Hopp til innhold

Ishavsveiens klage er endelig avslått

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Ishavsveien AS har i prinsippet blokkert utvikling av et hurtigladetilbud langs E18 sørover fra Drammen, fastslår Samferdselsdepartementet.

Dette kommer fram i tilsvaret på hurtigladeoperatørens klage på at Transnova nektet å utsette tidsfrist for etablering. Vedtaket er endelig, og det er dermed ingen ankemuligheter.

Vi omtalte nylig at Ishavsveiens gjentatte utsettelser fra Elbilforeningens side ikke er akseptable. Selskapet har fått tilsagn om 2.250.000 kroner i offentlig støtte, til seks hurtigladestasjoner, som fortsatt står ubenyttet.

Ishavsveien sendte sin klage 22. oktober, over Transnovas vedtak 1. oktober – om ikke å akseptere en ytterligere utsettelse i E18-korridoren til 28. februar neste år. Klagen ble oversendt fra Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet for endelig avgjørelse 31. oktober 2014.

Det endelige svaret fra departementet kom onsdag. Vi gjengir her det vesentlige fra brevet.

Bør vente med å søke

– Det er viktig at Transnovas rolle forstås i markedet. Det gis støtte for å redusere risiko i et nytt marked for å sikre brukerne tilgang til hurtiglading. Det skal også bemerkes at det er en prioritert oppgave å få etablert lademuligheter langs de viktigste transportkorridorene, og at midler som settes av til dette formålet benyttes, står det i brevet. 

Viktigst for regionens elbilister er det likevel at «Ishavsveien AS har i prinsippet blokkert utvikling av et tilbud langs E18 sørover fra Drammen», slik departementet formulerer det.

– Det har vært en kraftig vekst i antall elbiler. Det er derfor viktig at de midlene som blir bevilget til ladestasjoner raskest mulig kommer til nytte for de som kjører elbil. Det er bedre at operatører som avventer teknologisk utvikling også avventer søknad om støtte til det tidspunkt de faktisk ønsker å gjøre investeringer, fastslår departementet.

Finnes andre interessenter

– Etter det som er opplyst finnes det også hurtigladeoperatører som ønsker å foreta etableringer på den aktuelle strekningen som innebærer at ladere kunne vært operative innen årsskiftet, står det i brevet. 

Samferdselsdepartementet konkluderer med at dette svekker Ishavsveien AS´ argumentasjon om utsettelse med henvisning til umoden og ustabil teknologi.

– Samferdselsdepartementet er således enig med Transnova i at det ikke er grunnlag for ytterligere fristutsettelser for etablering av hurtigladere. På denne bakgrunn opprettholder Samferdselsdepartementet Transnovas vedtak av 1. oktober 2014 om ikke å gi ytterligere utsettelser av fristen for ferdigstillelse av hurtigladesteder gitt under Transnovas program P6 2012.

– Rettferdiggjør ikke utsettelse

Statens vegvesen kommenterte klagen fra Ishavsveien 31. oktober 2014 i sitt brev til Samferdselsdepartementet. Vegvesenet sa seg enig i at det har tatt tid å utvikle holdbare teknologiske løsninger, og det var først i mai i år de første produsentene kunngjorde at de hadde tilfredsstillende løsninger tilgjengelig. 

Vegvesenet mener Transnova forholdt seg til denne utviklingsprosessen ved å være fleksible med tidsfrister for ferdigstillelse av hurtigladere og  -lokasjoner med alle standarder tilgjengelig. Departementet vurderer dette slik: 

– De aller fleste operatørene har i løpet av sommeren og høsten i år klart å etablere ladere som har alle ladestandardene (les: CHAdeMO, Combo og 22 kW AC) som sikrer at andre enn bare japanske biler får tilgang til hurtiglading. Selv om Transnova har hatt forståelse for at det ikke er hensiktsmessig å utplassere utstyr som ikke har tilfredsstillende funksjonsdyktighet, har ladere som nå er tilgjengelige i markedet en funksjonalitet og pålitelighet som ikke rettferdiggjør en fortsatt utsettelse av etableringer i henhold til avtaler og frist som Transnova har satt i sitt brev av 30. juni 2014. 

Samferdselsdepartementet mener dette understreker at det er lagt vekt på hensynet til brukerne, og det faktum at de øvrige operatørene har ferdigstilt sine etableringer fra 2012-utlysningen.

I denne artikkelen gjengir vi prosessen fra Ishavsveien fikk tilsagn 12. februar i fjor.