Hopp til innhold

Frykter komplett parkeringskaos for elbil fra nyttår

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fra neste år gjelder nytt parkeringsdirektiv som overlater til kommunene å bestemme om elbiler fortsatt skal parkere gratis. Regelverket var rett før jul fortsatt ikke på plass.

– Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har hatt hastverk med å fjerne en viktig fordel som får flere til å bytte til elbil. Nå overlater han kaoset til kommunene og de som allerede har valgt elbil, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. Nylig ble det også vedtatt i statsbudsjettet for 2017 at Regjeringen skal innføre en nasjonal regel om maks halv takst for nullutslippsbiler på bompenger, ferje og parkering. – Kaoset blir komplett når kommunene på et senere tidspunkt må endre tilbake fra full takst når den nye regelen om maks halv takst for nullutslippsbiler kommer. Her blir det veldig lite forutsigbar politikk, sier Christina Bu. Norsk elbilforening har sendt brev til Samferdselsministeren med krav om å forlenge regelen om fritak for parkeringsavgift ut 2017 slik at kommunene får tid til å forberede et nytt system. – Fra 2018 vil det også komme krav om at alle parkeringsplasser med vilkårsparkering har tilgjengelige ladestasjoner. Da passer det fint å ha et helhetlig perspektiv på lading og parkering for elbiler, sier Bu. Noen få kommuner som Trondheim og Tønsberg har vært tidlig ute og vedtatt at elbilene skal likestilles med forurensende biler fra nyttår. Andre som Oslo, Drammen, Kristiansand og Sandnes har vedtatt fortsatt fritak. – Det er trolig også mange kommuner som ikke er klar over at de må bestemme om de ønsker å fortsatt gi en fordel for de som velger utslippsfrie elbiler. Hvis ikke vil full takst gjelde fra nyttår og dette kan fort motvirke deres egne mål om utslippskutt, sier Christina Bu. Retningslinjene som skal klargjøre detaljene i det nye parkeringsdirektivet var rett før jul fortsatt ikke på plass, mindre enn to uker før det trer i kraft. – Det er for eksempel uklart hvordan det skal skiltes, avhengig av om kommunene ønsker å videreføre fritaket for elbiler. Dagens og kommende elbileiere må forholde seg til ulike regler når de krysser kommunegrensene, sier Christina Bu. Oversikt over bykommuner som har vedtatt fortsatt fritak for parkering, betaling eller uavklart så langt.