Hopp til innhold

Hurtigladestasjoner i hyppig bruk

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

HurtigladestasjonBeleggsmålinger fra den nordiske ladestasjonsdatabasen NOBIL viser at stadig flere elbilister bruker de nye hurtigladerne som popper opp i det sentrale Østlandsområdet. ADVARSEL! Denne artikkelen har dessverre skapt litt forvirring fordi ikke alle har forstått at dette er en framtidsvisjon, og derfor klagd på at hurtigladeren ikke er på Statoilstasjonen på Økern. Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen, som det framkommer i bunn, beskriver en visjon. Dette er ingen realitet. Fortsatt er det ingen hurtigladestasjon i Norge. Vi beklager misforståelsen som har oppstått og trøbbel det har medført. Men vi er glade for å ha engasjerte lesere! Du kan også lese den nyere og helt sannferdige artikkelen: Ladefarten i Norge – blir den hurtigere? Status Best besøkt av alle er Statoils hurtiglader ved E6 noen kilometer sør for Moss. Daglig bruker 23 elbiler denne og fyller i gjennomsnitt 12,5 kWh. Det tar 15 minutter å fylle denne strømmengden og du betaler en femtilapp for moroa. Nærmere 6 timer i døgnet har ladere vært i bruk, og det har på enkelte tidspunkt stått flere biler i kø for å hurtiglade. Det er nå 14 hurtigladestasjoner i Norge. Bortsett fra to stykker i Trondheim er samtlige plassert i Oslo og omegn og på strekningen Oslo – svenskegrensa Nytt køordningsystem klar for Iphone og Android Siden juni måned har det vært mulig å se hvorvidt hurtigladerne er i bruk eller om de er ledige. Har du en smarttelefon med programvare for Iphone eller Android kan du nå forhåndsbooke hurtigladerne. Problemer med kødannelse som vi har opplevd noen fredager og søndager i august og september, vil nå bli løst ved at du en halvtime i forkant kan forhåndsreservere ladepunktet før du ankommer. – Nå prøver vi ut et køsystem hvor du får beskjed pr SMS hvilken plass du har i køen, og estimert klokkeslett for når du kan lade, sier Norstarts generalsekretær Rune Haaland. – Det vil ikke være mulig å lade lenger enn 15 minutter hvis kø oppstår, men er det ingen som venter, kan du booke nye 15 minutter, opplyser Haaland videre. – Ordningen gjelder foreløpig den ene stasjonen på Økern, men hvis erfaringene er gode vil det bli gjennomført på alle de 14 hurtigladestasjonene som er tilknyttet NOBIL, sier Haaland. Den siste tiden har det vært intense diskusjoner på elbilforumet om hvorfor vi ikke setter opp flere hurtigladere i Norge. Norstart understreker at hva vi gjør i 2011 først og fremst dreier seg om å logge brukererfaringer med sikte på å tilrettelegge for enda flere plasser i 2012, via den nye tilskuddsordningen til Transnova. – Vi må lære oss å dele på knapphetsgodene, og tar nå i bruk informasjonsteknologi for å få til et brukervennlig system, sier generalsekretær Rune Haaland. Hurtigladestasjon
Fra åpningen av den første hurtigladeren i Oslo på Statoil Økern, 17. mars 2011 (arkivbilde). Elbildirektør Bernt G. Jessen i Motorgruppen og Norstarts generalsekretær Rune Haaland. Mitsubishi markedsleder Data fra NOBIL viser at Mitsubishis i-MiEV foreløpig dominerer det norske markedet for hurtiglading, med den norske elbilen Think som en god nummer to. Bernt G. Jessen i Motorgruppen forteller at det til nå er levert ut i 647 i-MiEV, og at det justerte salgsmålet på 750 er innenfor rekkevidde. I løpet av 2012 vil Motorgruppen lansere Renault Zoe som også kan hurtiglades. En svært konkurransedyktig 4-seter bygd som elbil fra bunn av. Forutsetningen for at elbiler skal bli en suksess, er at