen, av all transport, økt fra 20 til 30 prosent. Bilandelen er redusert fra 45 til 35 i samme periode.

– Det er stadig færre som kjører bil, og stadig flere som reiser kollektivt. Men, som dere vet, all kollektivtrafikken er ikke særlig grønn. Det er et mål at den ene halvdelen, nemlig bussene, også blir utslippsfri. Vi tror at utviklingen vi har hatt på elbil vil bli viktig også for buss. Så når Ruter jobber med sin 0-utslippsstrategi (innen 2020), tenker de på elbusser også, sa Melby.

Attraktivt testmarked

Andelen elbiler i Oslo og Akershus er høy, og Melby mener Oslo kan trygt kalle seg verdens elbilhovedstad.

– Da jeg var på en konferanse i Hannover nylig, fortalte jeg at det var over 10.000 elbiler i hovedstadsområdet. Da fikk jeg høre at det var omtrent det samme som i hele Tyskland. Spørsmålet er hvordan vi er kommet opp i 27.000 elbiler. Mye handler om politikk. Mye handler om teknologi. Og samspillet mellom dem. Fritak fra avgifter, tilgang til lading og kollektivfelt har vært viktig, sa Melby.

– Økonomi er viktig, nordmenn er prisbevisste. Elbiler er dessuten teknologisk i ferd med å bli noe mer mangfoldig, for familier og for folk som har større krav til bilene sine. Norge er blitt et attraktivt testmarked.

Kollektivfeltet er dessuten stadig et brennhett tema i hovedstadsområdet.

– Om det er et stort problem, så må det drøftes. Mitt parti, Venstre, ønsker at det skal bli egne miljøfelt. Vi må være åpne og se på alternativene. Generelt er jeg opptatt av at alle virkemidler for elbil må få fortsette, og vi må se langt forbi 2017, sa Melby, og pekte på at det er langt igjen til målene for nullutslippsbiler er nådd.

blogg-20140509-melby mlmen 800

Strøm av tilskuddssøknader

Spesialkonsulent Marianne Mølmen (til høyre, bildet over) fra Bymiljøetaten i Oslo kommune orienterte på årsmøtet om utbyggingen av ladestolper. 

– Noen steder har det dessverre vist seg at det ikke er nok tilgjengelig strøm. Det har også vist seg at det ville vært behov for 200.000 kroner til ny trafo noen steder, og det har vi ikke budsjett til. Derfor har vi stedvis vært nødt til å finne alternative lokasjoner, sa Mølmen.

– Vi har konsentrert oss om å få til mye i sentrum, som er begrenset til tretimers parkering. Her blir det ikke mange heltidsladeplasser denne høsten. Det blir det derimot ute i bydelene, som i Groruddalen, sa Mølmen.

Hun nevnte også tilskuddsordningen for borettslag, sameier og kommersielle aktører som vil sette opp ladepunkt. Inntil 10.000 kroner gis i støtte.

– I løpet av første månedene i år har vi fått inn flere søknader enn i hele fjor. Dette reduserer kostnaden til etablering på steder vi ikke kan etablere.

Mølmen kunne forøvrig også opplyse om at de eksisterende ladestolpene i gjennomsnitt hadde en driftskostnad på beskjedne seks kroner pr. døgn i fjor.

Vanskelig ladeplikt

Mølmen fikk også spørsmål fra salen om ladeplikt er vurdert – for å lette presset på eksisterende ladestasjoner.

– Vi har vært i kontakt med Vegdirektoratet for å sjekke mulighetene for å innføre ladeplikt. Tilbakemeldingen er at det vil være for vanskelig å håndheve. Noen av de moderne elbilene kan du sjekke ladestatusen på via en app. Slik er det ikke på eldre biler. Det er jo kjedelig å få gebyr på 500 kroner dersom du trodde ladingen skulle være ferdig om en halvtime, sa Mølmen.

Det er også et mål å gjøre de nye ladestolpene med den nye elbilkontakten (Type 2) mer brukervennlige. Ett grep kan være en bedre bruksanvisning.

– Vi har hatt problemer med at lukene på Type 2-stolpene har blitt ødelagt, sa Mølmen, med henvisning til at ikke alle vet hvordan de virker.

– Et RFID-kort er enklere enn å bruke mobiltelefonen. Et Flexus-kort til Ruter fungerer for eksempel fint til å åpne luken, opplyste Mølmen.