Hopp til innhold

Ishavsveien bryter tidsfrist

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ishavsveien har ikke overholdt tidsfristen Transnova satte for å etablere hurtigladere på E18 sør for Drammen. Søknad om ytterligere utsettelse er avslått og anket til Samferdselsdepartementet.

Ishavsveien har hatt en heller treg start på sine ambisjoner om å bli en nasjonal hurtigladeoperatør. Forklaringene på stadige utsettelser har variert.

Nå er det ustabil teknologi på hurtigladerne som er problemet.

Prosjektleder i Ishavsveien, Marie Frogner ser imidlertid bedringer på vei, og har derfor søkt om ytterligere utsettelse til februar neste år, ifølge NRK. Det har ikke Transnova godtatt og avslaget er anket inn av Ishavsveien til Samferdselsdepartementet.

Enig i tidsfrist

Avslaget på søknaden om utsettelse er Elbilforeningen helt enig i. At Ishavsveien skal klare å etablere seks nye hurtigladere innen februar neste år ser foreningen som lite sannsynlig. Særlig om hverken investeringsbeslutning er tatt eller ladeutstyr bestilt.

– Vi har vært pådrivere for at Transnova skulle sette klare tidsfrister. Ishavsveien må enten etablere hurtigladerne de har fått innvilget støtte til innen fristen, eller la andre overta. Ishavsveien må frasi seg innvilget støtte og heller søke på nytt når de mener teknologien er moden nok, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

På den andre siden står Rune Haaland, president i Electric Vehicle Union, der Ishavsveien er medlem. Han sier til NRK at Transnovas vedtak om ikke å gi mer utsettelse, er over grensen for myndighetsmisbruk. Han sier også at organisasjonen vil skrive en klage til departementet.

Tålmodigheten slutt

Elbilforeningen har fulgt Ishavsveien tett siden starten. Nå er tålmodigheten slutt.

– Nå må Ishavsveien slutte å skylde på andre. Vi har hørt stadige unnskyldninger om hvorfor Ishavsveien ikke etablerer hurtigladerne de har lovet, sier Bu.

Hele poenget med offentlig støtte er å redusere risikoen med introduksjon av ny og umoden teknologi. Andre hurtigladeoperatører fortsetter å bygge ut sine ladenettverk fortløpende selv om de fleste har opplevd tekniske problemer underveis.

Oppgitte elbilister

På et medlemsmøte i Tønsberg for elbilister i Vestfold og Telemark ble temaet diskutert. Det var svært mange som var frustrerte over manglende satsing på ladeinfrastruktur i dette området, og flere var svært oppgitte over Ishavsveien.

Flere millioner står ubrukt

Ishavsveien har fått tilsagn om 2,25 millioner kroner i offentlig støtte fra Transnova for seks nye hurtigladestasjoner i Brokelandsheia, Bamble, Sandefjord, Holmestrand, Hønefoss og Gran.

I tilsagnsbrevet fra Transnova ble det forutsatt at ladestasjonene skulle etableres innen 1. november 2013. Fortsatt er ingen av disse hurtigladerne etablert.

– Mangelen på hurtigladere forsinker elektrifiseringen av bilparken. Transnova har for lite budsjett og da må i hvert fall tilgjengelige midler bli brukt, sier Christina Bu.

Bør Ishavsveien få en sjanse til? Si din mening i kommentarfeltet under.