Hopp til innhold

Hva er mest miljøvennlig av bensin og diesel?

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

EksosDebatten går om bensin- og dieselbiler etter at bystyret i Oslo vedtok forbud mot dieselbiler på dager med mye luftforurensing.

Noen forbinder miljøvennlig med lokal luftforurensing, mens andre tenker på klima og global oppvarming. Generelt kan man si at bensinbiler er bedre om man er bekymret for lokal luftforurensing, og dieselbiler er bedre om man er mest opptatt av klima og global oppvarming. Men for mange er dette å velge mellom pest eller kolera.

Elbilen er selvfølgelig suveren i denne konkurransen. Den har ikke utslipp av CO, NOx, HC og partikler som er skadelig for folks helse, eller utslipp av klimagassen CO2. I tillegg støyer den mindre enn fossile biler. Et kinderegg, med andre ord.

Onsdag kveld vedtok bystyret i Oslo at dieselbiler kan forbys på dager hvor luftforurensingen er ekstra ille. Samme dag kom Verdens helseorganisasjon (WHO) ut med en rapport som oppgraderer kreftfaren fra dieseleksos. Utslipp fra diesel er nå i samme gruppe som blant annet asbest, arsenikk, sennepsgass, alkohol og tobakk, ifølge WHO.

EksosFor en tid tilbake innførte regjeringen lavere avgifter på dieselbiler fordi CO2-utslippene er lavere per km. Men etter en periode innså de at de hadde undervurdert utslippene av nitrogendioksid (NOx) som gir lokal luftforurensing. Selv om avgiftssystemet er noe endret, er det fortsatt fordelaktig å kjøpe dieselbil, og de utgjør nå 30 prosent av bilparken. Vinteren 2011 var det rekordmange dager med høy luftforurensing i Oslo. Bergen har også fått mye omtale på grunn av kraftig luftforurensing om vinteren, og tiltak som ble satt inn for å begrense biltrafikken.

Debatten viser at det er på høy tid å tenke mer langsiktig og få en raskere overgang fra fossile til utslippsfrie biler. I dag står elbil for drøye 2 prosent av nybilsalget.

Elbilforeningen arrangerte nylig en elbilparade for å markere klimaforliket på Stortinget der elbilene får beholde avgiftsfordelene til 2018. I dag har vi 2,2 millioner personbiler på norske veier. Med dagens størrelse på bilparken vil 50.000 elbiler utgjøre så vidt over 2 prosent. Vi mener at Stortinget må sette et mål om 100.000 elbiler innen 2020 for å få et bærekraftig marked som kan vokse videre på egen hånd.

Vedtaket fra bystyret i Oslo aktualiserer elbilens rolle i klima- og miljøpolitikken ytterligere. Debatten viser hvor viktig det er med langsiktige rammevilkår for alle parter. Både de som kjører fossilbil i dag, og de som allerede har gått over til elbil. Forbud er noe man vedtar som siste utvei. Det finnes allerede et forholdsvis stort utvalg velfungerende elbiler som kan erstatte svært mange fossile biler. Til og med for varetransport i byområder kommer det nå elektriske alternativ.