Hopp til innhold

– Farlig spill med elbilpolitikken i en kritisk fase

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Oslo kommune skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent allerede i 2020 og 95 prosent innen 2030. Sett i lys av dette er det oppsiktsvekkende at avtalen om Oslopakke 3 legger opp til at det skal bli mindre gunstig å velge elbil allerede fra 2018, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

– Dette er farlig spill med elbilpolitikken i en kritisk fase, sier hun. I Oslo skal elbileiere betale 10 kroner i bomringen pluss 10 kroner i rushtidsavgift fra 2018. Samtidig økes bomsatsen til 43 kroner for bensinbiler og 48 kroner for dieselbiler pluss 10 kroner i rushtidsavgift. Rushtid er definert til 06.30-09.00 på morgenen og 15.00-17.00 på ettermiddagen. Fra 2020 øker bomsatsen for elbiler ytterligere til 20 kroner pluss 10 kroner i rushtidsavgift uten tilsvarende økning for bensin- og dieselbiler. – Hvis bomavgiften for elbil øker til 30 kroner fra 2020, uten tilsvarende økning for bensin- og dieselbiler blir forskjellen for liten. Elbilforeningen vil oppfordre Stortinget å videreføre 2018-satsene etter 2020. I motsatt fall må også satsene økes for biler som bruker fossilt drivstoff – så differansen ikke minker, sier Christina Bu. Stortinget har en målsetting om 100 prosent markedsandel av nullutslippsbiler nasjonalt fra 2025. Det er ambisiøst, men fullt mulig. Det betyr at man skal opp fra dagens 15 prosent markedsandel for elbiler til 100 prosent på bare ni år. Elbilforeningens spørreundersøkelse Elbilisten 2016 viser at halvparten av elbileierne i Oslo og Akershus ikke ville kjøpt elbil i dag uten gratis bompassering. – Utslippsmålene krever sterke virkemidler, og fritak for bompenger er en av de viktigste grunnene til at folk velger elbil, sier Christina Bu. Hittil i år har markedsandelen for elbiler gått ned til 15 prosent fra 17 prosent i fjor. – Elbilistene vil også være med å finansiere utviklingen av kollektivtransport og veinettet, men innføring av bompenger og opptrappingen det er lagt opp til er problematisk med tanke på at vi må få langt flere til å velge elbiler framover, sier Christina Bu.