Hopp til innhold

Hurtiglada Hordaland og Vestland

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

HordalandNå tas det bokstavelig talt et krafttak for å tilrettelegge for elbil i Hordaland. Vi har fått høre planene. De omfatter hele Vestlandet.

Da Transnova hadde tildelt midler for første utbygging av hurtiglading for elbiler, la vi merke til Hordaland som fikk fem stasjoner. Gledelig fordi vi har klaga litt over at elbilsalget er labert der. Plasseringen av stasjonene vises på hurtigladekartet vårt.

 

Per Svae, miljøkoordinator i Hordaland fylkeskommune, er så vennlig å opplyse oss om hva som skjer og skal skje.

Hvorfor satser dere på hurtiglading?

– Dette er et ledd i Hordalands klimaplan hvor vi ønsker en langsiktig overgang fra fossilbiler til elbiler. Ifjor samarbeida vi med BKK om normale ladepunkt. Deretter så vi en ny mulighet da Transnova utlyste midler til hurtiglading.Vi søkte om støtte til fem ladepunkt og fikk alle.

Hva er hensikten med plasseringen av disse?

– Transnova ønska å satse på de største byene med omegn. I første fase valgte vi å danne en sirkel med omtrent 5 mil radius rundt Bergen, slik at hurtiglading tilrettelegger for elbilkjøring i dette området. Vi har med Fjøsanger i Bergen, Knarvik, Dale, Haljem og helt ned til Stord.

 Hvem er med på dette?

Hordaland– Konsulentselskapet Ardeo Technology koordinerte arbeidet og utarbeida søknadene på vegne av fylkeskommunen. I første fase har de økonomiske ressursene følgende kilder:

Private aktører setter av p-plasser til ladestasjonene. Kraftselskapene blir de formelle eierne av hurtigladestasjonene. Konsulentselskapet SWECO vant anbudet med å koordinere og stå for selve utbyggingen.

Hva er neste trekk?

– Ardeo Technology er engasjert igjen og koordinerer arbeidet for neste fase med ny søknad innen utgangen av september til Transnova. Det er en sirkel som utvider radiusen rundt Bergen til 10 mil. Ja, til og med utenfor fylkesgrensen. Haugaland Kraft skal sette opp en hurtigladestasjon i Aksdal ved Haugesund slik at hele stamveien E39 Bergen – Stavanger er dekka. Dessuten skal BKK få opp en stasjon ved Oppedal fergekai, Sognefjorden. Da har vi hurtiglading på kyststamveien fram til Førde.

– Det arbeides også med å få etablert et hurtigladepunkt på Voss. Der har vi slitt med både plassering og finansiering, men det ser ut til å løses i dag slik at vi kan få med dette også i denne søknadsrunden.

Da er det vel ingen flere hurtigladere på gang?

– Vestlandsrådet som består av de fire fylkesordførerne, vedtok 7.september at det fra Stavanger til Kristiansund skal bygges hurtigladere med om lag 10 mils avstand. Derfor er vi i kontakt med Møre og Romsdal fylkeskommune, som igjen er blitt kontakta av kraftlag i fylket. Responsen er meget positiv. Idag skal jeg snakke med klimakoordinatoren i Sogn og Fjordane for å komme videre her.

– Dette vestlandssamarbeidet er mer langsiktig, og vil være en fase tre der vi håper på en ny utlysning av midler fra Transnova. Da er vi på vei til å etablere en kyststamvei med hurtigladere fra Stavanger til Kristiansund.

 Har dere enda videre visjoner?

Hurtiglading– Når kyststamveien er på plass, mangler det bare en hurtigladestasjon i Vinjeøra i Sør-Trøndelag, så vil kyststamvegen være knyttet til samarbeidet i SØT-regionen (Green Highway fra Trondheim til Østersund). Da er Stavanger knytta sammen med Østersund i Sverige.

