Hopp til innhold

Kollektivfeltene er ikke fulle av elbiler

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er fortsatt god kapasitet i kollektivfeltene de fleste steder og de fleste tidspunkter på døgnet, ifølge systematiske tellinger fra Statens vegvesen.

– Tilgang til kollektivfeltet er fortsatt en viktig fordel for å få flere til å velge elbil. Vi ser nå at andelen elbiler i nybilsalget er i ferd med å flate ut på rundt 15 prosent. For å nå vedtatte miljømål må andelen øke til rundt 20-30 prosent. Å fjerne elbilfordelene nå er altfor tidlig og tilgang til kollektivfeltet må opprettholdes så lenge som mulig slik Stortinget har vedtatt, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Samtidig uttalte Oslos byrådsleder Stian Berger Røsland (H) til Dagsrevyen mandag at kollektivfeltet er et av de mest kraftfulle virkemidlene i elbilpolitikken, og at det må vare til minst 2020-2022.

Uproblematisk med elbiler

Tellingene fra Statens vegvesen viser at det er helt uproblematisk med elbiler i kollektivfeltene i Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim.

I Oslo kan det være forsinkelser i kollektivfeltet i morgenrushet på E18 mot Oslo. Ifølge Vegvesenet selv skyldes dette flaskehalser hvor trafikken i kollektivfeltet blir hindret av øvrig trafikk ved påkjøringsramper og hvor kollektivfeltet slutter.

– Vårt inntrykk så langt er at det bare er E18 som har elbil-trafikk av særlig betydning for avviklingen i kollektivfeltene, og da særlig kollektivfeltet på E18 gjennom Bærum, hvor forsinkelser oppstår i Sandvika-, Blommenholm- og Høvikkryssene, sier Kristian Wærsted i Statens vegvesen til elbil.dev05.dekodes.no.

Jevn vekst i antall elbiler

Veksten i antall elbiler på E18 gjennom Bærum indikerer en jevn vekst i antall trafikanter med elbil vest for Oslo. På tellepunktet ved Høvik økte antall elbiler i gjennomsnitt over rushtiden kl. 07-09 fra 1.382 i uke 10, til 1.408 i uke 21 og videre til 1.587 i uke 39.

Til sammenlikning passerer det ca. 45.000 vanlige biler i døgnet på samme strekning mellom Oslo og Sandvika på E18.

Etterlyser konkrete tiltak

– Vi har lenge etterlyst konkrete tiltak for å bedre trafikkflyten i kollektivfeltet. Vi har blant annet foreslått å senke fartsgrensen i kollektivfeltet på E18 i rushtiden for å gi bussen forkjørsrett ut av busslommene. Lysregulering eller forlenging av påkjøringsrampene vil også bidra til bedre trafikkflyt. Men ingenting har skjedd foreløpig, sier Christina Bu.

En busspassasjer som tar buss 254 hver morgen og passerer Blommenholm – Høvik ca kl 08:10 har tatt tiden bussen blir forsinket av kø i kollektivfeltet. I snitt har forsinkelsen økt fra 4 minutter og 28 sekunder før sommeren til 6 minutter og 15 sekunder etter sommeren.

– Forsinkelser på 20-30 minutter som enkelte medier melder, må skyldes helt andre ting enn antallet elbiler, sier Christina Bu.

Antallet elbiler på Mosseveien mot Oslo er vesentlig mindre enn på E18 vestfra.

– Det er usikkert hvor mye elbilene på Mosseveien fører til ekstra forsinkelser. Innflettingen i enden av kollektivfeltene synes å gå greit, men her har vi for få observasjoner, sier Wærsted.

Viktig fordel i Akershus

En spørreundersøkelse blant elbilistene i juni 2014 viser at tilgang til kollektivfeltet er en viktigere fordel for de som bor i Akershus enn for landsgjennomsnittet. I Akershus svarer 31 % av elbilistene at de ikke ville kjøpt elbil uten tilgang til kollektivfeltet. I tillegg er 11 % usikre.

– Dette betyr at elbilsalget kan falle kraftig i områder hvor kollektivfeltet er en viktig fordel for å velge elbil, sier Christina Bu.

Les mer