Hopp til innhold

Elbilister på fornybar strøm

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fornybar energiHalvparten av av all strøm forbrukt i Norge kan komme fra energikilder som kull og atomkraft, skriver ABC Nyheter i en interessant artikkel. Norstart har tatt ansvar ved å kjøpe opprinnelsesgarantert fornybar strøm til alle landets elbilister. Hvordan er dette mulig?

Artikkelen til ABC Nyheter peker på at utlandet nå kjøper opp Norges evigvarende sølvtøy – den fornybare strømmen:
– Strømmen har blitt stadig skitnere de siste årene. Den norske kraftbalansen blir mer og mer lik den europeiske, forteller Tom Lindberg, administererende direktør i Ecohz, som omsetter opprinnelsesgarantier fra 150 norske kraftverk.
– Når det virkelig tar av, kan det bli virkelig dyrt å kjøpe fornybar strøm for oss i Norge, sier miljøsjef i Skanska, Rune Stene.
Hva er det Norstart bidrar med? Jo, vi sørger for å flytte penger – ikke elektroner. Helt i henhold til EUs direktiv for fornybar energi, og det kan sammenlignes med en nettbankløsning der det er balanse mellom det som blir produsert og det som blir brukt.

Strømmengder

Hvis du kjører 10.000 km i året og har et gjennomsnittsforbruk på 1,8 kWh pr mil, vil det årlige strømforbruket være 1.800 kWh. Alle elbilister i Norge har et opprinnelsessertifikat som tilsvarer denne strømmengden, noe vi antar er gjennomsnittsforbruket vårt.

Kjøp av sertifikater har mer å gjøre med penger enn fysisk strøm. Penger til å gjøre fornybar strøm mer lønnsomt enn de skitne alternativene. Den økologiske bonden får bedre betalt for et økologisk egg enn for et vanlig egg. Prinsippet er det samme, og skal stimulere til at det lages flere økologiske egg eller – i vårt tilfelle – mer fornybar strøm. Elektrifisering av hele bilparken vil kreve bruk av store mengder strøm, men likevel mye mindre enn hva mange vil tro. Det tilsvarer 6-7 % av det totale norske strømforbruket idag. Da må vi enten spare en tilsvarende mengde et annet sted eller produsere mer. Vi elbilister gjør gjerne begge deler.

Åslaug HagaÅslaug Haga

Elbilist og tidligere olje- og energiminister Åslaug Haga kjøpte ny varmepumpe og sparte like mye strøm hvert år som hele forbruket på elbilen. Samtidig bidrar hennes forbruk til elbilen at et vannkraftanlegg i Norge fikk litt ekstra betalt for strømmen. Åslaug Haga fikk sertifikat nr 001/2008 av Norstart – det første elbilsertifikatet i verden og det første beviset på at hennes elbil ble et nullutslippskjøretøy i hele verdikjeden. Siden har hun fått sertifikater hvert år.

Ja til profitt

For å lage mer fornybar strøm må det være lønnsomt. Vi elbilister bidrar til dette. I disse dager gir Ishavskraft et tilbud til alle elbilister om å kjøpe opprinnelsesgarantert fornybar strøm til innkjøpspris + 29 kroner pr måned. En ting er at elbilene våre går på fornybar strøm, men vi bruker stort sett ti ganger mer strøm på hus og hjem enn vi bruker på bilen. Vi kan derfor bidra positivt utover elbilen, samtidig som vi skaffer oss strøm til innkjøpspris. Ikke verst.

Vi som kjører elbil ville neppe ha kjørt elbil hvis vi ikke har insitamenter som stimulerer oss til å gjøre valget. Politikerne vet dette. Derfor har de laget et system fullt av gulerøtter for å få igang et marked. Systemet med opprinnelsesgarantert strøm dreier seg om akkurat det samme. Forbrukermakta brukes til å skape et marked som aldri ville oppstått kun med markedskreftenes frie spill. De europeiske myndighetenes mål er å få markedet til å fungere. Den dagen det gjør det, vil kapitaleierne flytte investeringene fra fossil energi til fornybar – og fra forbrenningsmotor til elektromotor.

Av og til kan man se at media, eller til og med miljøvernere, kritiserer energibransjen for bare å være ute etter profitt. Dette garantisystemet gir dem mer profitt, og det er det som er poenget. Den økologiske bonden som tar vare på jorda og helsa vår, og energiselskapene skal ha mer suksess enn de som ødelegger jordkloden.

Blir det mer fornybar energi da?

Hvordan eierne velger å bruke profitten, er eiernes privilegium. Den største eieren av fornybar energi i Norge heter Statkraft. Stort sett velger politikerne å tappe ut 98% av overskuddet i Statkraft for å finansiere en rekke fellesgoder. Kommunalt eide energiselskaper gjør gjerne det samme. Hyggelig for samfunnet, men det gir ikke mer fornybar strøm til å elektrifisere bilparken da pengene ikke reinvesteres i ny energiproduksjon.

Derfor strammer Norstart grepet og begynner å velge hvilke produsenter vi skal kjøpe sertifikater fra. Vi snakker blant annet med en vindmølleutbygger for å skaffe til veie ny fornybar energi, og vi har startert å evaluere energiselskapene for å målrette pengene enda mer.

PS Bildet viser Åslaug Haga i en Buddy da hun mottok det første sertifikatet. Hun endte med å kjøpe seg en Think.