Hopp til innhold

EV Power til Trøndelag

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

EV PowerElbil.no har tatt en prat med de mest aktive utbyggerne av hurtiglading. Nord-Trøndelag Energiverk etablerte i år et eget selskap for å håndtere framtidig infrastrukturutbygging og businessen rundt den.

Vi har fått en prat med adm.direktør Gøran Vollan i EV Power, et datterselskap av NTE.

 

Hvorfor vil dere sette opp hurtigladere?

Gøran Vollan

Motivet for å sette opp hurtigladere er tosidig.

Den ene er at elbilen (som kan ta hurtiglading) blir vesentlig mer anvendelig med den økte rekkevidden som hurtiglading innebærer. Vi tror at nettverk av hurtigladere, riktig plassert, vil bidra til at flere vil ta i bruk elbiler raskere. Det er derfor et riktig initiativ sett fra et miljøperspektiv.

Det andre er den kommersielle siden. Utbygging av infrastruktur krever relativt store investeringer. Vi tror at det er liten betalingsvilje for ladepunkter som kun tilbyr normallading. Derimot tror vi at tilgang til hurtiglading vil oppleves som en tjeneste som det er betalingsvilje for. Kombinert med øvrig infrastruktur, vil vi redusere ulempen med begrenset rekkevidde og øke nytteverdien av elbilen betydelig.

Hvor vil dere sette opp hurtigladere og hvor mange?

Vi arbeider i Trøndelagsfylkene, og vår ambisjon er å elektrifisere hovedferdselsårene i disse to fylkene.

Området i og omkring Trondheim er viktig fordi vi har størst tetthet av elbiler i dette området. Men det er også viktig å tilby god mobilitet, og derfor vil E6 gjennom fylkene, E14 mot Sverige og E39 mot Møre og Romdsdal være viktige. Vi planlegger også hurtigladere langs Fv 17 mot Namsos og Namdalen.

Vi tror at vi vil dekke dette ganske bra med ca 15 hurtigladestasjoner. Men her vil vi se nøye på behovet etterhvert som vi høster erfaringer.

Når skal disse være klare til bruk?

De første 3 hurtigladestasjonene åpner i år. Vi planlegger ytterligere 11 stasjoner i løpet av 2012.

Til hvilken bruk er disse planlagt for og hvem vil være brukerne?

Hurtigladestasjonene vil være basert på CHAdeMO-løsningen. Det vil derfor være biler som er tilpasset denne løsningen, som i første omgang vil ha nytte av utbyggingen. Alle elbilbrukere med slike lademuligheter vil derfor være potensielle brukere av våre stasjoner, og får tilbud om dette.

Vi ser at det vil kunne bli behov for å tilby andre ladestandarder når tyskerne kommer, og vi ønsker å ha et like godt tilbud til disse.

NTE TeslaHvordan skal dere stimulere til at hurtigladerne blir brukt?

 Vi ser det slik at det ikke er behov for spesiell stimulering for å ta i bruk dette tilbudet. Hensikten med hurtiglading er å få økt rekkevidde i de situasjoner hvor normallading ikke dekker behovet.

 Det som er viktig, er at stasjonene er lett tilgjengelige. Med det mener vi at det er lett å orientere seg om hvor de er, og at det er et enkelt grensesnitt mot brukerne for å lade. Derfor ser vi at abonnementsløsninger er veien å gå, blant annet fordi betalingsløsninger med kortbruk vil kunne komplisere både ladeprosessen og driftssituasjonen. Vi tror med andre ord at de vil bli brukt når behovet for økt rekkevidde er til stede, uten at vi behøver å stimulere ytterligere til bruken av dem.

Det er naturligvis viktig å komme ut med informasjon om at hurtiglading er tilgjengelig, og god informasjon til elbilbrukerne om hvor de er og hvordan man får kjøpt tilgang til disse. Det vil vi arbeide veldig aktivt med.

Hva er forretningskonseptet slik at utbygging av hurtiglading kan være økonomisk bærekraftig?

Det er to viktige element i konseptet.

For det første må vi ha et nettverk som sikrer økt mobilitet. Det er dette som skal «levere» den verdien som elbilisten etterspør – nemlig økt rekkevidde. Dette betyr at hurtiglading ikke er salg av strøm, men vi skal dekke et behov for mobilitet.

Det andre er at brukerne vil betale for økt rekkevidde når de har behov for den. Merverdien vil gir gjennom et nettverk av hurtigladestasjoner øker nytteverdien av elbilen, og dermed verdien av bilen i seg selv. Vi tror for eksempel at vi vil se at annenhåndsverdien på en elbil vil være høyere i områder med god infrastruktur, enn i områder uten hurtiglademuligheter. Samlet vil dette gi betalingsvilje som kan gjøre investeringen bærekraftig på sikt, under forutsetning av at det blir nok biler og brukere!

