Hopp til innhold

Hurtiglading og betaling

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Statoil hurtigladerI starten har de fleste hurtigladere for elbil vært gratis. Framover skal betaling mer bli regelen enn unntaket. Vi har undersøkt hva vi kan forvente oss av betalings- og tilgangssystem.

Det er en rekke operatører og eiere av hurtigladestasjonene som så langt har kommet opp. Akkurat idag er det 49 hurtigpumper på 45 lokasjoner. Vi veit om flere som kommer igang i neste uke. Hurra for det!

 

EV Power

EV PowerPrivatpersoner kan kjøpe abonnement til en kostnad på 299 kr (inkl mva) pr måned for fri bruk av hurtigladenettverket til EV Power. Alternativt 49 kr (inkl mva) pr måned og en betaling på 100 kr (inkl mva) pr lading (uten tidsbegrensning). Foruten at det også finnes abonnement som inkluderer et tilbud om montert hjemmelader. Siden begynnelsen av 2012 har EV Power tilbudt abonnement. EV Power kan fortelle oss at de framover vil fortsette å teste prisnivåer og -modeller. F.eks. ved å tilby korttidsabonnement i vintermånedene når ladebehovet er størst.

Idag er det tilgang med RFID («ladebrikke»), men EV Power ser også på en SMS-løsning for mobil. Inntil dette er på plass, kan angitt telefonnummer på ladestasjonen ringes opp, og det vil åpnes for lading.

Green Highway

Dette er en del av den norsk-svenske satsingen på EL14 mellom Trondheim og Sundsvall. Prosjektet bidrar til en hurtiglader på Meråker og en rett over svenskegrensa ved Storlien. Bjørn Ove Berthelsen i Trondheim kommune kan melde at de lar EV Power eie og drifte stasjonene. Derfor inngår disse to hurtigladerne i abonnements- og betalingsordningen til EV Power. I første omgang vil imidlertid Storlien være gratis, men de håper at betaling innføres innen ett år.

Hordaland fylke, BKK m.fl.

Hurtiglader VossFylkeskommunen koordinerer og bidrar økonomisk til en hurtigladesatsing i Hordaland. Det foregår i samarbeid med lokale energiselskap. I utgangspunktet ble det signalisert at ladingen skulle være gratis de to første åra. Vi har nå fått melding om at BKK jobber med å finne en modell for betaling i løpet av 2013. Inntil videre vil det være gratis å lade på disse hurtigladestasjonene.

Lyse Neo

Lyse er energiselskapet som satte opp den første hurtigladeren i «moderne elbiltid». Det var tilbake i april 2011. Siden den gang har Lyses hurtigladere vært uten tilgangskontroll og tilbudt gratis.

Nå kan Lyse bekrefte at betaling innføres utpå nyåret. Det vil både være en abonnementsordning og en mulighet for tilfelding lading («pay-as-you-go»). Tegner du et abonnement, får du en RFID-brikke. Tilfeldig lading betaler du med mobiltelefon. Prisnivået er ennå ikke bestemt.

Grønn Kontakt

Idag er Grønn Kontakts hurtigladere i Agder og Buskerud gratis å benytte. Men Grønn Kontakt vil så raskt som mulig innføre betaling. Da er det ønskelig å utprøve forskjellige modeller for både tilgang og betaling.

Fra 14.november skal det testes ut en SMS betalingsløsning for laderne i Agder. I starten vil prisen høyst sannsynlig bli 30 kr pr lading, men må over tid økes for å få dette lønnsomt. For strekningen Oslo-Kongsberg er det ennå ikke avgjort hvordan løsningen skal bli, men betaling skal innføres i løpet av året.

Grønn Kontakt vil alltid tilby «pay-as-you-go» for tilfeldig lading, enten det er via SMS eller andre brukervennlige metoder. Men det er et sterkt ønske om abonnementskunder basert på bruk av RFID-brikke («ladekort»). Forhåpentligvis kan et slikt «ladekort» bli en løsning som benyttes på tvers av operatørene. Her gjenstår det en del arbeid for å komme i mål.

Ishavsveien

IshavsveienDe første hurtigladerne på Vestby, Rygge Øst og Svinesundsparken er idag gratis å benytte og uten tilgangskontroll. Ishavsveien kan bekrefte at de før jul vil sende et RFID-kort og et tilbud om abonnementsbetaling til alle elbilister rundt Oslofjorden. Ishavsveien arbeider for at dette RFID-kortet også skal gi tilgang til andre operatørers hurtigladestasjoner.

2-3 uker etter utsendelsen, etter at Rygge Vest kommer i drift, vil nettverket stenges og tilgang kreve bruk av RFID-kortet. I starten vil det være gratis å bruke det. Alternativt at du, hvis du ikke har RFID-kortet, må ringe et telefonnummer for å få åpna ladepunktet særskilt for deg.

Ishavsveien ønsker flest mulig abonnenter for å finansiere videre ekspansjon av infrastrukturen. Utpå nyåret vil det innføres abonnementsbetaling for å kunne bruke RFID-kortet. Prisen for fri bruk av Ishavsveiens nettverk oppgis nå til 350 kr (inkl mva) pr måned. Alternativt at du må betale noen hundrelapper hver gang et ladepunkt åpnes manuelt for deg, slik at fakturakostnadene dekkes.

