Hopp til innhold

– Finansministeren feilberegner elbilkostnad

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Norsk elbilpolitikk er en stor suksess og en villet politikk. Vi synes derfor det er synd at finansminister Siv Jensen velger å framstille elbilsuksessen som et problem, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

I går ble revidert statsbudsjett lagt fram, og der kommer det fram at Finansdepartementet anslår et provenytap fra bilavgiftene på 2 mrd. kroner, i hovedsak på grunn av økt andel elbiler. Da legges det imidlertid en lite helhetlig beregning til grunn. Når Finansdepartementet beregner prisen for elbilpolitikken i statsbudsjettet, oppgis nemlig bare kostnadene og ikke inntektene.

– Elbilpolitikken må sees i et langsiktig perspektiv. Tidligere beregninger fra Transportøkonomisk Institutt viser at kostnadene kommer først, mens inntektene gjør at budsjettet går i pluss på lengre sikt, sier Bu.

Hun viser til at gjennomsnittlige CO2-utslipp fra nye biler har gått kraftig ned etter at elbilsuksessen startet i Norge. I revidert statsbudsjett slår Finansdepartementet selv fast at et viktig bidrag til redusert CO2-utslipp blant nye biler er økt salg av elbiler og hybridbiler.

– At stadig flere bytter til utslippsfri elbil må sees på som et positivt resultat av ønsket politikk. Å bare fokusere på utgiftene blir feil, sier Christina Bu.

 

CO2-utslipp nye biler
Gjennomsnittlige CO2-utslipp fra nye biler i Norge og EU. Kilde: Finansdepartementet

Gjennomsnittlige CO2-utslipp fra nye personbiler i Norge ligger langt under snittet for EU-landene som foreløpig ikke har tilsvarende elbilpolitikk.

 

– Elbilpolitikken i Norge begynner å vise resultater på utslippsstatistikken. Med videreføring av elbilfordelene vil bilparken bli stadig renere. Samtidig er det norske elbilmarkedet en svært viktig inspirasjon for andre land til å følge etter, sier Christina Bu.

I tillegg til reduserte CO2-utslipp vil stadig flere elbiler redusere lokal luftforurensing og støy som vil gi stor helsegevinst. Alle vil nyte godt av renere luft og mindre støy fra biltrafikken og det fører til store reduserte kostnader for samfunnet.

Christina Bu oppfordrer Finansministeren til å se på elbilpolitikken som en investering for framtiden.