– Får vi en hurtiglader på Voss i 2012, vil det også bare mangle hurtiglading i Aurland (eller Lærdal) og Borlaug, så er elbilveien også åpen fra Oslo til Bergen. Det er nemlig snart hurtiglading på Gol, og jeg er orientert om at det arbeides med å få en hurtiglader på Noresund. Mitt håp er at i 2013 er Vestlandet knytta sammen med Østlandet.

Vil dere tilrettelegge for overvåking og kommunikasjon slik at elbilistene kan se om stasjonene er ledige?

– Ja, hurtigladerne skal få 3G-kommunikasjon for rapportering, samt klargjøres for betalingsløsning. Hvordan betalingsløsningen blir er under avklaring, og bør være et nasjonalt system. SWECO har så langt antydet at kanskje betaling med mobiltelefonen vil være enkleste og rimeligste løsning.

Når kommer betalingsløsningen?

– Vi er i dialog med Transnova om en nasjonal ordning. Ennå ikke så hastverk. Foreløpig vil det koste mer å samle inn penger enn å la være. Derfor tar vi oss tid til utredning og avklaring av en god løsning.

Hva skjer med tilbudet på normallading?

Hurtigladestasjon– Vi har ingen tanker på dette nå. Full fokus på hurtiglading. Deretter skal vi konsentrere oss om ytterligere tiltak for å øke elbilsalget i fylket. Ennå ikke så mye konkret på dette. Bortsett fra at Bergen kommune kjøper 16 elbiler, også noen ekstra til omliggende kommuner, og at kommunen er i dialog med taxinæringen for å se hva som er mulig å få til sammen. Vi vil arbeide hardt for å få flere elbiler på veien.

– BKK, Hordaland fylkeskommune, kommuner og kjøpesentre samarbeidet i 2010 om en søknad til Transova som resulterte i utbygging av vanlige ladepunkter for 2,3 mill. kroner i Hordaland. Med dette regner vi normallading som godt dekket foreløpig. Fokus er derfor nå på hurtiglading.

– Det har vært to hovedinnvendinger mot elbiler. Det ene er innkjøpsprisen. Den har nå sunket betraktelig, ved at man kan få en femseters Nissan Leaf til litt over 250 000 kroner. Den andre innvendingen har vært rekkevidden. Med hurtigladestasjoner fjerner vi også denne barrieren. Man kan kjøre elbil om lag som en vanlig bil, bare med 15-20 minutter lading, beinstrekk og kanskje en kopp kaffe hver tiende mil.

– Det vi vil konsentrere oss om etter å ha fått hurtigladeringen på plass rundt Bergen, er å formidle den glade nyheten til publikum for å øke elbilsalget i fylket. Bergen kommune er i ferd med å kjøpe 16 elbiler og noen ekstra til omliggende kommuner. Som første «salgsfremstøt» er kommunen i dialog med taxinæringen for å prøve å elbiltaxier i Bergen.

Når åpner deres første hordalandske hurtiglader?

Jobben med de fem første går nå ut på anbud for innkjøp og drift. Overfor Transnova har vi kontraktfesta at de skal være igang seinest 15.mars 2012.

 

Elbilforeningen gjør oppmerksom på at hurtigladestasjonene som nå bygges, er basert på CHAdeMO-løsningen. Det betyr at de foreløpig kan brukes av elbilene Citroën C-ZERO, Mitsubishi i-MiEV, Peugeot iOn og Nissan LEAF. Lading fra 0-80% batterikapasitet vil ta 20-25 minutter. Etterhvert som nye standarder og løsninger for hurtiglading kommer, får vi tro og håpe at tilbudet breddes ut.

Vi er dypt imponert over denne visjonære satsingen. Nesten tatt litt på senga. Tenk at Vestlandskysten om kanskje ikke mer enn ett år, vil være knytta sammen med et hurtigladernett. Vi merker oss at Svae på fylkeskommunens egen hjemmeside poengterer at du med elbil Bergen – Stavanger sparer ca 500 kr i ferge- og bomkostnader. Dette bør resultere i mange nye tusen elbiler på Vestlandet i de nærmeste åra.