Eidsiva

I dag tar Eidsiva 44 kr betalt for 15 minutter lading, med unntak av åpningstilbud til 15 kr. Eidsiva melder at det foreløpig ikke er planer om å endre prisen. Eidsiva vurderer også en abonnementsløsning, men vil ikke ha en ordning hvor brukerne må forholde seg til mange ladekort (RFID) og abonnement. Eidsiva anser at deres hurtigladere brukes av mange som sporadisk oppsøker regionen. Derfor tror de ikke på et eget abonnement for disse kundene, men enten «pay-as-you-go» som idag eller inkludering i annet abonnement.

Eidsiva har forberedt sine ladestasjoner for VISA/MasterCard, abonnement eller klippekort via RFID («ladebrikke») og bruk av mobiltelefon. Foreløpig er kun det første i bruk. Eidsiva kan fortelle oss at brukerne er tilfredse med den enkle tilgangen og betaling som dagens bankkort gir, og tror da at VISA/MasterCard framover blir den dominerende løsningen hos dem.

Fortum

Fortum hurtigladerIdag krever Fortum inn 30 kr pr lading (ubegrensa tid). Tilgang og betaling kun med mobiltelefon.

Fortum varsler oss at det vil komme en abonnementsordning med et fast ledd (månedspris) og et variabelt ledd (betaling pr gang). Da kan du velge mellom tilgang med RFID («ladebrikke») eller mobil som idag. Kunder som ikke tegner abonnement, vil få en høyere pris enn dagens, men vil fortsatt beholde enkel tilgang og betaling med mobiltelefon.

Statoil

Idag tar Statoil 44 kr for 15 minutter hurtiglading. Til oss kan de bekrefte at de ikke har planer om å endre prisen. Men siden så mange kjøper 2×15 minutter, ønsker Statoil å gjøre det mulig å kjøpe en sammenhengende lading på 30 minutter. Da vil det muligens bli gitt en kvantumsrabatt. Statoil har ingen planer om å innføre abonnement.

Inntil videre vil Statoil fortsette kun med forskuddsbetaling i kassa inne på stasjonen. Der kan du betale med kontanter, bank- eller kredittkort.

ABBs egne hurtigladere

ABB satt opp tre hurtigladere ved kontorene i Oslo, Asker og Bergen for å promotere teknologien og gi et bidrag til elbilistenes hverdag, som de har uttrykt det. På forespørsel kan ABB bekrefte at de ikke ønsker sjøl å utvikle forretningskonseptet for disse. Men ser fram til at lokale operatører skal komme med kommersielle konsept hvor hurtigladerne kan inkluderes.

Nissanforhandlere

AutocenteretBirger N. Haug har 4 butikker i og rundt Oslo. I forrige uke innførte de brukerbetaling på hurtigladerne deres. Tilfeldig lading betales med bankkort og koster 43 kr for 15 minutter. Som LEAFeier kan du kjøpe ladebrikke til redusert pris: 300 kr for 10 ladinger eller 1.000 kr for 40 ladinger, noe som gir en stykkpris på 30 eller 25 kr for 15 minutter.

Autocenteret og Sande Auto Vest i Bergen er en forhandler som selger kort i butikken. Du betaler 500 eller 1.000 kr for å fylle det opp. Ved lading er det ment at du skal belastes kr 1,10 pr kWh du bruker.

Den siste vi i farten kommer på av Nissanforhandlerne som tar betaling, er Witro Bil i Trondheim. Du kan henvende deg i åpningstida og få nøkkel til laderen. Da betaler du 30 kr pr gang.

Forøvrig er det varierende hvem Nissanforhandlerne gir tilgang til hurtigladerne. Du må sjekke med din lokale forhandler.

Oversikt over hurtigladeoperatørene

I bunn av artikkelen forsøker vi oss på en oppsummering i matriseform. Hva operatørene tilbyr og tar betalt for idag, samt at vi i kommentarfeltet legger inn hva som forventes fra den enkelte. Dessuten kan du se hvor mange stasjoner (lokasjoner) og hurtigladepunkt de har. Vi er også opptatt av at sanntidsinfo leveres til NOBIL slik at vi kan se status (i drift, ledig eller opptatt) på nettet eller mobil. Noe vi tror tilfører tjenesten en betydelig verdi. Vi angir om det er abonnementsordninger og om du kan lade uten at du har det.

Forøvrig finner du mer detaljer om hvor hurtigladerne er på hurtigladekartet eller f.eks. ladestasjoner.no.

Noen strøtanker til slutt

For en gangs skyld(?) har vi ikke så sterke meninger om det som framkommer. Vi tror de fleste er litt i villrede om hva som er gode løsninger for betaling og tilgang. Nybrottsarbeid som dette er. Derfor må vi vise tålmodighet og se med interesse på hva resultatene blir ut av de ulike modellene. Men vi legger merke til noen forhold:

Klikk for større oversikt

Hurtigladeoperatører