Hopp til innhold

Husk valget – det er også et elbilvalg

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mandag er siste mulighet til å benytte sin stemme. Her får du kortversjonen av hvor positive de politiske partiene er til elbilsaken før Stortingsvalget.

Dersom du ikke allerede har forhåndsstemt, er det kun få dager igjen å bestemme seg på. Og dersom elbilen er viktig for deg, bør du kanskje lese dette først.

Under valgkampen har vi sjekket de ni største partiene ved forrige stortingsvalg. Samtlige representanter har fått 15 viktige og likelydende spørsmål. Målet har vært å finne ut hvilke partier som vil gi elbilen de beste forutsetningene i årene som kommer, og samtlige gjør det helt klart at de er positive til elbil.

I tabellen under kan du se hva politikerne svarte på våre åtte lukkede spørsmål (ja/nei/vet ikke).

Spørsmål (ja/nei/vet ikke) Ap Høyre Frp KrF V Sp SV MdG Rødt
Vil du si at ditt parti er positivt til elbil? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Mener ditt parti at miljøgevinsten ved elbil er nok til å oppveie tapet av inntekter (pga. incentivordningene) fra avgifter? Vet ikke Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Mener ditt parti at man bør få en høyere vrakpant (på den diesel- eller bensindrevne bilen) dersom man kjøper ny elbil? Nei Ja Ja Vet ikke Vet ikke Vet ikke Ja/vet ikke Ja Vet ikke
Er ditt parti for at det skal etableres en nasjonal støtteordning for ladeinfrastruktur (definert som normal-, semihurtig- og hurtig lading)? Ja/vet ikke Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Ønsker ditt parti et landsdekkende nett for hurtiglading av elbiler? Ja Ja Ja/vet ikke Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Vil ditt parti innføre krav til bilimportører om å ha elbil fra samme produsent – i tillegg til tradisjonelle biler? Nei Nei Nei Nei Vet ikke Vet ikke Ja Ja/vet ikke Ja
Ser ditt parti for seg en gradering av bompenger for elbiler i neste stortingsperiode? Vet ikke Nei Nei Nei Nei Vet ikke Ja Nei Ja
Bør vi ha en offentlig utredning om behovet for – og konsekvensene av – å fjerne tilgangen til kollektivfeltet for elbil? Nei Nei Ja Vet ikke Nei Vet ikke Ja Ja Ja

Miljøgevinsten oppveier inntektstapet

Vi har intervjuet fremstående representanter for de ulike partiene. Matrisen over tegner et tydelig mønster av hva de – og partiene – mener om elbil, men svarene gir selvsagt ikke hele bildet. Der vi har klassifisert svarene som «Ja/vet ikke», i tabellen, er det et uttrykk for at politikeren er positiv til ideen, men at temaet ikke er diskutert inngående i partiet.

Blant de mer interessante observasjonene i oversikten, er at samtlige partier utenom Arbeiderpartiet mener at miljøgevinsten ved elbiler oppveier inntektstapet fra tradisjonelle bilavgifter. Stortingsrepresentant Eirin Sund (Ap) svarte slik på dette spørsmålet:

– Nå ja, vi vil se på dette igjen i 2017 eller når antall elbiler overstiger 50.000.

På spørsmålet om man bør få høyere vrakpant på diesel- eller bensinbilen ved kjøp av en elbil, svarte de fleste at dette var uavklart innen partiet. Samtidig svarte brorparten av disse – kategorisert som «vet ikke» – at de synes det er en god idé. Arbeiderpartiet svarte nei også på dette spørsmålet.

Positivt er det også å notere at samtlige partier ønsker en landsdekkende støtteordning for ladeinfrastruktur. Det samme gjelder på spørsmålet om partiene ønsker seg et landsdekkende nett for hurtiglading. Kun Frps Bård Hoksrud signaliserte en viss tvil her.

En siste, men ikke helt uviktig observasjon, er at de fleste partiene vil la fritaket fra bompenger være i fred på sikt. Kun SV og Rødt mener det er på tide å vurdere en gradering av bompengene.

Under bildet finner du lenker til alle intervjuene.

Hva betyr elbilsaken for din stemme ved valget?

Slik svarte de på våre 15 spørsmål (Lenkene er fjernet)

19.8: Bård Hoksrud (Frp): – Viktig å holde avgiftene nede
20.8: Harald Nissen (MdG): Vil ha bensin- og dieselbiler ut innen 2015
21.8: Lars Egeland (SV): – Det skal koste penger å forurense
22.8: Marit Arnstad (Sp): Vi griller samferdselsministeren
23.8: Knut Arild Hareide (KrF): – Elbilen skal ikke ut av kollektivfeltet
26.8: Ola Elvestuen (V): – Ingen grunn til å fjerne elbilen fra kollektivfeltet
27.8: Ingjerd Schou (H): – Elbilen er bra til ganske mye!
28.8: Eirin Sund (Ap): – Vil fortsette å legge til rette for elbiler
29.8: Elin Volder Rutle (Rødt): – All bilkjøring bør foregå med elbil

Hva er ditt inntrykk av hva partiene er villige til å gjøre for elbilsaken? Hvilket parti mener du har den beste elbilpolitikken, og har dette i så fall betydning for hva du velger?