Hopp til innhold

Innfører betaling for elbil på ferjer

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fra i år innfører Hordaland fylkeskommune betaling for elbil på fylkesveiferjene. Samtidig diskuteres krisetiltak for å redusere luftforurensingen i Bergen.

– Dette er dårlig nytt for miljø- og klimapolitikken i Hordaland, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Hun frykter at færre vil bytte til elbil som følge av vedtaket i Hordaland fylkesting 9. desember 2015. Det vil gi høyere luftforurensing og mer støy fra biltrafikken.

Forslaget fra fylkesrådmannen var å innføre betaling for elbiler på grunn av reduserte inntekter og «frykt» for økende elbilsalg.

– Fritaket for elbil på fylkesveiferjene har bidratt sterkt til at Hordaland har vært ledende på elbilmarkedet i Norge. Det er synd at fylkeskommunen fjerner suksessoppskriften for tidlig, sier Bu.

Halv pris for et fåtall

Før betalte elbileiere for sjåføren, men ikke for elbilen på ferjer. For fossilbiler er sjåføren inkludert i prisen. Det betyr at det ikke var gratis tidligere heller for elbil, slik mange synes å ha trodd, men en rabattert pris.

Vedtaket fra fylkestinget legger opp til 50 prosent rabatt for elbil. Men administrasjonen har tolket vedtaket slik at det ikke skal gjelde på verdikort for pendlere. I praksis betyr dette innføring av fullpris for elbil, siden det høyeste antallet er pendlere.

Fra 1. januar 2016 skiller dermed ikke Hordaland lenger mellom nullutslippsbiler og forurensende biler på ferjer.

– Vi skjønner ikke hvorfor halv pris ikke også skal gjelde for de med periodekort. Det er jo fra pendlere som kjører elbil hver dag man virkelig får miljøeffekt, sier Bu.

Dårlig signal

– I praksis vil det ikke være så mye å spare inn for fylkeskommunen, men signaleffekten for potensielle elbilkjøpere er stor. Her innfører fylkeskommunen betaling med tre ukers forhåndsvarsel. Det gir ikke tillit til at fylkespolitikerne mener alvor i miljøpolitikken, sier Bu.

Fylkeskommunen har tidligere vedtatt at de skal arbeide for at bilparken i Hordaland skal ha 20 prosent ikke-fossile personbiler innen 2020.

Vedtaket om å innføre betaling for elbil på ferjer rimer dårlig med dette målet. I fjor hadde Hordaland en markedsandel på 30 prosent elbiler av nybilsalget, høyest i landet.

– Konsekvensen av vedtaket er at Hordaland ikke fortsetter som ledende fylke for elbil i Norge, sier Bu.

Halv pris i Bygarasjen i Bergen

Et liknende vedtak ble gjort i Bergen kommune der det innføres halv pris for parkering av elbiler i Bygarasjen. 

Først ble det sendt ut informasjon om at halv pris ikke gjaldt for langtidsabonnenement, men denne misforståelsen ble rettet opp etter inngripen fra finansbyråd Dag Inge Ulstein.

– Fylkespolitikerne burde gjøre det samme på ferjene slik at det lønner seg for pendlerne å bytte til elbil. Nå er det ingen forskjell på om du kjører elbil eller eksosbil på fylkesveiferjene. Det er jo i denne gruppen miljøeffekten er størst av å velge utslippsfri elbil, fastslår Bu.