Hopp til innhold

Ishavsveien på defensiven

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hurtigladeoperatøren Ishavsveien har ennå til gode å levere det de har lovet og forpliktet seg til.

I lengre tid har Elbilforeningen på vegne av elbilistene jobbet for å få hurtigladeoperatørene til å levere brukervennlige hurtigladeløsninger med tilgang for alle. Et rimelig krav er at hurtigladere som blir satt opp med offentlig støtte er og blir offentlig tilgjengelige.

Hurtigladeoperatøren Ishavsveien AS har tre hurtigladestasjoner i Østfold. I tillegg har de satt opp en midlertidig i Lillehammer som erstatning for en universell ladestasjon som forsvant like etter storslått åpning.

Så langt har Ishavsveien fått utbetalt 800.000 kroner i offentlig støtte fra Transnova for hurtigladerne som hittil er i drift. 200.000 i støtte er holdt tilbake på grunn av manglende kommunikasjon av driftsstatus i sanntid til den nasjonale ladestasjonsdatabasen NOBIL. I tillegg har Ishavsveien mottatt 340.000 i offentlig støtte fra Østfold Fylkeskommune.

Ladetilgang og driftsstatus

I forrige uke sendte Transnova ut et skarpt brev til alle hurtigoperatørene som mottar offentlig støtte om at de også må gi tilgang til elbilister uten forhåndsbetalt abonnement. Ishavsveien er den eneste hurtigladeoperatøren som ikke har fått opprettet en betalingsløsning for tilfeldig lading og som ikke har åpne hurtigladere. I januar i år stengte de sine ladere for tilfeldige kunder, men må nå altså åpne opp igjen etter press fra Transnova.

– Vi vil åpne for fri lading innen utgangen av mars og etablere mulighet for enkeltlading uten kundeforhold innen utgangen av mai i henhold til Transnovas krav, opplyser Karine Finne, daglig leder i Ishavsveien AS i en epost til elbil.dev05.dekodes.no.

Samtidig lover Finne at Ishavsveien vil sende driftsstatus fra sine ladestasjoner til den nasjonale ladestasjonsdatabasen NOBIL innen utgangen av mai, slik støtte fra Transnova forutsetter.

Låste ladere uten driftsinformasjon har skapt sinne og frustrasjon blant mange elbilister. Se blant annet denne historien fra en bruker på elbilforum.no som opplevde stengt ladestasjon. Mange på elbilforumet har nektet å bli kunde hos Ishavsveien. Men dette gjelder ikke alle.

– Ishavsveien har per dags dato ca. 300 kunder. De fordeler seg på 95 prosent klippekort og 5 prosent abonnement av ulik type, opplyser Karine Finne.

Videre utbyggingsplaner

Ishavsveien har lenge hatt ambisjoner om å tilby et nasjonalt nettverk av hurtigladestasjoner. Enn så lenge har det blitt med de fire hurtigladestasjonene i Østfold og Lillehammer. Samtidig samarbeider Ishavsveien ifølge Karine Finne med EV Power i Trøndelag og Eidsiva i Hedmark og Oppland. Samarbeidet innebærer at kunder hos Ishavsveien kan lade hos EV Power og Eidsiva sine hurtigladere og omvendt.

Ishavsveien har fått tilsagn om støtte på opptil 963.000 kroner fra Transnova til oppgradering av sine eksisterende hurtigladere. Oppgraderingen innebærer såkalt multistandard slik at alle typer elbiler kan lade raskere.

I tillegg har Ishavsveien fått tilsagn om 2,25 millioner kroner i offentlig støtte fra Transnova for seks nye hurtigladestasjoner i Brokelandsheia, Bamble, Sandefjord, Holmestrand, Hønefoss og Gran. Siste tilsagn om støtte er 250.000 for etablering av multistandard hurtiglader ved Tesla sin superladestasjon i Lillehammer. Ishavsveien har også søkt om støtte fra Lillehammer kommune.

Mange forbehold

Transnova setter som forutsetning for videre tildeling og utbetaling at tidligere krav først er innfridd. Hvis Ishavsveien ikke får på plass betalingsordning for tilfeldig lading innen tidsfristen, vil Transnova kunne trekke tilbake tilsagn om støtte til videre utbygging.

Ishavsveien sier på sin side at deres videre satsning er avhengig av strategien for nasjonal ladeinfrastruktur som blir lagt fram i begynnelsen av april. De vil også se an hvor Nissan etablerer 100 nye hurtigladere.

– Strategien er helt avgjørende og retningsgivende for Ishavsveien AS sin videre utbygging av ladeinfrastruktur, skriver Finne.

Elbil.no har tidligere meldt at Ishavsveien skal være solgt. Hvem de nye eierne er og deres strategi er ennå ikke offentliggjort.

– Ishavsveien AS er juridisk ansvarlig for innvilget økonomisk støtte fra Transnova. Endelig eierforhold rundt Ishavsveien AS vil bli offentliggjort når omstrukturering av selskapet er på plass, opplyser Karine Finne.

Litt søk på internett viser at Karine Finne, som har overtatt som daglig leder i Ishavsveien AS etter Bjarne Sætrum fra Ishavskraft AS, tilhører miljøet rundt konsulentselskapet Stavn AS. Disse har med Frank-Hugo Storelv i spissen frontet arbeidet med Ishavsveien siden initiativet ble satt i gang. Det opplyses også at Karine Finne representerer Waterstone som koordinator og konsulent for Electrical Vehicle Union (EVU) for å utvikle en nasjonal strategi for ladeinfrastruktur for elektriske kjøretøy.

På grunn av usikkerheten knyttet til videre utbygging fra Ishavsveien, har Elbilforeningen valgt å sette status usikkert på antatt etableringsdato på vårt hurtigladekart.

Ishavsveiens historie