Hopp til innhold

Elbilpolitikken er billig

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at kostnadene for elbilpolitikken ikke er dyr, og at den på lang sikt til og med kan gå i pluss.

Kritikken av elbilgodene øker i takt med stadig bedre elbilsalg. Elbilpolitikken blir kritisert for å være for dyr og at miljøeffekten er diskutabel.

Fantasitall fra kritikere

– Rapporten fra TØI viser at kostnadene ikke er i nærheten av fantasitallene fra enkelte kritikere, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening.

Transportøkonomisk institutt har laget et ressursregnskap der de ser hvor mye elbilgodene har kostet fram til i dag, og hvor mye de vil koste framover mot 2050.

Fram til i dag har elbilpolitikken kostet 2,3 mrd kroner, ifølge rapporten.

Kan gå i pluss

Rapporten viser også at kostnadene raser i pris jo lengre tidsperspektiv man har. I 2050 kan kostnadene komme ned mot 400 kroner per tonn CO2-utslipp. Regner man med andre inntekter som redusert lokal luftforurensing fra NOx-utslipp kan regnestykket til og med gå i pluss.

– Resultatene viser at vi må se elbilpolitikken i et langsiktig perspektiv. Kostnadene kommer nå og gevinstene senere, sier Kjell Werner Johansen, assisterende direktør ved TØI.

Stortinget har bestemt at to tredjedeler av klimagasskuttene skal skje innenlands. Sammenliknet med andre klimatiltak i Norge er elbilpolitikken ikke dyr. Elbilpolitikken må sammenliknes med andre klimatiltak i Norge, ikke kvoteprisen i EU som er kunstig lav.

50.000 elbiler neste år

Rundt påske neste år kommer det til å rulle 50.000 elbiler på norske veier. Hva skjer med elbilpolitikken når vi når denne milepælen?

– I statsbudsjettet forventer vi at Regjeringen legger føringer for en langsiktig elbilpolitikk. Elbilgodene må fortsette til minst 2020, ellers når vi ikke klimamålene Stortinget har satt. Fortsatt er bare 1 prosent av bilparken elbiler, sier Christina Bu.