vi investerer i en infrastruktur for hurtiglading, påpeker Jessen. Han er ikke veldig imponert over norske myndigheters engasjement for å få bygget bedre ladeinfrastruktur, og mener at vi i over ett år har vært klar over at denne situasjonen ville oppstå. – I år kunne vi solgt over 1.000 elbiler hvis infrastrukturen var på plass, sier han videre. – Nå må vi bort fra forsøksvirksomhet og demoprosjekter og etablere en alminnelig infrastruktur for hurtiglading langs alle europaveiene i Norge, avslutter Jessen til elbil.dev05.dekodes.no. Flere biler på vei Generalsekretæren i Norstart, Rune Haaland, påpeker at det blir mange som vil hurtiglade framover. – Vi ser at Nissan umiddelbart fikk et europeisk gjennombrudd for elbilen sin Leaf. I Norge er det hundrevis av forventningsfulle kunder som står i kø for å raskest mulig få bilene som er på vei fra Japan. Leaf en fullverdig bil som egner seg godt for lengre kjøreturer, så sant de får den nødvendige tilgangen til hurtiglading. Samtidig er det interessant å se at det er tilbydere på vei inn i markedet med nyttekjøretøy som varebiler og minibusser, som også kan hurtiglades. Da kan vi starte arbeidet med å redusere forurensningen fra varetranporten. Dette må vi som elbilistenes ledende interesseorganisasjon og staten sammen bidra til, avslutter Haaland. Valgløfter innfris I forbindelse med kommunevalget i Oslo ble det gitt løfter om en kraftig opprustning av bevilgningene til hurtiglading i Oslo. Frps boardskampanje uken før valget skal nå omsettes i praksis. Det nye byrådet har besluttet å utvide eksisterende tilskuddsordning slik at næringsaktører kan få tilskudd til å sette opp hurtigladere i Oslo etter modell fra hvordan det er gjort i Tokyo. Frp mener at rekkeviddefrykten er et av de alvorligste hindre for elektrifisering av biltrafikken i Oslo. Kommunen gir nå inntil 150 000 kroner i støtte til hver hurtiglader. HurtigladestasjonNy statlig tilskuddsordning fra 2012 I følge Transnova er rammene for neste generasjons tilskuddsordning for ladestasjoner, på det nærmeste klart. Ordningen omfatter både normalladere og hurtigladere, og det gis et tilskudd på inntil 200 000 kroner for hver hurtiglader og 15 000 kroner for en normallader. Ordningen vil bli behovsprøvd etter hvor elbilene er, og hvilke områder som prioriteres. I 2012 vil vi prioritere de fire største byene i Norge og transportårene rundt. Det er fortsatt mulig å søke om tilskudd utenfor de prioriterte områdene, såfremt du kan begrunne og sannsynliggjøre bruksområdene og etterspørselen, f.eks ved at infrastrukturen er knyttet opp mot nyttekjøring. Alle ladestasjoner med offentlig tilskudd skal ha kommunikasjon med NOBIL slik at informasjon om tilgjengelig lett blir synlige for elbilistene, setter Transnova som en forutsetning. Selv om hurtiglading er spennende og nyttig for mange, viser brukerundersøkelser og beleggsmålinger fra testperioden at det meste av lading skjer på normal måte, hjemme og på jobben. – For hver hurtiglader kan vi bygge 13 normalladere. I et arbeidsnotat framkommer det at Transnova mener at hovedfokuset derfor fortsatt vil være å få på plass en alminnelig godt utbygd infrastruktur for lading og parkering ved hjelp av normalladere. Publiseres 10.10.2011 kl 11:15:00 Noen tenker på det som har vært, andre tenker på framtida. Og det er de sistnevnte som får til nye bevegelser. Dette var litt «science fiction» som Norstarts store hurtigladeentusiast og generalsekretær tror på! Sannelig har han også lagt ord i munnen på andre. Sikkert tilgitt. La oss se hva som skjer i 2011.