Hopp til innhold

I Norge er elbil konge!

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

ElbilkongeI klimadebatten lar opposisjonen elbilgodsaker lekke til NRK. Det er liten grunn til å tro at dette blir omstridt når klimameldinga behandles. Vi gleder oss sammen med det voksende elbilmarkedet.

Vi har notert at NRK flittig formidler de tre borgerlige partiene Høyre, Krf og Venstres krav til klimameldinga som skal behandles av Stortinget. På bakgrunn av disse skal opposisjonen (eksklusiv Frp) forhandle om et bredt forlik med regjeringspartiene. Vi siterer NRK.

El-bil-krav

Et av kravene de tre borgelige partiene kommer med er en satsningspakke for el-bil. De vil blant annet sikre at dagens avgiftspolitikk ikke blir endret med det første. De borgelige partiene ønsker dessuten at det satses på infrastruktur for el-biler.

Elbil-satsning

De tre partiene ønsker også å satse kraftigere på overgang til elbil. De krever at avgiftsfordelen ved kjøp av elbil skal garanteres frem til 2020, eller når det er solgt 100.000 elbiler i Norge.

Elbilforeningens bakgrunnsnotat

Opposisjonens innspill baserer seg tildels, ihvertfall synes vi at målene er vel gjenkjennelige, på et notat Elbilforeningen lagde høsten 2010: Offentlige investeringer i markedet for å oppnå 2020-målet for elektrifisering av veitransport

Som grunnlag for kostnadsberegningen på drøye 10 milliarder kroner benytta vi dagens nivå på elbilgoder og en videreført satsing på ladeinfrastruktur.

ElbilinnfasingInnfasingstakten av elbiler er nøktern. Først i 2020 forventer vi at 16% av personbilsalget vil være elektrisk. Da vil 4% av den akkumulerte bilflåten være likeså. Såpass tid vil dette ta. Så tror vi utviklingen på egen hånd vil skyte videre fart basert på masseproduksjon og løpende teknologiske forbedringer. Så sant vi har med oss resten av verden.

Vi samles på elbilvalen

I Elbilforeningen ønsker vi ikke at elbilsaken skal bli en del av det politiske (skue)spillet. Men vi frykter lite. Elbilforeningen er i den heldige situasjonen å ha gode kontakter i opposisjon og i posisjon.

Da vi distribuerte rapporten vår i det politiske miljøet, fikk vi positive kommentarer gjengitt i Dagens Næringsliv. Arbeiderpartiets Gorm Kjernli i transport- og kommunikasjonskomitéen på Stortinget sa til Dagens Næringsliv da han ble presentert for vårt 10-milliarder-regnestykke: «Det er ikke avskrekkende mye penger. Det er vel anvendte penger for å sikre et bedre miljø.» Ei heller var statssekretær Hilde Singsaas i Finansdepartementet sjokkert over vårt budskap. Hun avsluttet kommentaren i Dagens Næringsliv med: «Vi har dermed gode rammevilkår for elbiler, og det skal det være i fortsettelsen også.»

Vår nyslåtte miljøvernminister, Bård Vegard Solhjell, brukte ikke mange dager i sin nye stilling før han slo fast at dagens rammevilkår skal ligge til 2020. Riktignok korrigerte Stoltenberg han litt og gjorde oppmerksom på at det, bl.a. beskrevet i statsbudsjettet for 2012, foreløpig bare er «vedtatt» til 2015.

Pytt, pytt, det siste var mest flisespikkeri. Holdningen til elbil er så grunnleggende positiv, og det er så mange politikere som gleder seg over at virkemidlene endelig virker, at dette er det ingen stor iver etter å tulle med. Særlig ikke når verden ser med økende beundring mot Norge, og hva vi får til der andre sterkt ønsker å følge etter, men sliter i en tøff motbakke.

Vår statssekretærvenn i Finansdepartementet, Kjetil Lund, har gjentatte ganger forsøk å formidle at ingen vil ødelegge en effektiv politikk som løser mange miljøproblem på en gang. Vi har god grunn til å tro at han og alle andre tilknytta regjeringen vil sørge for at dette ikke blir en kampsak for den ene eller andre siden i politikken.

SV ved Solhjell tona flagget tydlig, i harmoni med tidligere utsagn og hva SV normalt formidler til oss. Og Senterpartiet som i mange år har styrt samferdselsdepartementet, lar seg begeistre like mye av elbiler som traktorer. Juniorpartnerne i regjeringen vil kjempe med nebb og klør for elbilen. Men trenger ikke å anstrenge seg så mye for at Arbeiderpartiet tar de fornuftige elbilvalgene.

ElbilkongeLitt stridigheter vil det være fram til et nytt «klimaforlik» foreligger, sånn som brudd i forhandlingene, men det er i liten grad om elbilforliket. Her vil også Fremskrittspartiet henge seg på. Annet vil undre oss, så positive de har vært til elbil gjennom mange år. Muligens litt annen motivasjon enn klima, men i sak enige. Vi skal få det til, en konsensus for å oppnå elbilsuksess.

Så mye mer skal vi ikke si nå. Korridorpolitikken fortsetter. Bare oppfordre flere til å ta titt på kostnadene vi har beregna for å gjennomføre en vellykka elbilpolitikk fram til 2020, eller 100.000 elbiler hvis vi er i mål tidligere. I gjennomsnitt vil dette koste drøyt én milliard kroner i året.

Husker vi ikke feil, skal det i 2012 investeres minst 160 milliarder kroner i Nordsjøen. Det samme beløpet vil også være nødvendig de nærmeste tiåra for å fjerne utrangerte oljeinstallasjoner. Elbilsaken trenger kun smuler fra de fossiles bord.

I Norge er elbilpolitikken omtrent like omstridt som kongehuset.
For å si det sånn – i Norge er elbil konge!