Hopp til innhold

Lading av elbiler og sikkerhet

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

En forutsetning for elbilisme er selvfølgelig at elbilen kan lades, og et av de viktigste ladestedene er hjemmet / basen til elbilbrukerne. Da må vi sørge for at lading foregår på en trygg måte.

Elbilen er en relativt høy effektforbruker av elektrisk energi under lading, sett i forhold til andre elektriske apparater vi bruker. Dette stiller derfor krav til det elektriske anlegget hvor bilen skal lades. Svakheter eller feil i det elektriske anlegget i huset kan i ytterste konsekvens føre til brann på grunn av varmegang og personskade.

Elsikkerhet er et viktig tema for Elbilforeningen og for videre utvikling av elbilsaken. Elbilforeningen oppfordrer elbilbrukerne til å tenke elsikkerhet, slik at elbiler kun lades på en trygg måte.

Det å lade en elbil og bruke originale ladeledninger skal i seg selv være trygt så lenge bilen eller ladeledningen ikke er tuklet med av ukyndige, eller på annen måte skadet. Videre kreves det at normale vedlikeholdsrutiner for elbilen er fulgt. Derimot kan det elektriske anlegget elbilen lades fra, utgjøre en fare. Hvorfor, skal vi se litt nærmere på i det følgende.

For en bolighusholdning er elbilen faktisk en heller beskjeden forbruker av energi, selv om ladingen av elbilen er noe effektkrevende. For de fleste utgjør elbilen mindre enn 10% av det totale strømforbruket. Effekten elbilen krever under normal lading, er heller ikke avskrekkende og kan sammenlignes med en stor varmtvannsbereder. Det er derimot den vedvarende effekten over tid som er en ny og krevende operasjon for elanlegget.

Tradisjonelt har en 16A-kurs med stikkontakter aldri fått en høy effekt punktbelastning over lang tid, før elbiles inntreden i el-anlegget i de tusen hjem. Mange el-anlegg er ikke dimensjonert med tanke for en høy vedvarende belastning, noe som igjen er skummelt og kan medføre varmgang og branntilløp. Det er derfor viktig at man forsikrer seg om at elanlegget holder forskriftsmessig standard

Eksempelvis vil en Nissan LEAF som har 10A-ladekabel, konstant trekke 2300W i mange timer ved tomt batteri. 10A utgjør ca. 62% av sikringskursen. Samme bilen med en 16A-ladeledning vil trekke nær 3700W, dvs. den utnytter 100% av sikringskursen. En i-MiEV, iOn, eller C-ZERO som har 16A-ladekabel, trekker til sammenligning 13,8A / 3174W, ca. 86% av kursen (da den innebygde laderen ikke trekker mer).

Innenfor elteknikk regnes det for dårlig fagarbeid å belaste en sikringskurs 100%. Det er og har alltid vært normal praksis å holde seg innenfor 80% utnyttelse, slik at det er sikkerhetsmarginer å gå på.

Er det svakhet i el-anlegget (kontakt, koblingsboks eller ledninger), vil det spesielt ved høy vedvarende belastning kunne utvikle seg varme. Varme som i verste fall kan medføre brann, i beste fall at sikringen slår ut ved overbelastning eller oppvarming.

I installasjonssammenheng var det en periode, under spesielle vilkår, tillatt å sikre en 1,5 mm² tykk kabel med inntil 15/16A alt etter forlenging og avstand fra sikringsskap. Erfaringen med dette var at selve tilkoblingen på stikkontakten rett og slett ikke tålte belastningen og medførte høy temperatur, noe som fikk plastisolasjonen til å avgi gasser som så kondenserte på kontaktflatene. I sin tur medførte dette dårligere forbindelse og mer varmgang. Det hele ender med avbrente kabler og/eller fastsveisede, smeltede støpsler og stikkontakter. I mer moderne el-anlegg er det vanlig med 2,5 mm² tykke kabler på 16A.

Nyere forskrifter forbyr belastning på mer enn 10A på en 1,5 mm². Skal man pr. i dag sikre en standard stikkontakt med 16A, MÅ man legge en kabel med hele 4 mm² for å få den godkjent. De fleste av oss kjenner ikke el-kravene og i langt mindre grad hvilke ledninger som brukes.

Strømkontakten elbilen plugges i, er ett av de svakeste punktene i sikringskursen. I kontakten er det klemmer som skal klemme rundt polene på støpslet, og grunnet slitasje i forbindelse med til- og frakopling, kan klemmeevnen svekkes. Dersom klemmene blir slakke og ikke strammer tilstrekkelig rundt støpslet, vil det spesielt ved vedvarende høy effekt utvikles varme. Årsaken til varmgang er at en stor strømmengde sliter med å passere, det utvikles motstand, og det resulterer i varme. Problemet med varmgang er, avhengig av el-materiellets egenskaper og kvalitet, at man kan få en eskalerende varmeutvikling.

På veien mellom sikringsskap og stikkontakt kan det også være koblingsbokser med avgreninger som i seg selv kan medføre en blanding av gammelt og nytt med ulike kabeltverrsnitt og kvalitet. Den samme varmgangen vil oppstå om ledningen i kontakt eller koblingsboks ikke er godt nok skrudd eller dimensjonert, eller dersom ledningen har en svakhet.

Den variable kvaliteten er grunnen til at «alle» elbiler nå kommer med 10A som standard ladestrøm, der man i stedet tilbys mer effekt med stasjonære kvalitetssikrede ladepunkter (hjemmeladeuttak) der man lader.

Til slutt noen råd:

1. Sjekk ladeledning for varme.

Overbelastning vil over tid medføre at kontakten bli varmere og varmere til den rett å slett sier takk for seg. Ta derfor en egen sjekk ved å kjenne på støpsel og kontakt under lading med jevne mellomrom. Støpsel og stikkontakt skal normalt ikke bli mer enn såvidt lunken ved høy belastning.

2. Heng opp boksen på ladeledningen

For å redusere økt slitasje på klemmene i kontakten, oppfordres det til at «vorta» / boksen på ladeledningen ikke henger på kontakten, men avlastes med en krok.

3. Unngå bruk av skjøteledning

Det anbefaler ikke lading med skjøteledning eller adaptere som en permanent løsning, kun i spesielle tilfeller. Da er det viktig å sikre at utstyret er av riktig utførelse, at det ikke er skader og at det er dimensjonert for den ladestrømmen som benyttes. Eventuelle skjøteledninger bør være 2,5 mm², både av hensyn til varmgang og fordi spenningsfall i ledningen fører til dårligere ladning. Ved bruk av skjøteledning og adapter bør man berøringssjekke kontakten for varmgang 1-2 timer etter ladestart.

Hvis kabelsnelle benyttes, er det veldig viktig at hele kabelen trekkes ut av snellen før den benyttes selv om det ikke er behov for hele lengden. Gjenværende kabel på en kabelsnelle vil medføre varmegang ved så store strømmer som vi her snakker om.

4. Vurder hjemmeladeuttak

Har du behov for raskere lading enn hva 10A-ladeledning gir, bør du vurdere anskaffelse av et dedikert ladeuttak for elbil. Da får du samtidig en samsvarserklæring på ladekursen fra den godkjente installatøren for arbeidet.

Hvorvidt man synes dette er dyrt, får bli en helhetsvurdering den enkelte får ta.

Tenk trygghet, tenk elsikkerhet.