Hopp til innhold

Flere hurtigladere for elbil på gang

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

HurtigladingTransnova har nå avslørt hvem som får støtte til neste utbyggingsfase av hurtigladere. Hurtigladekartet er kraftig oppdatert.

 

Transnovas utlysning sist høst var opprinnelig på 3 mill kroner. Siden Transnova mottok så mange gode søknader, totalt med behov på over 13 mill kroner, ble utdelingspotten dobla til ca 6 mill kroner.

Dette har gjort det mulig for Transnova å støtte 25 nye CHAdeMO hurtigladere (50 kW), 8 CHAdeMO semihurtigladere (20 kW) og 7 semihurtigladere som både har CHAdeMO 20 kW og AC 22 kW. De sistnevnte vil vi tro at kommende eiere av Tesla Model S er særdeles glade for. CHAdeMO pr idag er forbeholdt «trillingene» og Nissan LEAF.

Totalt er det 31 nye lokasjoner. Vi finner disse mellom Drammen og Mandal, langs E6 nordover fra Mjøstraktene, i Østfold, Møre og Romsdal og Haugesund, samt utvidelser i og rundt Oslo, i Hordaland og en ny ladestasjon i Trøndelag.

Støttebeløpet er maksimalt 200.000 kroner for én hurtiglader pluss 100.000 kr i tillegg pr ekstra hurtiglader på samme lokasjon. Semihurtigladere får maksimalt 75.000 kr i støtte.

Vi ser litt på hvem som denne gangen har mottatt støtte.

Grønn Kontakt

HurtigladingEtter å ha fått midler tilgjengelig fra Agderfylkene og Møre og Romsdal, søkte Grønn Kontakt om Transnovastøtte til 8 hurtigladere. Disse har vi hatt en stund på kartet vårt. Imidlertid ble det kun innvilga Transnovastøtte til 4 av disse: 3 i Møre og Romsdal og 1 i Mandal.

Øvrige, tidligere planlagte hurtigladere er fjerna fra kartet fordi det er usikkert om disse blir realisert. Grønn Kontakt vil bestrebe seg på å finne en løsning for Flekkefjord. Møre og Romsdals fylkeskommune vil forsøke å finne en løsning for den siste på Aspøya, Øydegard. Men som sagt usikre, og disse kommer ikke tilbake på kartet før en bekreftelse gis.

Statoil Fuel & Retail

Serviceselskapet for alle veifarende er fornøyd med erfaringene så langt fra Sekkelsten, Økern og Minnesund. Nå har Statoil fått støtte til en hurtiglader på Fornebu (der er det mange elbiler daglig!) og en semihurtiglader på stasjonen på Majorstua sentralt i Oslo.

Fortum

HurtigladingFortum hadde denne gangen ikke så mange søknader inne. Transnova har gitt støtte til ny hurtiglader på Gaustad og Liertoppen. Fortum bekrefter at de også vil sette opp en hurtiglader på Alnabru i Oslo sjøl om Transnova ikke støtter den økonomisk.

Sammen med hurtigladerne som tidligere har fått Transnovastøtte, men ennå ikke er etablert, kan vi vente oss 8 nye lokasjoner fra Fortum utover de 2 som de idag har i drift. I februar begynner sannsynligvis gravinga ved Sandvika rådhus slik at den doble hurtigladeren kommer i drift i mars. For øvrig avventer Fortum at tælan skal forsvinne. Det betyr at alle de andre forhåpentligvis er i gang mot slutten av april, med en liten bekymring om at et par først er på plass i juni. Men Fortum har nå lovet at alle skal være klare til sommeren.

Steen & Strøm

Kjøpesentergiganten er en ny aktør i elbilbusinessen. De har lagd en ambisiøs plan for å kunne tilby semihurtiglading på flest mulig av kjøpesentrene deres. Fra Transnova har de fått støtte til 7 lokasjoner (Oslo-området, Drammen, Vestfold, Haugesund og Bergen). En interessant løsning utvikles sammen med ABB, antagelig også inkludert enkle metoder for tilgang og betaling.

SemihurtigladingLadeutstyret som velges er ABBs Terra Smart Connect (SC) Duo. Denne har to forskjellige lademuligheter:

På disse ladestasjonene kan to biler lades samtidig. Men da vil den ene ha prioritet framfor den andre når det gjelder maks ladeeffekt. Løsningen har fortrinnet at installasjonen bør være langt rimeligere enn for de større hurtigladerne. SC Duo forlanger ikke mer strøm enn 400V/32A/3fas. Noe som er ganske så vanlig f.eks. på kjøpesentre. Dessuten kan den både vegg- og gulvmonteres.