Hvor høy vil denne betalingen være for brukerne?

Bilistene må betale for bruk av infrastrukturen. Vi selger mobilitet, og denne kan kjøpes som et abonnement hvor kunden betaler en fast pris pr måned, og kan lade ved behov uten å få en ekstra faktura på strøm. Alternativet er å betale hver gang man bruker en hurtigladestasjon. Vi vil i slike tilfelle fakturere kunden for dette etter medgått tid.

Tesla laderVi vil tilby markedet tilgang til ladenettverket gjennom abonnementsløsninger som er tilpasset behovet. Vi tror for eksempel at biler som går i næring, vil ha andre behov enn privatbilisten. Dette vil bli reflektert i tilbudene og i prissettingen.

Ennå er ikke prisene fastsatt. Men vi kan antyde at det rimeligste abonnementet for en privatbilist vil ligge på ca kr 300 inkl mva. Mens tilbudet til en bedrift vil ligge på ca kr 1.000 ekskl. mva for en normal mobilitetspakke. For brukere som kjører langt og har spesielle behov, vil vi ha andre tilpassede tilbud.

De som ikke har fastprisavtale, vil motta faktura på bruk av ladestasjonene. Vi antar at prisen vil ligge på ca kr 10 pr minutt, og vi vil sende faktura. Det er viktig at vi gir alle muligheten til å lade og betale etter eget behov og forbruksmønster.

Vi vurderer også betalingsløsninger via mobiltelefon, og vil i løpet av 2012 gjøre forsøk med dette.

Hvilket tidsperspektiv har dere for at satsingen på at hurtiglading skal bli en suksess, både i bruksomfang og forretningsmessig?

Ettersom vi opererer i Trøndelagsfylkene, må vi ha tålmodighet. Vi er helt avhengig av at markedet kjøper elbiler. Vi ser derfor frem til 2020.

EV PowerDet er mange usikkerhetsfaktorer i forhold til fremtidig lønnsomhet. Vi tror imidlertid at det fra brukernes side vil bli oppfattet som et veldig godt tilbud. Og som sagt: Muligheten til hurtiglading er viktigere enn bruksomfanget for at elbilbrukerne skal oppleve dette som et godt tilbud. Ved abonnementsløsninger vil den forretningsmessige suksessen være mindre avhengig av bruken av hver enkelt ladestasjon. Det er også derfor vi kan tillate oss å bygge ladestasjoner på steder med lav elbiltetthet, og på denne måten tilby et vesentlig bedre mobilitetskonsept enn ved alternative forretningsmodeller. Det er rett og slett en vinn-vinn situasjon – vi kan tilby god mobilitet til lave priser.

Annet dere selv har lyst til å tilføye?

Det er mye diskusjon om hva lading av elbiler skal koste. Særlig for hurtigladestasjoner er dette et hett tema. De koster mye å bygge, og det er foreløpig få elbiler som kan benytte hurtiglading.

Vi har en tendens til å bruke strømpris som referanse når vi snakker om pris for lading. Vi mener dette er helt feil utgangspunkt. En liten regneøvelse for å illustrere dette:

En elbil som kjører 20 000 km pr år vil ha behov for ca 3.000 kWh pr år. 90% av denne energien får jeg ved å lade hjemme hvor jeg kun betaler for strømmen. Denne «infrastrukturen» har jeg betalt selv ved å installere strøm i huset og en egen kurs for dette, eventuelt også en egen hjemmelader. Dette er billig.

Da gjenstår ca 300 kWh. Det er denne strømmen jeg må ha fra hurtigladestasjoner for kunne bruke elbilen på noe lengre turer. Kroneverdien av denne strømmen er bagatellmessig – det ser vi. Derimot er verdien av mobiliteten like høy for en elbilist som for en som kjører på bensin eller diesel. Og vi vet alle hva vi er villig til å betale for det.

Poenget er at vi som eier og operatør av hurtigladestasjoner kjøper strøm, og gir deg mobilitet. Ingen kan få en hurtigladestasjon til å bli lønnsom dersom man bruker strømprisen som referanse, eller knytter prismodellen til strømprisen. Konsekvensen av dette ville være at vi ikke får utbygd det nettet av hurtigladestasjoner som vi alle ønsker.

Min oppfordring til alle som etablerer hurtigladetilbud er derfor å glemme strømmen.

Tenk mobilitet – det er det elbilisten trenger!

Elbil på landet