Hopp til innhold

Ikke parker på MC-plasser!

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

mc parkeringIgjen begynner gatene å kry av tohjuls motorsykler. Et sikkert vårtegn! Vi gleder oss over det. I byene er det opprettet egne parkeringsplasser for disse – såkalte MC-plasser. I vinterhalvåret har de firehjuls elektriske motorsyklene som Reva og Buddy hatt glede av å bruke plassene. Men fra idag 15.april skal de vike plass!

Dette er en lang og vanskelig historie som skriver seg tilbake fra 2007. To av de mest solgte elbilene i Norge, Reva og Buddy, er klassifisert som L7 firehjulsmotorsykkel. Leverandørene av disse har ansett at de også kan parkere kjøretøyene sine på p-plasser skiltet for MC. Statens vegvesen tolket skiltregelverket annerledes og protesterte sterkt på dette. Takket være godt faglig og juridisk arbeid vant imidlertid elbilistene fram, og vår tolkning av skiltforskriftene er siden 2007 håndhevet av parkeringsmyndighetene landet rundt. Om enn motvillig.

For ikke å få tohjulingene som uvenner, ble det inngått en «gentlemen’s agreement» med NMCU (Norsk Motorcykkel Union) hvor eierne av de små, elektriske bykjøretøyene skulle holde seg unna MC-plassene i sesongen til tohjulingene: 15.april til 15.oktober. Dette har tidvis kun fungert sånn noenlunde. Vi i Norstart er skuffet over den manglende omtanken til mange av elbilistene. Runder rundt f.eks. i Oslo har vist at mange Buddy- og Revaeiere ikke respekterer denne avtalen. Resultatet er at fordelen med å parkere på MC-plasser er undergravet, og i løpet av kort tid vil den ganske sikkert forsvinne gjennom endringer av skiltforskriftene.

Likevel, i år oppfordrer vi igjen meget bestemt til at alle eierne av små elbiler holder seg unna MC-plassene fra 15.april. Irriterende og egoistisk oppførsel vil skade sjansene til å beholde den generelle anledningen til tverrparkering. I disse dager er regelverket under revisjon. Ingen bombe at sterke motkrefter vil forhindre innføring av lovfestet rett til tverrparkering.

Mindre sympatisk elbilistene opptrer, mindre sjanse er det for å beholde goder som er under press. Elbilister blir godt behandlet i samfunnet, alle ønsker å være snille med oss. Men dette fortsetter kun så lenge vår oppførsel er like omsorgsfull som elbilens omsorg for miljøet.

Vi håper at leverandørene av de små elbilene bidrar til at kundene dere ikke unødvendig utfordrer den enorme godviljen som finnes i det politiske miljøet. Samt at brukerne selv tenker litt lenger enn hva som bare «lønner seg» dagen i dag.

Hold dere derfor unna MC-plasser fra 15.april til 15.oktober!

mc parkering

Opprinnelig publisert 15. april 2010, 10:02:51 | Hans Håvard Kvisle