Hopp til innhold

Elbilpolitikken fortsetter

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringspartiene FrP og Høyre har blitt enige med støttepartiene Venstre og Krf om videreføring av elbilpolitikken de neste par årene.

– Elbilpolitikken ligger fast, sier Petter Haugneland, kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening.

– De viktigste elbilfordelene er fritak for moms og engangsavgift, vi er glade for at disse godene fortsetter til minimum ut 2017, fortsetter Haugneland.

Samtidig skal engangsavgiften legges gradvis om til å vektlegge CO2-utslipp i stadig større grad.

– Det er ikke tvil om at det skal lønne seg å velge utslippsfritt, sier Haugneland.

Men forliket legger opp til at fritaket for bomavgift avgjøres av fylkeskommunene.

Bomavgift vil svekke elbilsalget

– At fritaket for bomavgift for nullutslippsbiler skal avgjøres lokalt vil svekke elbilsalget. Særlig i distriktene. Her hviler det et stort ansvar på fylkeskommunene som Regjeringen nå overlater avgjørelsen til, sier Petter Haugneland i Norsk elbilforening.

(Red. anm.: Denne kommentaren må ses i lys av upresis mediedekning da nyheten om enighet mellom Regjeringen og støttepartiene først ble kjent onsdag kveld. I dokumentet som redegjør for prinsippene i enigheten mellom Regjeringen og støttepartiene, står det nemlig ingenting om lokal råderett over bompenger: «Regjeringen skal igangsette en vurdering av miljøeffekten av å innføre miljødifferensiering og en lav sats for nullutslippsbiler i bomringene, bomstasjonene og på riksvegferger».)

Fritaket for bomavgift er den viktigste bruksfordelen etter avgiftsfritak, og den har bidratt til at elbil ikke bare er et Oslo-fenomen. Elbilen har blitt et reelt alternativ for folk flest i hele landet.

– Elbilfordelene ble innført for å redusere utslippene fra transportsektoren. At politikken er en suksess er ingen grunn til å svekke den, sier Haugneland.

Elbilforeningen mener det er for tidlig å trappe ned elbilfordelene allerede nå. 50.000 elbiler tilsvarer bare 2 % av bilparken.

– Selv om rekordmange nybilkjøpere har valgt elbil hittil i år, er det fortsatt 4 av 5 som velger eksosbiler, sier Haugneland.

Bussene skal ha forkjørsrett

Det blir også opp til lokale myndigheter å avgjøre om elbilen kan kjøre i kollektivfeltene.

– At bussen skal ha forrang har vi alltid vært helt enig i. Når antallet elbiler fører til at bussene blir forsinket, må det innføres lokale tiltak som får bussen fram, sier Haugneland.

Elbilforeningen har tidligere foreslått en rekke tiltak for å bedre trafikkflyten i og rundt kollektivfeltene. Blant annet at kun elbiler med flere enn to personer får tilgang til kollektivfeltet i rushtiden.

– Tiltaket kan bedre situasjonen for bussene og samtidig legge til rette for mer samkjøring, sier Petter Haugneland.

Samtidig mener Elbilforeningen at det er mangelen på kollektivfelt og dårlig trafikkflyt som er den viktigste årsaken til at busser blir forsinket, ikke antallet elbiler.

Elbilen snart konkurransedyktig

Elbilfordelene skal ikke vare evig. Bare til nullutslippsteknologien er konkurransedyktig på pris og rekkevidde. Med dagens fart i teknologiutvikling tror Elbilforeningen det vil skje om få år.

– Vi er imidlertid avhengig av at flere land bidrar til å øke elbilmarkedet, og der er Norge en viktig inspirasjonskilde, sier Haugneland.