Hopp til innhold

Innfører varsellyd for elbiler

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

I en høringsuttalelse er Elbilforeningen kritisk til innføring av varsellyd for elbiler og andre stillegående kjøretøy.

Vegdirektoratet ber om innspill til et lovforslag (pdf) fra EU der det blir krav om at stillegående kjøretøy har et akustisk varselsystem (AVAS) i  hastigheter under 20 km/t . Nye elbiler må ha systemet installert fra senest 2019.

Elbilforeningens synspunkt:

En av de store fordelene med en elbil med elektrisk motor er at den er mye mer stillegående enn tilsvarende biler med forbrenningsmotor. Trafikkstøy er den viktigste kilden til støy som gir helseplager. Det må derfor være et overordnet mål om å redusere støy fra veitrafikken til et minimum. Da vil innføring av et varselsystem for stillegående kjøretøy være å gå i motsatt retning.

Samtidig må vi ivareta trafikksikkerheten til myke trafikanter. Ved innfasingen av stillegående biler som elbil, ladbar hybrid, hydrogen og hybrid vil det generelle støybildet reduseres. Da vil det bli lettere å høre også de stillegående bilene. Selv om elmotoren er stillegående, vil det fortsatt være en viss lyd fra dekk og vindmotstand. Myke trafikanter vil også på sikt venne seg til stillegående kjøretøy etter som de blir mer vanlig. Vi lærer at vi ikke bare kan stole på hørselen i trafikken. I så måte er bruk av høretelefoner kanskje et vel så stort problem for trafikksikkerheten som stillegående biler.

Blinde og svaksynte er avhengig av å bruke hørselen når de navigerer i trafikkbildet og stillegående kjøretøy kan være et problem. De som kjører støysvake biler, må være ekstra aktsomme i trafikken. Det vil også være mulig å finne tekniske løsninger som varsler blinde og svaksynte uten sjenerende varsellyder.

I en spørreundersøkelse blant norske elbilister i 2012 spurte vi om de har opplevd farlige situasjoner med myke trafikanter på grunn av lavt støynivå? 373 (81 %) svarte «Nei, aldri», 29 (6 %) svare «Ja, en gang» og 39 (9 %) svarte «Ja, flere ganger». På kort sikt kan det synes å være nødvendig med tiltak for å redusere faren for påkjørsel fra støysvake biler. Men tiltaket bør være tidsbegrenset slik at det avvikles når det generelle støybildet reduseres i takt med innfasingen av stillegående biler.

Elbilforeningen vil poengtere at selve varsellyden fra støysvake biler burde være regulert slik at den er minst mulig sjenerende. Særlig gjelder dette selve varsellyden som må være ensartet uansett type bilmodell. For eksempel vil motorlyd lik den fra en forbrenningsmotor være uønsket. Det samme er dagens lyd fra lastebiler som rygger. Volumet må også være så lavt som mulig slik at det varsler nærgående myke trafikanter uten å være sjenerende. Vi kan bare frykte hvordan lydbildet vil høres ut i byene om samtlige biler avgir ulike varsellyder samtidig når elbiler og andre støysvake biler blir stadig mer vanlig. Norge som ligger lengst foran i salgsutviklingen av elbiler i Europa vil være det første landet som vil rammes i så måte.

Det vil være mulig å utvikle adaptive varselsystemer som tilpasser volumet på varsellyden til det generelle støybildet rundt, og retter varsellyden direkte mot personen som må varsles om faren. Slike systemer må likevel ikke bli så avanserte og dyre at de forsinker utfasingen av biler med forbrenningsmotor.