Hopp til innhold

– Elbilpolitikken må videreføres

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Dagens elbilpolitikk er det viktigste tiltaket for å kutte klimautslipp fra transport i Norge og blant Norges viktigste bidrag til klimakutt globalt, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening i et innspill til regjeringen om bilavgiftene.

Finansdepartementet har bedt om innspill til sin helhetlige gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene for en sikrere og mer miljøvennlig bilpark. Norsk Elbilforening representerer i dag over 12.000 elbilister og jobber for å fremme energieffektive, ladbare kjøretøy som helt eller delvis er drevet av elektrisitet fra fornybare energikilder.

Elbilpolitikken er en suksess

– Dagens elbilpolitikk er en suksess og må videreføres, sier Christina Bu.

Introduksjon av null- og lavutslippsbiler er helt nødvendig om utslippene skal reduseres i henhold til politiske mål, ifølge forskningsprosjektet TEMPO ledet av Transportøkonomisk Institutt (TØI) og CICERO Senter for klimaforskning.

Forutsigbarhet i elbilpolitikken er avgjørende. Avgiftsfritak og insentiver må beholdes til markedet fungerer og tilstrekkelig antall nullutslippsbiler kjører på veiene, mener Elbilforeningen. I spørreundersøkelsen «Elbilisten 2014» rangerer elbileierne fritak fra moms og engangsavgift som de viktigste elbilgodene. Kun 16 prosent ville kjøpt elbil uansett uten disse avgiftsfritakene.

– Nullsats på moms ved kjøp av elbil er det viktigste virkemiddelet i dagens elbilpolitikk, sier Christina Bu.

Gradvis nedtrapping etter 2020

Men Elbilforeningen støtter at også nullutslippsbiler på sikt skal betale for bruk av veier og andre kostnader som er forbundet med bilkjøring. Men å kutte insentivene for tidlig vil sette en kraftig brems på den gode utviklingen vi ser i Norge i dag. Elbilmarkedet vil få et tilbakeskritt ned mot svensk og dansk lavnivå.

Elbilpolitikken er et felt hvor Norge skiller seg ut og inspirerer internasjonalt. Nylig innførte Kina samme avgiftsfritak for elbiler, muligens etter inspirasjon fra Norge. Norge utgjør en forholdsvis stor andel av det globale elbilmarkedet, rundt 10 prosent av både Tesla og Nissan sin produksjon av elbiler.

– Dette er et av Norges viktigste bidrag til reduserte klimautslipp i global sammenheng, fordi vi viser vei og inspirerer, sier Bu.