Hopp til innhold

Foreslår ladestasjoner i nesten hele landet

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi er svært positive til at det nå legges fram en nasjonal strategi for å få på plass ladeinfrastruktur, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening. Elbilforeningen har gitt sine innspill til Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler. I forkant har Elbilforeningen etterspurt en nasjonal strategi og bidratt med innspill underveis i arbeidet med planen fra Transnova. – Det er viktig at arbeidet med en helhetlig utbygging kommer i gang. Det er nødvendig med offentlige midler som utløser utbyggingen, fortsetter Christina Bu.

Utbygging henger etter elbilsalget

Det økte elbilsalget har gjort at utbyggingen av offentlige ladestasjoner henger etter og det blir stadig færre ladestasjoner per elbil. – Med dagens økning i elbilsalget forstår de fleste at det må gjøres et løft for å sikre tilgang til drivstoff, slik det en gang også ble gjort for vanlige biler. Elbilforeningen mener det bør bli like lett å fylle strøm som det er å fylle bensin eller diesel.

Første steg

Elbilforeningen er enig i forslaget til Transnova om å prioritere utbygging i byområder, ladekorridorer mellom byene og bildelingsprogram. Men forslaget er kun å betrakte som et første steg. – Nå håper jeg strategien raskt blir igangsatt, og at det bevilges nok midler til tilstrekkelig utbygging. Her er ikke strategiforslaget ambisiøst nok. Ladekapasiteten bør hele tiden ligge i forkant av etterspurt behov, sier Christina Bu. Elbilforeningen etterlyser et langsiktig mål og en visjon for hvor myndighetene vil med elektrifisering av veitransporten og hvordan ladbare biler kan bidra til å nå vedtatte klima- og miljømål. I tillegg til den overordnede strategien har Elbilforeningen en rekke innspill til detaljene i planen. Se hele høringsuttalelsen med innspill om blant annet hurtigladestasjoner, betalingsløsninger, krav til oppetid for ladestasjoner, den nasjonale ladestasjonsdatabasen NOBIL, effektavgift og støtte til normallading i borettslag.