Noen som er skremt av uttrykket «semihurtig». Neppe noen grunn til det. Med kalde batterier om vinteren går det omtrent like raskt som på en hurtiglader. Om sommeren er ikke forskjellen nødvendigvis så kraftig som hva maks ladeeffekt uttrykker. For elbilen er sjefen.

Dessuten, på kjøpesentrene har vi da minst en times tid til rådighet uten at vi bruker tid på å lade elbilen? For hurtigshopping har vi knapt hørt om. Vi gir Steen & Strøm en kjempeapplaus for denne satsinga. Da venter vi spent på neste trekk fra konkurrenten Thon Shopping.

Ishavsveien

HurtigladingPå hjemmesiden la de nylig ut et kart over ladesteder de har planlagt. Nå ga Transnova dem god uttelling. Ishavsveien fikk støtte til 6 lokasjoner i Vestfold, Aust-Agder og på Hønefoss og Jaren. Transnovabevilgningen omfatter 1 CHAdeMO hurtiglader og 1 CHAdeMO semihurtiglader på hver lokasjon. Hva Ishavsveien til slutt setter opp, er ikke endelig bestemt. Men prosjektlederen har informert oss om at de vil bestrebe seg på å få på plass fullverdige ladesteder med et større innhold enn hva Transnova har gitt støtte til. Det inkluderer et par hver av CHAdeMO og Combo hurtigladere, AC 43 kW og AC 22 kW. 4 elbiler skal kunne lades samtidig. Målet er at alle 6 nye lokasjoner skal være i drift seinest 30.september 2013.

Eidsiva

Vi har tidligere rost Eidsiva for å være flinke til å få opp hurtigladerne Transnova støtter. Sammen med Statoil har de vært best i klassen. Nå kliner de til med 4 lokasjoner til. 3 av dem ligger langs EL6 fra Rudshøgda opp til Kvam i Gudbrandsdalen, mens den siste plasseres på Kongsvinger.

Østfold fylkeskommune

Fylkets ladeprosjekt har jobba aktivt med kommunene. Tre av dem sa seg villige til å støtte en etablering av hurtigladere. Nå bli også Transnova med på spleiselaget til tre lokasjoner. 2 hurtigladere skal plasseres i Ørje (en forbindelse til Stockholm), 1 i Rakkestad og 2 i Fredrikstad. Fortsatt er det mulig at Fredrikstad får en lokasjon til, da kun med økonomisk støtte fra kommunen og fylket.

For å få anbud på å drifte de nye ladestasjonene, vil Østfold kommune i løpet av februar kontakte alle aktører innenfor hurtiglading og drivstoffsalg. Det vil bli lagt vekt på hvem som skaffer maksimal totaleffekt, antall ladepunkt, om noen har andre passende tjenester på stedet og driftssikkerheten som kan garanteres.

Fylket sier at de som legger inn mest sjøl i utbyggingspotten, får tilskuddene og oppgaven fra fylkeskommunen. Det regnes med at ladestasjonene vil være drift i løpet av 2013.

HurtigladereHordaland fylkeskommune

Vi er litt overraska over å ikke finne flere nye hurtigladere i Hordaland. Fylkeskommunen er særdeles flinke til å legge planer. Men vi antar at de kommer sterkere tilbake i neste runde. Denne gangen ble det gitt støtte til en hurtiglader i Rosendal (baroniet er verdt et besøk!) og Norheimsund.

Hurtigladekartet

Ønsker du å skaffe deg et greit oversiktsbilde over hurtigladere som eksisterer og de som er planlagt, både semihurtige med ca 20 kW og hurtige med opptil 50 kW ladeeffekt, så sjekker du hurtigladekartet.

Vi har lagt inn alle hurtigladerne som Transnova har bevilga støtte til. Noen har forsvunnet fra kartet fordi de ikke vil bli satt opp etter at Transnova ga avslag. Mens et par er der fordi utbyggere likevel vil forsøke å få dem opp.

Akkurat idag har Norge i drift 60 hurtigladere på 55 lokasjoner. I pipeline er det 68 hurtigladere (inkludert semihurtig) på 54 lokasjoner. Totalt da 128 raske strømpumper som du kan benytte på 109 steder i landet. Tabellen viser hvordan fylkene ligger an.

Vi kan ikke være sikre på at alle hurtigladerne som Transnova har gitt støtte til, vil bli realisert. Ei heller akkurat når det vil skje. Men det er grunn til å være optimister. Og grunn til å være tålmodige. Erfaringen så langt fra etableringen av hurtigladere, viser at det er en nødvendig egenskap. Fortsatt ligger det igjen en god porsjon som skulle vært satt opp i 2012. Imidlertid tror vi på få se de alle hurtigladerne en eller annen gang i løpet av 2013.

Mer detaljert informasjon om hurtigladerne som er i drift, finner du på ladestasjoner.no.