Hopp til innhold

– Elbilpolitikken ligger fast

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, John-Ragnar Aarset, åpnet Transnovakonferansen 2014 med å forsikre om at Regjeringen fortsatt står bak elbilpolitikken skissert i klimaforliket.

– Det vil ikke komme noen initiativ fra Regjeringspartiene for å svekke forpliktelsene i klimaforliket, sier Aarset.

Økt behov for ladestasjoner

Statssekretæren fortsatte med å påpeke at det økte salget av elbiler gir økt behov for ladestasjoner.

– Det er fortsatt er behov for offentlig støtte til utbygging av ladeinfrastruktur. Men markedet begynner å vokse seg såpass stort at vi forventer at flere private aktører kommer på banen, sier Aarset.

Aarset fortalte også fra da han sist var hjemme på Geilo. Blant hyttefolket har det tradisjonelt vært store SUVer som har vært statussymbolet.

– Men nå er det Tesla som er det nye statussymbolet. Det gir grunn til optimisme, sier Aarset.

Utviklingen går ikke fort nok

Erlend Solem som leder Transnova var enig om at det går rett vei med elbil. Men går det fort nok?

– Vi har fortsatt ikke nådd én prosent elbil av total personbilpark på 2,5 millioner personbiler. Vi bør heller diskutere hvordan politikken kan styrkes, sier han.

Gunnar Eskeland er professor ved Handelshøyskolen i Bergen ser at elbilen har en rolle i å redusere utslippene fra veitransporten. Kollektivtrafikken krever et visst befolkningsgrunnlag for å være bærekraftig og resterende må over på utslippsfrie biler.

TransnovakonferansenElbilen går ikke på kullkraft

At elbilen går på kullkraft avviser han også på det sterkeste.

– At jeg ikke er personlig ansvarlig for utslippene i Polen er en del av et godt system, sier han.

Dessuten vil kvotesystemet i EU gjøre at økt forbruk av elektrisitet fra elbiler ikke vil gi økte utslipp.

Erik Figenbaum ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) la fram en rapport som ser på hvordan vi kan nå målet om at nye biler ikke skal slippe ut mer enn 85 gram CO2 per kilometer innen 2020. I fjor var snittet fra nye biler på 123 gram CO2 per år.

– Ytterlig effektivisering av forbrenningsmotoren vil kunne bidra til å nå målet sammen med ladbare hybrider og elbiler, sier Figenbaum

Minst 100.000 ladbare biler

Forskeren har sett på ulike scenarier for andel av elbil, ladbare biler og tradisjonelle biler. Scenariet hvor elbil og ladbare hybrider ikke oppnår en betydelig markedsandel er lite sannsynlig. Det er fysiske grenser for hvor mye utslippene fra en forbrenningsmotor kan presses ned.

– Elbiler og ladbare hybrider trengs for å nå målet, sier Figenbaum. Det må være mellom 100.000 og 230.000 elbiler og ladbare hybrider på veiene innen 2020.

Figenbaum har for øvrig jobbet med elbil siden tidlig på 1990-tallet.

– I starten kjente jeg alle som eide en elbil i Norge, smiler han.