Hopp til innhold

Kollektivtrafikk og elbilisme hånd i hånd

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er ingen motsetning mellom elbilisme og kollektivtrafikk. Begge reisemåter er en del av framtidas mobilitetsløsning. Det er både Ruter og Elbilforeningen enige om. Noe som framkommer klart og tydelig i et felles brev til Samferdselsdepartementet.

– Elbilforeningen tok initiativ til samtaler med Norges største operatør av kollektivtrafikk. Vi ble møtt på en svært positiv måte av administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen, opplyser generalsekretær Rune Haaland i Norstart – Norsk Elbilforening.

– Ruter arbeider for at vi kan transporteres elektrisk uten å ta stor plass eller forurense lufta vi puster i. Vi ser stadig flere busser i Oslo som bruker bioetanol og biogass, samt at de første hybridbussene er tatt i bruk. Kollektivtrafikken kan imidlertid ikke løse alle transportbehov, og vi må derfor tilrettelegge også for individuell mobilitet i byene. Den skal være energieffektiv, uten utslipp, mest mulig støyfri og så arealeffektiv som mulig. Det er både Ruter og vi enige om, fortsetter Haaland.

– Mange av våre medlemmer har etterlyst en bedre samordning og tilrettelegging for bruk av både elbil og kollektivtrafikk. Et fornuftig virkemiddel er å legge til rette for lading og parkering av elbiler med overgang til buss eller skinnegående trafikk, sier Haaland videre.

– Norstart tror at vi i samarbeid med Ruter vil styrke satsingen på elektrisk veitransport. Det kan tilrettelegges for mer elektrisk kollektivtrafikk, både skinnegående og på hjul, og vi kan skape overganger mellom kolllektiv og individuell mobilitet som sikrer sømløs, forurensningsfri transport. Vi må ikke glemme at arealene er knappe i byene. Derfor nevnes det spesielt i brevet at små, elektriske bykjøretøy er en viktig del av totalløsningen. Disse kan ha spesielle fordeler som gjør dem særlig attraktive, poengterer Haaland.

– Moderne mobilitetsløsninger innebærer at ulike typer trafikk skal operere sammen. Gående, syklende, kjørende og kollektivreisende deler både lufta vi puster i og sparsommelige arealer. Ruter har så langt lykkes i å få ned biltrafikken og få flere til å reise kollektivt. Elbilistene deler kollektivfeltene med busser og drosjer, og har felles mål om å sikre en god trafikkflyt for både kollektivreisende og elbilister. Dette kan både gjøres gjennom adferdsmessige forbedringer hos trafikantene, men også gjennom en bedre tilrettelegging av kollektivfeltene, avslutter generalsekretær Rune Haaland i Norstart – Norsk Elbilforening.

Ruter og NorstartRuter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Ruter planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken på vegne av de to fylkene.

Norstart – Norsk Elbilforening er en interesseorganisasjon hvis formål er å fremme energieffektive, ladbare kjøretøy som helt eller delvis er drevet av elektrisitet fra fornybare energikilder. Foreningen organiserer et flertall av landets elbilister og støttes av aktører med felles formål.

Elbil.no kommer tilbake med kommentarer fra Ruter.

Brevet kan du laste ned her, teksten er gjengitt nedenfor:

«Fremtidens mobilitetsløsninger for kollektiv og individuell transport.

Ruter AS og Norstart – Norsk Elbilforening er enige om følgende:

Ruter AS og Norstart – Norsk Elbilforening er enig om at fremtidens mobilitetsløsninger skal være basert på en kombinasjon av et attraktivt kollektivtilbud og en elektrifisert, individuell transport basert på energi fra kretsløpsressurser. Fremtidens byer skal være uten støy og eksos.»